Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht

2011
Opdebeek Ingrid

In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de beginselen van behoorlijk bestuur,die gelden voor alle tuchtoverheden, ongeacht het toepasselijk statuut. Daarnaast worden in dit boek een aantal rechtspositieregelingen ontleed. In een laatste hoofdstuk worden dan ook een aantal knelpunten opgesomd en aanbevelingen geformuleerd tot verbetering van de tuchtregelgeving.

155

Auteurs
Auteurs : Opdebeek Ingrid
Domein : Recht
Bestelcode : 202111310
Jaar : 2011
Type : Boek
Aantal pagina's : 674
ISBN : 9789048610655

Hoofdstuk 1. Ambtenarentuchtrecht: begrip, bronnen, toepassingsgebied en juridische kwalificatie van de tuchtbeslissing

Hoofdstuk 2. Tuchtrecht versus strafrecht

Hoofdstuk 3. Tuchtmaatregelen versus ordemaatregelen, maatregelen van inwendige orde en verkapte tuchtstraffen

Hoofdstuk 4. Tuchtfeiten

Hoofdstuk 5. Tuchtstraffen en straftoemeting

Hoofdstuk 6. Bevoegde overheden

Hoofdstuk 7. Termijnen in tuchtzaken

Hoofdstuk 8. Tuchtprocedure en rechten van de verdediging

Hoofdstuk 9. Impact van bijzondere beschermingsregimes

Hoofdstuk 10. Preventieve schorsing

Hoofdstuk 11. Doorhaling van tuchtstraffen

Hoofdstuk 12. Intrekking van tuchtstraffen

Hoofdstuk 13. Bestuurlijke rechtsbescherming

Hoofdstuk 14. Rechtsbescherming door de Raad van State

Hoofdstuk 15. Eindconclusies en aanbevelingen

In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de beginselen van behoorlijk bestuur,die gelden voor alle tuchtoverheden, ongeacht het toepasselijk statuut. Daarnaast worden in dit boek een aantal rechtspositieregelingen ontleed. In een laatste hoofdstuk worden dan ook een aantal knelpunten opgesomd en aanbevelingen geformuleerd tot verbetering van de tuchtregelgeving.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.