De keuzes van het Grondwettelijk Hof

2016
Moonen Toon

Het belang van het werk van het Grondwettelijk Hof is tijdens zijn dertigjarige bestaan voortdurend toegenomen. De manier waarop het tot zijn beslissingen komt, verdient de nodige aandacht, aangezien de meeste grondwettelijke bepalingen vatbaar zijn voor uiteenlopende redelijke interpretaties. Het Hof moet dus keuzes maken met grote maatschappelijke impact.


In dit werk onderzoekt Toon Moonen welke argumenten het Hof daarbij in overweging kan nemen.Wat zeggen andere lezers over ‘De keuzes van het Grondwettelijk Hof’

“Een diepgaande studie, gebaseerd op overvloedig bronnenmateriaal, vooral interessant door een combinatie van enerzijds zeer helder geschetste en diepgaande rechtstheoretische inzichten en anderzijds pertinente en zeer gevarieerde positiefrechtelijke analyses.”
Jan Velaers, hoogleraar Universiteit Antwerpen, assessor in de Raad van State


“Het is het eerste werk waarin op dergelijke exhaustieve wijze ingegaan wordt op de keuzes die het Grondwettelijk Hof maakt in zijn rechtspraak. De vele voorbeelden uit de rechtspraak en de rechtspraktijk bieden een grote meerwaarde. Een standaardwerk.”
Jürgen Vanpraet, advocaat en auteur van “De latente staatshervorming” in de bibliotheek Grondwettelijk Recht


95

Auteurs
Auteurs : Moonen Toon
Domein : Recht
Bestelcode : 202151203
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 344
ISBN : 9789048624157

INLEIDING: HET GRONDWETTELIJK HOF EN DE INTERPRETATIE VAN DE GRONDWET
Hoofdstuk 1. Opzet van het onderzoek
Hoofdstuk 2. Interpretatie en de rol van de rechter
Hoofdstuk 3. De rechter en de keuzes verscholen in de Grondwet


DEEL I. ARGUMENTEN VAN BUITENAF
Hoofdstuk 1. De interpretatie van de Grondwet door andere rechters
Hoofdstuk 2. De interpretatie van de Grondwet door de politieke staatsmachten


DEEL II. ARGUMENTEN VAN BINNENUIT
Hoofdstuk 1. Interpretatiemethodes
Hoofdstuk 2. De maatschappijvisie van de rechter


DEEL III. HET ARGUMENTATIEPROCES ALS BRON VAN LEGITIMITEIT
Hoofdstuk 1. De legitimiteit van het werk van het Grondwettelijk Hof
Hoofdstuk 2. Het argumentatieproces in het werk van het Grondwettelijk Hof

TOT SLOT: ENKELE ANTWOORDEN, NOG VEEL VRAGEN

Het belang van het werk van het Grondwettelijk Hof is tijdens zijn dertigjarige bestaan voortdurend toegenomen. De manier waarop het tot zijn beslissingen komt, verdient de nodige aandacht, aangezien de meeste grondwettelijke bepalingen vatbaar zijn voor uiteenlopende redelijke interpretaties. Het Hof moet dus keuzes maken met grote maatschappelijke impact.


In dit werk onderzoekt Toon Moonen welke argumenten het Hof daarbij in overweging kan nemen.Wat zeggen andere lezers over ‘De keuzes van het Grondwettelijk Hof’

“Een diepgaande studie, gebaseerd op overvloedig bronnenmateriaal, vooral interessant door een combinatie van enerzijds zeer helder geschetste en diepgaande rechtstheoretische inzichten en anderzijds pertinente en zeer gevarieerde positiefrechtelijke analyses.”
Jan Velaers, hoogleraar Universiteit Antwerpen, assessor in de Raad van State


“Het is het eerste werk waarin op dergelijke exhaustieve wijze ingegaan wordt op de keuzes die het Grondwettelijk Hof maakt in zijn rechtspraak. De vele voorbeelden uit de rechtspraak en de rechtspraktijk bieden een grote meerwaarde. Een standaardwerk.”
Jürgen Vanpraet, advocaat en auteur van “De latente staatshervorming” in de bibliotheek Grondwettelijk Recht


Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.