Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector

2021
De Wilde Inger, Humblet Patrick, Janvier Ria, Palinckx Sarah

Meer dan twintig jaar na de verschijning van de eerste editie van het boek over de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in rechte en in de feiten, was het boek aan een actualisering toe. De wetgeving is op talloze punten gewijzigd, er is een constante stroom aan uitspraken van vooral de Raad van State en ook in de rechtsleer is er een toegenomen aandacht voor diverse facetten van het vakbondsstatuut.
 
Naast een update krijgt u als lezer ook:

  • de voorgeschiedenis;
  • een overzicht van de juridische basis;
  • een analyse van het toepassingsgebied in het licht van het voortdurend wijzigende bestuurlijke landschap;
  • een bespreking van het stakingsrecht (de beperkingen, de legitimiteit van de opeising, de contouren in een aantal specifieke sectoren, sociale bemiddeling in de publieke sector).

Anders dan in de oorspronkelijke versie zoomt dit boek ook in op deze bijzondere vakbondsstatuten (voor defensie, politiediensten, autonome overheidsbedrijven, onderwijs), net als op de (beperkte) toepassing van de Cao-wet in de publieke sector. De zorgsector vormt op zijn beurt een schoolvoorbeeld van de complexiteit van de sociale dialoog in zijn huidige vorm. Een vergelijkend overzicht zet ten slotte de fundamentele verschillen tussen de regelingen van de (vreedzame) collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de particuliere sector in de verf.
 
Ter afsluiting volgt een lijst van de knelpunten die uit de analyse van de vakbondsstatuten zijn gebleken.

199

Auteurs
Auteurs : De Wilde Inger, Humblet Patrick, Janvier Ria, Palinckx Sarah
Domein : Recht
Bestelcode : 202201205
Jaar : 2021
Type : Boek
Aantal pagina's : 1066
ISBN : 9789048639908

INHOUDSOPGAVE
WOORD VOORAF
LIJST VAN AFKORTINGEN VAN WETGEVING
DEEL I – HISTORISCHE EVOLUTIE
DEEL II – JURIDISCHE BASIS
DEEL III – TOEPASSINGSGEBIED
DEEL IV – ONDERHANDELING EN OVERLEG
DEEL V – VAKBONDSACTIVITEITEN
DEEL VI – ORGANISATIE VAN DE SOCIALE DIENST
DEEL VII – VAKBONDSPREMIE
DEEL VIII – COLLECTIEVE ACTIE
DEEL IX – BIJZONDERE REGELINGEN
DEEL X – ONDERWIJS ALS GEVAL APART
DEEL XI – VERGELIJKING MET DE PRIVÉSECTOR
DEEL XII – EINDEVALUATIE
LIJST VAN TABELLEN
LIJST VAN FIGUREN

> Bekijk de volledige inhoudstafel. 

Meer dan twintig jaar na de verschijning van de eerste editie van het boek over de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in rechte en in de feiten, was het boek aan een actualisering toe. De wetgeving is op talloze punten gewijzigd, er is een constante stroom aan uitspraken van vooral de Raad van State en ook in de rechtsleer is er een toegenomen aandacht voor diverse facetten van het vakbondsstatuut.
 
Naast een update krijgt u als lezer ook:

  • de voorgeschiedenis;
  • een overzicht van de juridische basis;
  • een analyse van het toepassingsgebied in het licht van het voortdurend wijzigende bestuurlijke landschap;
  • een bespreking van het stakingsrecht (de beperkingen, de legitimiteit van de opeising, de contouren in een aantal specifieke sectoren, sociale bemiddeling in de publieke sector).

Anders dan in de oorspronkelijke versie zoomt dit boek ook in op deze bijzondere vakbondsstatuten (voor defensie, politiediensten, autonome overheidsbedrijven, onderwijs), net als op de (beperkte) toepassing van de Cao-wet in de publieke sector. De zorgsector vormt op zijn beurt een schoolvoorbeeld van de complexiteit van de sociale dialoog in zijn huidige vorm. Een vergelijkend overzicht zet ten slotte de fundamentele verschillen tussen de regelingen van de (vreedzame) collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de particuliere sector in de verf.
 
Ter afsluiting volgt een lijst van de knelpunten die uit de analyse van de vakbondsstatuten zijn gebleken.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.