Wetboek Salduz 2019-2020

2019
Goossens Franky, Berkmoes Henri, Huysmans Joost, Colette Maarten en Stas Kurt

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde materiële wetteksten met betrekking tot de regeling in het Belgische strafprocesrecht van de bijstand door een advocaat bij het verhoor in strafzaken tijdens de eerste 48 uren van de vrijheidsberoving, de zogenaamde Salduzregeling. Het wetboek biedt daarbij een overzicht van de toepasselijke Europese bepalingen maar ook van de relevante nationale wetgeving, reglementering en omzendbrieven.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 oktober 2019, de rechtspraak en rechtsleer tot en met 1 juni 2019.

135

Auteurs
Auteurs : Goossens Franky, Berkmoes Henri, Huysmans Joost, Colette Maarten en Stas Kurt
Domein : Recht
Bestelcode : 202193102
Jaar : 2019
Type : Boek, Geannoteerd Wetboek
Aantal pagina's : 612
ISBN : 9789048636310
Onderdeel van de reeks : Geannoteerde wetboeken

INHOUDSTAFEL

WOORD VOORAF 
METHODIEK 
INHOUDSTAFEL 
CHRONOLOGISCH REGISTER 
 
I. REGELGEVING
 
1. RAAD VAN EUROPA
Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij W. 13 mei 1955 (B.S. 19.VIII.1955, err. B.S. 29.VI.1961) (Uittreksel: art. 6)

2. EUROPESE UNIE

 • Resolutie van de Raad van 30 november 2009 over een routekaart ter versterking van de procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures (PB. C 295, 4.XII.2009)
 • Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PB. L 280, 26.X.2010)
 • Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PB. L 142, 1.VI.2012)
 • Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PB. L 294, 6.XI.2013)
 • Aanbeveling van de Commissie van 27 november 2013 inzake het recht op rechtsbijstand voor verdachten of beklaagden in strafprocedures (PB. C 378, 24.XII.2013)
 • Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (PB. L 65, 11.III.2016)
 • Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PB. L 132, 21.V.2016)
 • Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (PB. L 297, 4.IX.2016, rect. PB. L 91, 5.IV.2017)

 
3. NATIONAAL
 
A. Basiswetgeving

 • Wetboek van strafvordering – Wet 17 november 1808 (Nederlandse tekst vastgesteld bij W. 10 juli 1967, B.S. 6.IX.1967) (Uittreksel: art. 47bis, 62, 70bis)
 • Gerechtelijk wetboek – W. 10 oktober 1967 (B.S. 31.X.1967) (Uittreksel: art. 495)
 • Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (B.S. 14.VIII.1990) (Uittreksel: art. 1, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15bis, 16, 18, 20 en 24bis/1)
 • Wet van 19 december 2013 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (B.S. 22.XII.2003, ed. 2) (Uittreksel: art. 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11 en 34/1)
 • Koninklijk besluit van 23 november 2016 tot uitvoering van artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering (B.S. 25.XI.2016, ed. 2)
 • Koninklijk besluit van 28 november 2018 tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. 6.XII.2018, ed. 2)

B. Omzendbrieven

 • Omzendbrief COL 8/2011 van 18 oktober 2018 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 10/2011 van 24 november 2016 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Addendum 1 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Modellen (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 13/2011 van 13 juni 2013 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Addendum 3 aan omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Permanentiedienst van de balie voor gearresteerde verdachten – Legitimatiekaart (Bijlagen: Processchema permanentiedienst en Tekst protocol) (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 15/2014 van 2 juni 2016 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – De toepassing, door de inspectiediensten en de ad-hoc-ambtenaren, van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, inzonderheid art. 47bis Sv. en de bepalingen betreffende de toegang tot een advocaat (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 09/2015 van 2 februari 2017 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Signalering – Nationale signaleringen in het kader van de Salduz-wetgeving (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 11/2018 van 16 augustus 2018 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Addendum 2 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van recht op toegang tot een advocaat – situatie van de minderjarigen en de personen die ervan verdacht worden vóór de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben
   

II. GEDRAGSCODES ADVOCATUUR – INTERVENTIESCHEMA’S POLITIE

 • Codex deontologie voor advocaten van 25 juni 2014 (Orde van Vlaamse Balies) (Uittreksel: Afdeling III.2.7bis – Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst Orde van Vlaamse Balies)
 • Salduz-gedragscode van 20 maart 2017 (Orde van Vlaamse Balies)
 • Interventiegids terrein van februari 2018 (Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus) – Salduz-wetgeving
 • Vademecum van 28 mei 2019 ('Ordre des barreaux francophones et germanophone') 'à destination des permanents Salduz'

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde materiële wetteksten met betrekking tot de regeling in het Belgische strafprocesrecht van de bijstand door een advocaat bij het verhoor in strafzaken tijdens de eerste 48 uren van de vrijheidsberoving, de zogenaamde Salduzregeling. Het wetboek biedt daarbij een overzicht van de toepasselijke Europese bepalingen maar ook van de relevante nationale wetgeving, reglementering en omzendbrieven.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 oktober 2019, de rechtspraak en rechtsleer tot en met 1 juni 2019.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.