De bevoegdheden van de gewesten

2016
Seutin Bruno, Van Haegendoren Geert

In het boek 'Bevoegdheden van de gewesten' krijgt u per gewestelijke bevoegdheid een omvattende commentaar die vanzelfsprekend rekening houdt met de parlementaire bespreking, de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de leidende adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Elk domein werd belicht door een andere auteur, met deskundigheid  in de door hen beschreven materie vanuit hun academische of praktijkervaring.

 

145

Auteurs
Editors : Seutin Bruno, Van Haegendoren Geert
Auteurs : Goris Joke, Hubeau Bernard, Judo Frank, Lavrysen Luc, Seutin Bruno, Theunis Jan, Van der biesen Gert, Van Eeckhoutte Dries, Van Haegendoren Geert, Van Nieuwenhove Jeroen, Vandromme Tom, Vanpraet Jürgen, Velaers Jan, Vermeir Diederik, Vermeir Tim, Vermeire Luc
Domein : Recht
Bestelcode : 202161201
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 496
ISBN : 9789048625055

Woord vooraf

Disclaimer
Leeswijzer

DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DE STEDENBOUW
Frank JUDO

I. Algemeen
II. Specifieke bevoegdheden
III. Samenwerking
IV. Conclusie

HET LEEFMILIEU EN HET WATERBELEID
Luc LAVRYSEN

I. Historiek
II. De bevoegdheden van de gewesten
III. Federale bevoegdheden
IV. Samenwerkingsvormen

DE LANDINRICHTING EN HET NATUURBEHOUD
Luc LAVRYSEN en Bruno SEUTIN

I. Historiek
II. De bevoegdheden van de gewesten
III. De federale bevoegdheden
 

HET HUISVESTINGSBELEID
Bernard HUBEAU, Tom VANDROMME en Diederik VERMEIR

I. Historiek en algemeen kader
II. De huisvesting en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare reinheid en de gezondheid
III. De specifieke regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

HET LANDBOUWBELEID
Frank JUDO

I. Positieve bevoegdheidstoewijzingen aan de gewesten
II. Federale uitzonderingen op de gewestelijke bevoegdheid
III. Overlegverplichtingen
IV. Conclusie

DE ECONOMIE
Luc VERMEIRE en Alexander VAN STEENBERGE
* Gert VAN DER BIESEN
** Geert VAN HAEGENDOREN

I. Algemene historiek
II. De volheid van bevoegdheid inzake de economische aangelegenheden
III. De eerbiediging van de beginselen van het vrije verkeer, van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook van het algemeen normatief kader van de economische unie en de monetaire eenheid als algemeen bevoegdheidbeperkend beginsel
IV. Federale kaderbevoegdheden
V. De exclusieve federale bevoegdheden inzake economisch beleid

HET ENERGIEBELEID
Tim VERMEIR

I. Distributie, vervoer en transmissie
II. Tarieven en prijzen
III. De hernieuwbare energiebronnen en het rationeel energiegebruik
IV. De studies over de perspectieven van de energiebevoorrading
V. Het fonds ter reductie van de globale energiekost
VI. Overige gewestelijke energiebevoegdheden
VII. Overige federale bevoegdheden
VIII. Overleg en samenwerking
IX. Poging tot samenvatting

DE LOKALE BESTUREN
Jan Velaers

I. Inleiding
II. De geleidelijke overdracht van de bevoegdheden
III. De bevoegdheidsverdeling inzake provinciale en gemeentelijke instellingen
IV. De bevoegdheidsverdeling inzake verenigingen van gemeenten en van provincies
V. De bevoegdheidsverdeling inzake binnengemeentelijke territoriale organen
VI. De bevoegdheidsverdeling inzake kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten en inzake begraafplaatsen en lijkbezorging

HET ARBEIDSMARKTBELEID
Jürgen VANPRAET

I. Krachtlijnen bij de bevoegdheidskwalificatie inzake tewerkstellingsbeleid
II. Territoriale bevoegdheidsverdeling
III. Toegewezen materiële bevoegdheden van de gewesten
 

MOBILITEIT
OPENBARE WERKEN, VERVOER, VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID
Jan THEUNIS en Dries VAN EECKHOUTTE

I. Inleiding
II. Openbare werken en vervoer
III. Verkeer en verkeersveiligheid
IV. Bijzondere vraagstukken
V. Overleg en samenwerking
VI. Besluit

DIERENWELZIJN
Jeroen VAN NIEUWENHOVE

I. Bevoegdheidstoewijzing
II. Draagwijdte van de notie “dierenwelzijn”
III. Afbakening ten aanzien van verwante bevoegdheden

HET ADMINISTRATIEF TOEZICHT
Joke Goris

I. Inleiding
II. Wetshistoriek
III. Vormen van administratief toezicht
IV. Bevoegdheidsverdeling inzake het administratief toezicht
V. Inhoudelijke aspecten van de bevoegdheid inzake het administratief toezicht
VI. Uitleiding

In het boek 'Bevoegdheden van de gewesten' krijgt u per gewestelijke bevoegdheid een omvattende commentaar die vanzelfsprekend rekening houdt met de parlementaire bespreking, de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de leidende adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Elk domein werd belicht door een andere auteur, met deskundigheid  in de door hen beschreven materie vanuit hun academische of praktijkervaring.

 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.