Bestuurlijke handhaving in de praktijk

2014
Beelen Thomas

Dit boek uit de Praktijkreeks Lokale besturen gaat in op de diverse bevoegdheden die de gemeenten en hun organen hebben inzake bestuurlijke handhaving.


Daarbij wordt uitgegaan van het onderscheid tussen het uitvaardigen van politieverordeningen en het nemen van individuele politiemaatregelen.


Het boek geeft u een praktisch en bruikbare leidraad, waarbij de te volgen procedures stapsgewijs en concreet worden toegelicht.


Auteur Thomas Beelen staat ook stil bij de mogelijke aansprakelijkheid van de
gemeente, haar organen en haar personeelsleden.


De theorie die in het boek vervat ligt, wordt verduidelijkt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

29

Auteurs
Auteurs : Beelen Thomas
Domein : Bedrijfskunde, Recht
Bestelcode : 202141320
Jaar : 2014
Type : Boek
Aantal pagina's : 96
ISBN : 9789048618569
Onderdeel van de reeks : Praktijkreeks Lokale Besturen

Hoofdstuk 1 | Inleiding


Hoofdstuk 2 | Algemeen
I. Algemene ‘bestuurlijke’ of ‘administratieve’ politie
II. Algemene politiebevoegdheden toevertrouwd aan de gemeenten
III. Enkele bijzondere politionele bevoegdheden van de gemeente
IV. Algemene begrenzing van de bevoegdheid van de gemeenten
V. Politieverordeningen vs. individuele politiemaatregelen


Hoofdstuk 3 | Politieverordeningen
I. Bevoegdheid
II. Uitvoering
III. Sanctionering


Hoofdstuk 4 | Individuele politiemaatregelen – Wettelijke basis
I. Nieuwe Gemeentewet
II. Bijzondere wetgeving
III. Niet enkel recht maar ook plicht om op te treden


Hoofdstuk 5 | Individuele politiemaatregelen – Aard van de maatregelen
I. Artikel 133 N.Gem.W.
II. Artikel 16.4.7, § 1 en § 2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
III. Overige wetgeving
IV. Proportionaliteit van de gekozen maatregel


Hoofdstuk 6 | Individuele politiemaatregelen – Procedure
I. Vaststellingen
II. Hoorplicht
III. Bevel
IV. Uitvoering


Hoofdstuk 7 | Aansprakelijkheid
I. Algemeen
II. Strafrechtelijk
III. Burgerrechtelijk


Hoofdstuk 8 | Praktijkvoorbeelden
I. Algemeen
II. Politiereglementen
III. Individuele politiemaatregelen


 

Dit boek uit de Praktijkreeks Lokale besturen gaat in op de diverse bevoegdheden die de gemeenten en hun organen hebben inzake bestuurlijke handhaving.


Daarbij wordt uitgegaan van het onderscheid tussen het uitvaardigen van politieverordeningen en het nemen van individuele politiemaatregelen.


Het boek geeft u een praktisch en bruikbare leidraad, waarbij de te volgen procedures stapsgewijs en concreet worden toegelicht.


Auteur Thomas Beelen staat ook stil bij de mogelijke aansprakelijkheid van de
gemeente, haar organen en haar personeelsleden.


De theorie die in het boek vervat ligt, wordt verduidelijkt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.