Brownfieldconvenanten

2016
Boeykens Sofie, Charlier Francis, Henckens Dirk

Brownfields zijn terreinen die in het verleden gebruikt werden voor industriële of commerciële doeleinden, maar die er op dit ogenblik verlaten of verwaarloosd bijliggen. Vooral het feit dat veel van deze terreinen kampen met een probleem van (mogelijke) milieuverontreiniging, schrikt ontwikkelaars, investeerders en overheden af. Toch is er vaak een belangrijk potentieel voor herontwikkeling aanwezig, bijvoorbeeld door de ligging bij belangrijke verkeers-, spoor- of waterwegen of omwille van de stedelijke omgeving.


Het Brownfielddecreet van 30 maart 2007 omvat een aantal administratieve, juridische en financiële instrumenten om de herontwikkeling van brownfields te ondersteunen en economisch relevant te maken. Omtrent de aanwending van deze instrumenten worden brownfieldconvenanten gesloten tussen de Vlaamse overheid, overheden en private partners. 


Aan het sluiten van een Brownfieldconvenant gaat een projectoproep
door de Vlaamse Regering vooraf, die bekend wordt gemaakt in het
Belgisch Staatsblad. 


Deze pocket van Francis Charlier, Sofie Boeykens en Dirk Henckens is een praktische gids voor alle bij brownfieldconvenanten betrokken Vlaamse, provinciale en gemeentelijke besturen, ontwikkelaars en investeerders.


Het boek ontsluit het Brownfielddecreet en  geeft praktische wenken mee voor de samenstelling van een brownfielddossier.


31

Auteurs
Auteurs : Boeykens Sofie, Charlier Francis, Henckens Dirk
Domein : Recht
Bestelcode : 202151335
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 45
ISBN : 9789048624966

INLEIDING
I. VOORWOORD
II. REGELGEVING, RECHTSPRAAK EN LITERATUUR

A. Regelgeving
B. Rechtspraak
C. Literatuur


HOOFDSTUK 1. HET BROWNFIELDDECREET TOEGELICHT AAN DE HAND VAN ZIJN KERNBEGRIPPEN
I. OVERZICHT
II. BROWNFIELD
III. BROWNFIELDPROJECT
IV. BROWNFIELDCONVENANT

A. Algemeen
B. Partijen
C. Inhoud
V. FACILITAIR KADER
A. Algemeen
B. Uniek Loket
C. Procedurele afwijkingen
D. Anticipatie op toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen en afwijking van stedenbouwkundige voorschriften
E. Afgifte van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen op gewestelijk niveau
F. Vrijstelling van financiële zekerheid bij overdracht van risicogronden
G. Vrijstelling van schenkbelasting en verkooprechten
H. Opschorting gewestelijke leegstandsheffing
I. Vrijstelling van planbatenheffing
J. Erfdienstbaarheden tot openbaar nut
K. Onteigening
L. Rechten op domeingoederen
M. Gelimiteerde uitoefening van Vlaamse voorkooprechten


HOOFDSTUK 2. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN BROWNFIELDCONVENANTEN
I. ALGEMEEN KADER
II. ROL VAN DE VLAAMSE REGERING, DE BROWNFIELDCEL, HET UNIEK LOKET EN DE STUURGROEP

A. Vlaamse Regering
B. Brownfieldcel
C. Uniek Loket
D. Stuurgroep
III. OPSTART, ONDERHANDELINGEN, UITVOERING
A. Algemeen
B. Opstart
C. Onderhandelingen
D. Uitvoering

Brownfields zijn terreinen die in het verleden gebruikt werden voor industriële of commerciële doeleinden, maar die er op dit ogenblik verlaten of verwaarloosd bijliggen. Vooral het feit dat veel van deze terreinen kampen met een probleem van (mogelijke) milieuverontreiniging, schrikt ontwikkelaars, investeerders en overheden af. Toch is er vaak een belangrijk potentieel voor herontwikkeling aanwezig, bijvoorbeeld door de ligging bij belangrijke verkeers-, spoor- of waterwegen of omwille van de stedelijke omgeving.


Het Brownfielddecreet van 30 maart 2007 omvat een aantal administratieve, juridische en financiële instrumenten om de herontwikkeling van brownfields te ondersteunen en economisch relevant te maken. Omtrent de aanwending van deze instrumenten worden brownfieldconvenanten gesloten tussen de Vlaamse overheid, overheden en private partners. 


Aan het sluiten van een Brownfieldconvenant gaat een projectoproep
door de Vlaamse Regering vooraf, die bekend wordt gemaakt in het
Belgisch Staatsblad. 


Deze pocket van Francis Charlier, Sofie Boeykens en Dirk Henckens is een praktische gids voor alle bij brownfieldconvenanten betrokken Vlaamse, provinciale en gemeentelijke besturen, ontwikkelaars en investeerders.


Het boek ontsluit het Brownfielddecreet en  geeft praktische wenken mee voor de samenstelling van een brownfielddossier.


Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.