Themis 77 – Kunstrecht en cultureel erfgoed

2012
Demarsin Bert, Draye Anne Mie

Het kunstrecht is zo’n interdisciplinaire rechtstak die zich in de voorbije 15 jaar steeds meer ontwikkelde en waarvan het belang zich niet alleen in de juridische praktijk laat gevoelen, maar ook op het niveau van het lokaal, regionaal en zelfs internationaal erfgoedbeleid, in de ruimtelijke ordening, de archeologie, het museumwezen en de kunsthandel. Themis kunstrecht wil dan ook graag op enkele van die materies ingaan.


Zo staat in de eerste plaats een toelichting bij de recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid op het programma. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van het archeologisch erfgoed, een materie die de jongste jaren onmiskenbaar een verhoogde belangstelling geniet, alsook aan de voorbereiding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. Tot slot komen ook prangende kwesties uit de kunsthandel en het museumwezen aan bod met een overzicht van de actualia inzake authenticiteits- en provenance-geschillen in de Belgische en internationale kunsthandel.

56

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Demarsin Bert, Draye Anne Mie
Domein : Recht
Bestelcode : 202120016
Jaar : 2012
Type : Boek
ISBN : 9789048616909
Onderdeel van de reeks : Themis

THEMIS KUNSTRECHT: EEN WOORD VOORAF


DE BESCHERMING VAN HET ARCHEOLOGISCH ERFGOED
I. Inleiding
II. De Europese conventie ter bescherming van het archeologisch patrimonium
III. Het decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium
IV. De conceptnota onroerend erfgoed
V. Besluit


RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET CULTUREEL ERFGOEDBELEID VAN DE  VLAAMSE GEMEENSCHAP
I. Inleiding
II. Conclusie


ACTUALIA INZAKE AUTHENTICITEITS- EN PROVENANCE-GESCHILLEN IN DE INTERNATIONALE KUNSTHANDEL
I. Inleiding
II. Conclusie

Het kunstrecht is zo’n interdisciplinaire rechtstak die zich in de voorbije 15 jaar steeds meer ontwikkelde en waarvan het belang zich niet alleen in de juridische praktijk laat gevoelen, maar ook op het niveau van het lokaal, regionaal en zelfs internationaal erfgoedbeleid, in de ruimtelijke ordening, de archeologie, het museumwezen en de kunsthandel. Themis kunstrecht wil dan ook graag op enkele van die materies ingaan.


Zo staat in de eerste plaats een toelichting bij de recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid op het programma. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van het archeologisch erfgoed, een materie die de jongste jaren onmiskenbaar een verhoogde belangstelling geniet, alsook aan de voorbereiding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. Tot slot komen ook prangende kwesties uit de kunsthandel en het museumwezen aan bod met een overzicht van de actualia inzake authenticiteits- en provenance-geschillen in de Belgische en internationale kunsthandel.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.