Themis 104 – IP & ICT-Recht

2018
Janssens Marie-Christine

De datum van 25 mei 2018 waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van toepassing wordt, staat in de kalenders van veel bedrijven, instellingen en hun raadslieden reeds lang in het rood aangekruist. Dr. Els Kindt maakt de lezer vertrouwd met dit nieuw regelgevend kader en met de belangrijkste nieuwigheden – en valkuilen – in vergelijking met  de situatie vandaag. Dr. Yung Shin Van Der Sype spitst deze nieuwigheden vervolgens verder toe op een arbeidsrechtelijke context. De bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers wordt anno 2018 immers op verschillende vlakken uitgedaagd. Er wordt dieper ingegaan op enkele specifiekere punten die de praktische toepassing van de Algemene verordening kunnen bemoeilijken, zoals het delen van HR gegevens binnen een internationale groep, het al dan niet vragen van toestemming van de werknemer en het toevoegen van nieuwe clausules in het arbeidsreglement.

In het domein van het intellectueel eigendomsrecht werd gekozen voor het merken- en octrooirecht en de procedure van beslag inzake namaak. Prof. Marie-Christine Janssens behandelt het merkenrecht en geeft toelichting bij de gewijzigde Europese merkenwetgeving en zijn gevolgen voor de Benelux. Daarnaast zoomt zij in op enkele belangwekkende beslissingen van het Hof van Justitie over eengemaakte concepten van merkenrecht. Hoe het staat met het Europees eenheidsoctrooi wordt verduidelijkt door Prof. Geertui Van Overwalle. Zij geeft een stand van zaken en legt de pijnpunten bloot van de procedure van beslag inzake namaak in het octrooirecht.
 

44

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Janssens Marie-Christine
Auteurs : Janssens Marie-Christine, Kindt Els, Van Der Sype Yung Shin, Van Overwalle Geertrui
Domein : Recht
Bestelcode : 202184400
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 112
ISBN : 9789048632671
Onderdeel van de reeks : Themis

DE NIEUWE ALGEMENE VERORDENING (EU) 2016/679. GEGEVENSBESCHERMING: CAPITA SELECTA
I. INLEIDING
II. OVER HET TOEPASSINGSGEBIED
III. ENKELE BELANGRIJKE NIEUWIGHEDEN
A. Toestemming als wettelijke verwerkingsgrond: losse eindjes aan elkaar geknoopt
B. Aanpak van profilering en onderwerping aan geautomatiseerde geïndividualiseerde besluitvorming
C. Notificatie niet langer vereist: verwerkingsregister en functionaris voor gegevensbescherming in vele gevallen verplicht
D. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (‘GEB’) en voorafgaande raadpleging
E. Melding van inbreuken
IV. BESLUIT
BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS IN DE ARBEIDSCONTEXT ANNO 2018: ENKELE UITDAGINGEN VOOR HET RECHTMATIG VERWERKEN VAN WERKNEMERSGEGEVENS
I. INLEIDING
II. HET NIEUWE GEGEVENSBESCHERMINGSRECHT IN (EN ROND) DE EUROPESE UNIE
III. BESCHERMING VAN WERKNEMERS ALS BETROKKENEN
IV. VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
V. GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING
VI. BESLUIT

EUROPEES EN BENELUX-MERKENRECHT. RECENTE EVOLUTIES EN STAND VAN ZAKEN
I. ONTWIKKELINGEN IN DE WETGEVING
A. Europese Unie
B. Benelux
II. INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN IN DE SYSTEMEN VAN HET UNIEMERK EN HET BENELUX-MERK
A. Materieel recht
B. Procedurele en andere wijzigingen
III. VASTSTAANDE EN RECENTE RECHTSPRAAK (PERIODE 2012-2017)
A. De autonomie en onafhankelijkheid van het Uniemerkensysteem
B. Enkele bevoegdheidsvragen
C. De motiveringsplicht van het EUIPO
D. De functies van het merk
E. De vereiste dat een teken duidelijk wordt voorgesteld
F. De absolute grond van onderscheidend vermogen
G. De absolute gronden met betrekking tot uitgesloten tekens
H. De inbreukcriteria
I. De uitzonderingen op de rechten van de merkhouder
J. Het depot te kwader trouw
K. Vervallenverklaring wegens onbruik (of afwijzing oppositie wegens niet normaal gebruik)
L. Verwording tot soortnaam
M. Rechten van de licentienemer
N. Handhaving van merkrechten

BESLAG INZAKE NAMAAK IN HET OCTROOIRECHT: RECENTE ONTWIKKELINGEN VANUIT BELGISCH EN EUROPEES PERSPECTIEF
I. INLEIDING
II. BESLAG INZAKE NAMAAK VANUIT BELGISCHE PERSPECTIEF
A. Bronnen en wetsgeschiedenis
B. Begrip
C. Grondslag en reikwijdte
D. Toepassingsvoorwaarden
E. Rechtspleging
F. Maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens
G. Verhaalsmogelijkheden/schadevergoeding
III. BESLAG INZAKE NAMAAK VANUIT EUROPEES PERSPECTIEF
A. Bronnen
B. Nieuw instrument en nieuwe instelling
C. Implementatie in het Belgisch octrooirecht: wet van 17 december 2017

De datum van 25 mei 2018 waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van toepassing wordt, staat in de kalenders van veel bedrijven, instellingen en hun raadslieden reeds lang in het rood aangekruist. Dr. Els Kindt maakt de lezer vertrouwd met dit nieuw regelgevend kader en met de belangrijkste nieuwigheden – en valkuilen – in vergelijking met  de situatie vandaag. Dr. Yung Shin Van Der Sype spitst deze nieuwigheden vervolgens verder toe op een arbeidsrechtelijke context. De bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers wordt anno 2018 immers op verschillende vlakken uitgedaagd. Er wordt dieper ingegaan op enkele specifiekere punten die de praktische toepassing van de Algemene verordening kunnen bemoeilijken, zoals het delen van HR gegevens binnen een internationale groep, het al dan niet vragen van toestemming van de werknemer en het toevoegen van nieuwe clausules in het arbeidsreglement.

In het domein van het intellectueel eigendomsrecht werd gekozen voor het merken- en octrooirecht en de procedure van beslag inzake namaak. Prof. Marie-Christine Janssens behandelt het merkenrecht en geeft toelichting bij de gewijzigde Europese merkenwetgeving en zijn gevolgen voor de Benelux. Daarnaast zoomt zij in op enkele belangwekkende beslissingen van het Hof van Justitie over eengemaakte concepten van merkenrecht. Hoe het staat met het Europees eenheidsoctrooi wordt verduidelijkt door Prof. Geertui Van Overwalle. Zij geeft een stand van zaken en legt de pijnpunten bloot van de procedure van beslag inzake namaak in het octrooirecht.
 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.