Contractsoverdracht

2015
Withofs Valerie

De contractsoverdracht is een vaak gebruikte figuur in de praktijk. Zo gaat bijvoorbeeld de overdracht van de handelszaak vaak gepaard met de overdracht van de (lopende) contracten die belangrijk zijn voor de exploitatie van de handelszaak.


Bovendien zijn er steeds meer wettelijke toepassingen van de contractsoverdracht terug te vinden in het Belgische recht. Zo bestaat er een wettelijke regeling voor de huuroverdracht (art. 1717, art. 1743 BW, art. 4 Woninghuurwet en art. 10-12 Handelshuurwet), de pachtoverdracht (art. 30, 34 en 55 Pachtwet), de overdracht van de reisovereenkomst (art. 12 Reisovereenkomstenwet), de overdracht van de consumentenkredietovereenkomst (art. VII.102-104 WER), de overdracht van een portefeuille van verzekeringsovereenkomsten (art. 17-18 Wet betreffende de verzekeringen) of de overgang van de arbeidsovereenkomsten bij overgang van de onderneming (artikel 7-8 CAO nr. 32bis).


Ondanks de praktische relevantie van de rechtsfiguur, kreeg de contractsoverdracht vooralsnog weinig aandacht in het Belgische recht. Bovendien hebben ook de regels van de wettelijke toepassingsgevallen slechts een beperkt en fragmentair karakter.


Dit werk biedt een algemene en omvattende theorie van de contractsoverdracht. In het eerste deel wordt de contractsoverdracht als zelfstandige rechtsfiguur theoretisch onderbouwd. Centraal in deze analyse staat de contractuele verhouding als voorwerp van de contractsoverdracht. De nadruk ligt daarbij op de specificiteit van de contractuele verhouding in vergelijking met (de som van) de contractuele schuldvorderingen en schulden. Tegelijk worden de contractsoverdracht enerzijds en de cessie van schuldvordering en de schuldoverdracht anderzijds, duidelijk van elkaar onderscheiden.


In het tweede deel komt het juridisch regime van de contractsoverdracht aan bod. Wat betreft de totstandkoming van de contractsoverdracht wordt ruime aandacht besteed aan de toestemming van de wederpartij als geldigheidsvereiste van de contractsoverdracht en wordt de theorie van de zogenaamde ‘onvolmaakte’ contractsoverdracht kritisch geanalyseerd. Vervolgens worden de gevolgen van de contractsoverdracht (bevrijding van de overdrager, doorwerking van verweermiddelen, lot van de zekerheden) in detail besproken.


140

Auteurs
Auteurs : Withofs Valerie
Domein : Recht
Bestelcode : 202152303
Jaar : 2015
Type : Boek
Aantal pagina's : 601
ISBN : 9789048621859
Onderdeel van de reeks : Recht en onderneming

DEEL I: CONCEPTUELE ANALYSE VAN DE CONTRACTSOVERDRACHT


HOOFDSTUK I. BEGRIPSOMSCHRIJVING
Afdeling I. Begrip contractsoverdracht
Afdeling II. Afgrenzing ten opzichte van contractstoetreding


HOOFDSTUK II. SITUERING CONTRACTSOVERDRACHT IN VERBINTENISSENRECHT
Afdeling I. Overdracht van verbintenissen als aanknopingspunt
Afdeling II. Historische ontwikkeling van de overdracht van verbintenissen
Afdeling III. Inzichten uit analyse overdracht verbintenissen als basis voor verdere uitwerking contractsoverdracht


HOOFDSTUK III. CONTRACTSOVERDRACHT ALS ZELFSTANDIGE RECHTSFIGUUR
Afdeling I. Concept contractuele verhouding en hoedanigheid van Contractspartij
Afdeling II. Mogelijkheid contractsoverdracht naar gemeen recht
Afdeling III. Zelfstandigheid contractsoverdracht


DEEL II: TOTSTANDKOMING EN GEVOLGEN VAN DE CONTRACTSOVERDRACHT


HOOFDSTUK I. TOTSTANDKOMING
Afdeling I. Toestemming tot overdrachtsovereenkomst
Afdeling II. Andere voorwaarden overdrachtsovereenkomst


HOOFDSTUK II. GEVOLGEN
Afdeling I. Gevolgen voor basisovereenkomst
Afdeling II. Invloed van achterliggende verhouding(en)
Afdeling III. Lot van zekerheden

De contractsoverdracht is een vaak gebruikte figuur in de praktijk. Zo gaat bijvoorbeeld de overdracht van de handelszaak vaak gepaard met de overdracht van de (lopende) contracten die belangrijk zijn voor de exploitatie van de handelszaak.


Bovendien zijn er steeds meer wettelijke toepassingen van de contractsoverdracht terug te vinden in het Belgische recht. Zo bestaat er een wettelijke regeling voor de huuroverdracht (art. 1717, art. 1743 BW, art. 4 Woninghuurwet en art. 10-12 Handelshuurwet), de pachtoverdracht (art. 30, 34 en 55 Pachtwet), de overdracht van de reisovereenkomst (art. 12 Reisovereenkomstenwet), de overdracht van de consumentenkredietovereenkomst (art. VII.102-104 WER), de overdracht van een portefeuille van verzekeringsovereenkomsten (art. 17-18 Wet betreffende de verzekeringen) of de overgang van de arbeidsovereenkomsten bij overgang van de onderneming (artikel 7-8 CAO nr. 32bis).


Ondanks de praktische relevantie van de rechtsfiguur, kreeg de contractsoverdracht vooralsnog weinig aandacht in het Belgische recht. Bovendien hebben ook de regels van de wettelijke toepassingsgevallen slechts een beperkt en fragmentair karakter.


Dit werk biedt een algemene en omvattende theorie van de contractsoverdracht. In het eerste deel wordt de contractsoverdracht als zelfstandige rechtsfiguur theoretisch onderbouwd. Centraal in deze analyse staat de contractuele verhouding als voorwerp van de contractsoverdracht. De nadruk ligt daarbij op de specificiteit van de contractuele verhouding in vergelijking met (de som van) de contractuele schuldvorderingen en schulden. Tegelijk worden de contractsoverdracht enerzijds en de cessie van schuldvordering en de schuldoverdracht anderzijds, duidelijk van elkaar onderscheiden.


In het tweede deel komt het juridisch regime van de contractsoverdracht aan bod. Wat betreft de totstandkoming van de contractsoverdracht wordt ruime aandacht besteed aan de toestemming van de wederpartij als geldigheidsvereiste van de contractsoverdracht en wordt de theorie van de zogenaamde ‘onvolmaakte’ contractsoverdracht kritisch geanalyseerd. Vervolgens worden de gevolgen van de contractsoverdracht (bevrijding van de overdrager, doorwerking van verweermiddelen, lot van de zekerheden) in detail besproken.


Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.