Themis 100 – Gerechtelijk recht

2017
Allemeersch Benoît, Voet Stefaan

Bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het stuk van de gedingkosten? Gerechtskosten blijven voor de rechtspracticus een heet hangijzer. Dr. Sven Sobrie zal u inwijden in de belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen dit domein zoals de omslag van de kosten, de saga van de verhoogde rolrechten en uiteraard de controverses rond de rechtsplegingsvergoeding.

Kent u de huidige stand van zaken in het bewijsrecht? Hoewel het bewijsrecht gedurende de afgelopen drie jaar niet aan grote wettelijke hervormingen onderworpen geweest, deden zich in de rechtspraak wel erg belangrijke ontwikkelingen voor die prof. Benoît Allemeersch en drs. Wannes Vandenbussche voor u zullen toelichten.

Prof. Stefaan Voet schetst enerzijds een overzicht van de ontwikkelingen in het gebied van het hoger beroep en anderzijds belicht hij de wijzigingen die de zgn. Potpourri I-wet op dit stuk heeft aangebracht. Hij zal vooral aandacht besteden aan de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

En kan u zeggen dat u nog helemaal mee bent met de recente ontwikkelingen inzake het recht op een eerlijk proces in de civiele rechtspleging? In een laatste bijdrage zet mr. Caroline Daniels alles nog eens op een rijtje voor u. Ze zal zich vooral focussen op de recente rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Hof van Cassatie met betrekking tot art. 6 EVRM.

45

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Allemeersch Benoît, Voet Stefaan
Auteurs : Allemeersch Benoît, Daniels Caroline, Sobrie Sven, Vandenbussche Wannes, Voet Stefaan
Domein : Recht
Bestelcode : 202176200
Jaar : 2017
Type : Boek
ISBN : 9789048630677
Onderdeel van de reeks : Themis

STAND VAN ZAKEN EN ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET STUK VAN DE GEDINGKOSTEN
I. De nieuwe rolrechten: R.I.P. of doorstart?
A. Pijnpunten van de rolrechtenhervorming
B. Het vernietigingsarrest van 9 februari
C. En nu?
II. De forfaitaire rechtsplegingsvergoeding onder druk?
A. Het forfaitair karakter van de RPV: nationaalrechtelijk perspectief
B. Forfaitaire RPV en supranationaal recht
C. Het ‘standpunt’ van het Hof van Justitie (C-57/15)
D. Hoe moet het nu verder?
III. Verwijzing in de kosten: de verliezer betaalt (niet altijd)
A. Gerechtskosten sensu stricto
B. Gerechtskosten sensu lato
C. Een onderscheid onder druk
IV. Besluit

STAND VAN ZAKEN EN ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET STUK VAN HET BEWIJSRECHT
I. Basisbeginselen
A. Verbod op gebruik van persoonlijke kennis
B. Tegenspraak bij ambtshalve toepassing van het bewijsrecht
II. Ongeoorloofd bewijs
III. Bewijslast
A. Loyale medewerking aan de bewijsvoering
B. Toepassingen
IV. Bewijsstandaard
V. Bewijsmiddelen
A. Schriftelijk bewijs
B. Wettelijke vermoedens
C. Buitengerechtelijke bekentenis
VI. Onderzoeksmaatregelen
A. Beginselen
B. Getuigenverhoor
C. Gedwongen overlegging van stukken
D. Deskundigenonderzoek
VII. Toekomstige ontwikkelingen

STAND VAN ZAKEN EN ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET STUK VAN HET HOGER BEROEP (IN CIVIELE ZAKEN)
I. Functies van het hoger beroep
A. Hervorming
B. Vernietiging
II. Toegang tot het hoger beroep
A. Vonnis vatbaar voor hoger beroep
B. Geschil vatbaar voor hoger beroep
C. Partijen met tegengestelde belangen
D. Termijn om hoger beroep in te stellen
E. Belang
III. Relatieve werking van het hoger beroep
IV. Devolutieve werking van het hoger beroep
A. Gewone devolutieve werking
B. Verruimde devolutieve werking
C. Devolutieve werking en beschikkingsbeginsel
V. Geen schorsende werking meer van het hoger beroep
VI. De inrichting van de procedure in hoger beroep
A. Inleiding
B. Inschrijving en rolstelling
C. Behandeling in beroep
D. Uitspraak
VII. Motivering

STAND VAN ZAKEN EN ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET STUK VAN HET EERLIJK PROCES IN BURGERLIJKE ZAKEN
I. Inleiding
II. Toepassingsgebied
A. Geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen
B. Stadia van de procedure
III. Waarborgen
A. Toegang tot een rechterlijke instantie
B. Openbaarheid
C. Onafhankelijke en onpartijdige rechter
D. Redelijke termijn
E. Eerlijke behandeling
IV. Besluit

Bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het stuk van de gedingkosten? Gerechtskosten blijven voor de rechtspracticus een heet hangijzer. Dr. Sven Sobrie zal u inwijden in de belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen dit domein zoals de omslag van de kosten, de saga van de verhoogde rolrechten en uiteraard de controverses rond de rechtsplegingsvergoeding.

Kent u de huidige stand van zaken in het bewijsrecht? Hoewel het bewijsrecht gedurende de afgelopen drie jaar niet aan grote wettelijke hervormingen onderworpen geweest, deden zich in de rechtspraak wel erg belangrijke ontwikkelingen voor die prof. Benoît Allemeersch en drs. Wannes Vandenbussche voor u zullen toelichten.

Prof. Stefaan Voet schetst enerzijds een overzicht van de ontwikkelingen in het gebied van het hoger beroep en anderzijds belicht hij de wijzigingen die de zgn. Potpourri I-wet op dit stuk heeft aangebracht. Hij zal vooral aandacht besteden aan de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

En kan u zeggen dat u nog helemaal mee bent met de recente ontwikkelingen inzake het recht op een eerlijk proces in de civiele rechtspleging? In een laatste bijdrage zet mr. Caroline Daniels alles nog eens op een rijtje voor u. Ze zal zich vooral focussen op de recente rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Hof van Cassatie met betrekking tot art. 6 EVRM.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.