De plaats van samenwerkingsakkoorden in het constitutioneel kader

2016
Peeters Yannick

In dit boek verkent Yannick Peeters de grenzen en de mogelijkheden van samenwerking tussen de deelstaten en de federale overheid binnen het huidige grondwettelijk kader.


Hij doet, waar dit een ongewenste belemmering vormt, de noodzakelijke aanbevelingen om het bestaande kader beter af te stemmen op de realiteit van samenwerking en samenwerkingsakkoorden.
Over de auteur
Yannick Peeters (°6 januari 1984) is advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Overheid en Recht. In 2015 behaalde hij de titel van doctor in
de rechten.


145

Auteurs
Auteurs : Peeters Yannick
Domein : Recht
Bestelcode : 202161200
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 448
ISBN : 9789048624348

Dankwoord
Voorwoord van de promotor
Inhoudstafel


ALGEMENE INLEIDING


DEEL I. SAMENWERKING IN HET BELGISCH FEDERALISME
Titel I. Autonomie, coöperatie en participatie als instrumenten van het Belgisch federalisme
Hoofdstuk 1. Autonomie
Hoofdstuk 2. Coöperatie
Hoofdstuk 3. Participatie


Titel II. Wederkerige en niet-wederkerige samenwerking
Inleiding
Hoofdstuk 1. Niet-wederkerige samenwerking: organieke en functionele participatie
Hoofdstuk 2. Wederkerige samenwerking


Titel III. De samenwerkingsverplichting als beperking op de autonomie van de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten
Inleiding
Hoofdstuk 1. De samenwerkingsverplichting als bevoegdheidsuitoefeningsregel
Hoofdstuk 2. Status quo en het verbod op indeplaatsstelling
Hoofdstuk 3. De samenwerkingsverplichting door of krachtens de Grondwet (door de bijzondere wet)
Hoofdstuk 4. De samenwerkingsverplichting buiten de bijzondere wet om


Titel IV. Het verbod voor de samenwerkende overheden om bevoegdheden over te dragen
Inleiding
Hoofdstuk 1. Definitie van bevoegdheidsoverdracht
Hoofdstuk 2. Uitwisseling, afstand of teruggave van bevoegdheden via samenwerkingsakkoord (krachtens de bijzondere wet)
Hoofdstuk 3. Uitwisseling, afstand of teruggave van bevoegdheden via samenwerkingsakkoord (zonder machtiging van de bijzondere wet)
Hoofdstuk 4. Verbod voor partijen om kennelijk nodeloos hun autonomie te beperken
Hoofdstuk 5. Samenwerkingsakkoorden als bron van participatie


DEEL II. SAMENWERKINGSAKKOORDEN ALS BINDENDE INTRAFEDERALE VERDRAGEN
Titel I. De aard van samenwerkingsakkoorden
Inleiding
Hoofdstuk 1. Samenwerkingsakkoorden als intrafederale verdragen
Hoofdstuk 2. De bindende kracht van samenwerkingsakkoorden


Titel II. Het onderhandelen en het sluiten van samenwerkingsakkoorden
Inleiding
Hoofdstuk 1. Wie mag samenwerkingsakkoorden onderhandelen en sluiten?
Hoofdstuk 2. De totstandkoming van intergouvernementele samenwerkingsakkoorden
Hoofdstuk 3. Interparlementaire samenwerkingsakkoorden over de prerogatieven van het parlement
Hoofdstuk 4. De totstandkoming van interparlementaire samenwerkingsakkoorden
Hoofdstuk 5. De totstandkoming van gezamenlijke decreten en ordonnanties


Titel III. De instemming van het parlement met samenwerkingsakkoorden
Inleiding
Hoofdstuk 1. Drie categorieën van “wetgevende” samenwerkingsakkoorden
Hoofdstuk 2. De instemmingsprocedure
Hoofdstuk 3. De gevolgen van de parlementaire instemming voor de plaats van samenwerkingsakkoorden in de normenhiërarchie
Hoofdstuk 4. De instemmingsvereiste in het licht van de scheiding der machten
Hoofdstuk 5. Over het rechtstreeks wijzigen, hernemen en interpreteren van regelgeving via een “wetgevend” samenwerkingsakkoord
Hoofdstuk 6. Over de bevoegdheid van het parlement om de inwerkingtreding en de temporele werking van een samenwerkingsakkoord in de interne rechtsorde te regelen
Hoofdstuk 7. Voorafgaande instemming


Titel IV. De uitvoering van samenwerkingsakkoorden
Inleiding
Hoofdstuk 1. “Uitvoerende” samenwerkingsakkoorden
Hoofdstuk 2. Uitvoering door een gemeenschappelijke instelling of in de eigen rechtsorde van de partijen


Titel V. De wijziging en de beëindiging van samenwerkingsakkoorden
Inleiding
Hoofdstuk 1. Het wijzigen van samenwerkingsakkoorden
Hoofdstuk 2. Het beëindigen van samenwerkingsakkoorden
Hoofdstuk 3. De wijziging en beëindiging van samenwerkingsakkoorden door gezamenlijke decreten en ordonnanties en omgekeerd


Titel VI. De rechtsbescherming bij samenwerkingsakkoorden
Inleiding
Hoofdstuk 1. Afdwingbaarheid van de bindende kracht van samenwerkingsakkoorden
Hoofdstuk 2. Afdwingbaarheid van de voorrang van samenwerkingsakkoorden
Hoofdstuk 3. Het toetsen van samenwerkingsakkoorden aan hogere normen


Titel VII. Van oligarchie naar democratie: aanbevelingen om de rol van het parlement te versterken bij de totstandkoming, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van samenwerkingsakkoorden en bij de instemming ermee
Inleiding
Hoofdstuk 1. Algemene instemmingsverplichting
Hoofdstuk 2. Algemene informatieplicht in de breedte
Hoofdstuk 3. Algemene informatieplicht in de diepte
Hoofdstuk 4. Stilzwijgende instemming


ALGEMEEN BESLUIT


BIBLIOGRAFIE

In dit boek verkent Yannick Peeters de grenzen en de mogelijkheden van samenwerking tussen de deelstaten en de federale overheid binnen het huidige grondwettelijk kader.


Hij doet, waar dit een ongewenste belemmering vormt, de noodzakelijke aanbevelingen om het bestaande kader beter af te stemmen op de realiteit van samenwerking en samenwerkingsakkoorden.
Over de auteur
Yannick Peeters (°6 januari 1984) is advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Overheid en Recht. In 2015 behaalde hij de titel van doctor in
de rechten.


Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.