Tweehonderd jaar justitie

2015
M. De Koster, D. Heirbaut, X. Rousseaux

Ten tijde van de commotie door de zaak Dutroux weerklonk meermaals de slogan dat het Belgisch justitieel apparaat de overstap diende te maken van de 19de naar de 21ste eeuw. De justitiële wereld is nochtans nooit gestopt met evolueren overeenkomstig de veranderende kenmerken en noden van de Belgische samenleving.


In het kader van het onderzoeksproject en –netwerk «Justice & Society: Socio- Political History of Justice Administration in Belgium, 1795-2005» (PAI 6/01, FOD  etenschapsbeleid) biedt deze Encyclopedie een overzicht van de stand van de kennis betreffende de geschiedenis van justitie in België.


De 28 bijdragen geven een nieuwe kijk op de politieke en intellectuele grondslagen, de interne organisatie en het beleid, de mensen van het recht en hun functies, om dan ten slotte, de evolutie van justitie te kaderen in de veranderende maatschappelijke context, vanaf de geboorte van de Belgische Staat uit de revoluties tot aan de crisissen op het einde van de 20ste eeuw.


82

Beschikbaar
Auteurs
Editors : M. De Koster, D. Heirbaut, X. Rousseaux
Auteurs : De Koster Margo, Heirbaut Dirk, Rousseaux Xavier
Domein : Recht
Bestelcode : 202150096
Jaar : 2015
Type : Boek
Aantal pagina's : 605
ISBN : 9789048618064

BIJ HET AANBREKEN VAN EEN NIEUW JUSTITIEEL TIJDPERK / À L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE JUDICIAIRE


1 OORSPRONG EN WERKINSTRUMENTEN / ORIGINES ET OUTILLAGES INTELLECTUELS • La justice avant la Belgique : tentatives autrichiennes, influences françaises et expériences néerlandaises (1780-1830)

 • De evolutie van de rechtsbronnen

 • Les statistiques judiciaires belges et leurs ancêtres (1794-2011)

 • Juridische tijdschriften in België: instrumenten van de praktijk en van taalconflicten

 • Rechtsonderwijs en rechtsleer

2 ORGANISATIE EN BELEID / ORGANISATION ET POLITIQUES • Overzicht van de ministers van Justitie

 • Het institutioneel kader: het Ministerie van Justitie

 • Het “civiel beleid”: een stiefkind van de ministers van Justitie

 • Politiques et pratiques pénales à l’aune des transformations de l’État belge (1830-2012)

 • L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours (I)
  Une analyse en termes d’économie politique de la pénalité

 • L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours (II)
  L’histoire de la peine d’emprisonnement : une approche discursive (XIXe-XXe siècles)

 • Jeugd en Justitie (I)
  Modellen, praktijken en hervormingen van het jeugdrechtsysteem (1830-2014)
  Jeunesse et Justice (I)
  Modèles, pratiques et réformes de la justice des mineurs (1830-2014)

 • Jeunesse et Justice (II)
  Enfants délinquants et « irréguliers » sous le regard de la justice. Pratiques judiciaires et institutionnelles
  (1912-1965)

3 MENSEN EN FUNCTIES / HOMMES ET FONCTIONS • La magistrature belge de 1830 à nos jours

 • De Belgische advocatuur

 • De pleitbezorgers

 • De notarissen

 • Van deurwachter tot gerechtsdeurwaarder: een beknopt overzicht

 • L’appareil policier en Belgique (1830-2010)

 • Het gevangenispersoneel (1830-2010)

 • Klassieke en hedendaagse beroepen en functies in de strafuitvoering

4 JUSTITIE EN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES / JUSTICE ET ÉVOLUTIONS SOCIALES • Justitie en pers. Voor altijd les frères ennemis?

 • La législation linguistique en Belgique

 • Het sociaal en het economisch recht: twee grote werven voor de justitiegeschiedenis

 • Une première crise majeure. L’impact de la Grande Guerre sur la justice belge

 • De Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse repressie
  La Seconde Guerre mondiale et la répression de l’après-guerre

 • De repressie en juridische reïntegratie van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog

 • De vervrouwelijking van de juridische beroepen

 

Ten tijde van de commotie door de zaak Dutroux weerklonk meermaals de slogan dat het Belgisch justitieel apparaat de overstap diende te maken van de 19de naar de 21ste eeuw. De justitiële wereld is nochtans nooit gestopt met evolueren overeenkomstig de veranderende kenmerken en noden van de Belgische samenleving.


In het kader van het onderzoeksproject en –netwerk «Justice & Society: Socio- Political History of Justice Administration in Belgium, 1795-2005» (PAI 6/01, FOD  etenschapsbeleid) biedt deze Encyclopedie een overzicht van de stand van de kennis betreffende de geschiedenis van justitie in België.


De 28 bijdragen geven een nieuwe kijk op de politieke en intellectuele grondslagen, de interne organisatie en het beleid, de mensen van het recht en hun functies, om dan ten slotte, de evolutie van justitie te kaderen in de veranderende maatschappelijke context, vanaf de geboorte van de Belgische Staat uit de revoluties tot aan de crisissen op het einde van de 20ste eeuw.


Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.