Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief

2017
Verkempinck Brecht

"Brecht Verkempinck heeft een leemte met brio gedicht."
Prof. Patrick Wéry van UCL, Co-promotor.

"Schadebegroting is dermate complex dat alleen de grote juristen er zich aan wagen: Ronse, Dirix, Dubuisson, Von Jehring, Fuller en Purdue. Aan deze eregalerij wordt nu onbetwistbaar Brecht Verkempinck toegevoegd."
Prof. dr. Bernard Tilleman van KU Leuven, Promotor

Begroting van schadevergoeding wegens wanprestatie bezorgt de praktijk dagelijks hoofdbrekens. Die problematiek is nochtans even belangrijk als het onderzoek of is voldaan aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid. De advocaat die een cliënt bijstaat in het vorderen van schadevergoeding moet de omvang daarvan rechtens onderbouwen. De advocaat van de tegenpartij tracht daartegen deugdelijk verweer te voeren. Wanneer een partij dan een begroting suggereert, moet de rechter kunnen aangeven waarom hij daarvan afwijkt. Hoewel deskundigen economische bijstand bieden, staat het finaal aan die rechter om de gevolgde methode juridisch te motiveren. Het wekt dan ook veel verwondering dat dit aspect van het contractenrecht nooit eerder aan enig onderzoek is onderworpen.

Dit referentiewerk onderwerpt alle facetten van die problematiek aan een grondige analyse:

 • de doelstellingen van die schadevergoeding
 • de vergoedbare schadeposten (ook relevant voor schadevergoeding in andere contexten)
 • het uitgangspunt van integrale schadevergoeding met voordeelstoerekening als uitvloeisel
 • de mogelijkheid tot afroming van dankzij de wanprestatie gerealiseerde winsten
 • het bij schadevergoeding te volgen perspectief
 • de repercussies van ontbinding van contracten
 • de vergoedbaarheid van winstkansen en de toepassing van winstvermoedens
 • de inwerking van contractuele verlieslatendheid
 • de invloed van kosteloosheid van verbintenissen
 • de impact van onvoorzienbaarheid van schade
 • de wanverhouding tussen contractprijs en schadevergoeding
 • de gevolgen van indirectheid van schade
 • schadebeperking in contractueel verband
 • verhaal van kansverlies en immateriële schade
 • contractuele afwijkingen van de gemeenrechtelijke begrotingsprincipes
 • vergoeding van technische bijstandskosten
 • alternatieve begrotingstechnieken
 • de invloed van de tijd op schadevergoeding wegens wanprestatie etc.

Zeven jaar onderzoeksinspanningen culmineerden in een onovertrefbaar kritisch overzicht van binnen- en buitenlandse rechtspraak en rechtsleer. De alomvattendheid, de heldere structuur, de literatuursuggesties bij elk hoofdstuk en het uitgebreide en gebruiksvriendelijke voetnotenapparaat en trefwoordenregister resulteren in een onmisbaar en dagelijks te hanteren naslagwerk.

Dit boek is gebaseerd op het proefschrift dat Brecht Verkempinck op 22 september 2016 succesvol verdedigde aan de KU Leuven, met prof. dr. B. Tilleman (KUL, decaan) als promotor en prof. dr. P. Wéry (UCL) als copromotor. De auteur was van 2011 tot 2015 werkzaam bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en werkt sindsdien bij het Europees Parlement. Dit werk schreef hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Rechtsmethodiek.

150

Auteurs
Auteurs : Verkempinck Brecht
Domein : Recht
Bestelcode : 202162301
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 1147
ISBN : 9789048628353
Onderdeel van de reeks : Recht en onderneming

Deel 1. Onderzoekskader
Hoofdstuk I. Onderzoekscontext
Hoofdstuk II. Onderzoeksstructuur
Hoofdstuk III. Onderzoeksmethode

Deel 2. Basisbegroting
Hoofdstuk I. Integraliteitsprincipe
Hoofdstuk II. Wanprestatieschade
Hoofdstuk III. Positief belang
Hoofdstuk IV. Negatief belang
Hoofdstuk V. Vervangende schadevergoeding
Hoofdstuk VI. Aanvullende schadevergoeding
Hoofdstuk VII. Belangenverhouding
Hoofdstuk VIII. Afromingsbelang

Deel 3. Integraliteitslimieten
Hoofdstuk I. Onvoorzienbaarheid
Hoofdstuk II. Indirectheid
Hoofdstuk III. Vermijdbaarheid
Hoofdstuk IV. Causale onzekerheid
Hoofdstuk V. Immaterialiteit
Hoofdstuk VI. Conventionaliteit
Hoofdstuk VII. Processuele limieten
Hoofdstuk VIII. Temporaliteit

Deel 4. Uitleiding
Hoofdstuk I. Besluit
Hoofdstuk II. België 2020
Hoofdstuk III. Nabeschouwingen

Deel 5. Leidraad
Hoofdstuk I. Tijdschriften
Hoofdstuk II. Instanties
Hoofdstuk III. Wetgeving
Hoofdstuk IV. Rechtsleer
Hoofdstuk V. Trefwoorden

"Brecht Verkempinck heeft een leemte met brio gedicht."
Prof. Patrick Wéry van UCL, Co-promotor.

"Schadebegroting is dermate complex dat alleen de grote juristen er zich aan wagen: Ronse, Dirix, Dubuisson, Von Jehring, Fuller en Purdue. Aan deze eregalerij wordt nu onbetwistbaar Brecht Verkempinck toegevoegd."
Prof. dr. Bernard Tilleman van KU Leuven, Promotor

Begroting van schadevergoeding wegens wanprestatie bezorgt de praktijk dagelijks hoofdbrekens. Die problematiek is nochtans even belangrijk als het onderzoek of is voldaan aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid. De advocaat die een cliënt bijstaat in het vorderen van schadevergoeding moet de omvang daarvan rechtens onderbouwen. De advocaat van de tegenpartij tracht daartegen deugdelijk verweer te voeren. Wanneer een partij dan een begroting suggereert, moet de rechter kunnen aangeven waarom hij daarvan afwijkt. Hoewel deskundigen economische bijstand bieden, staat het finaal aan die rechter om de gevolgde methode juridisch te motiveren. Het wekt dan ook veel verwondering dat dit aspect van het contractenrecht nooit eerder aan enig onderzoek is onderworpen.

Dit referentiewerk onderwerpt alle facetten van die problematiek aan een grondige analyse:

 • de doelstellingen van die schadevergoeding
 • de vergoedbare schadeposten (ook relevant voor schadevergoeding in andere contexten)
 • het uitgangspunt van integrale schadevergoeding met voordeelstoerekening als uitvloeisel
 • de mogelijkheid tot afroming van dankzij de wanprestatie gerealiseerde winsten
 • het bij schadevergoeding te volgen perspectief
 • de repercussies van ontbinding van contracten
 • de vergoedbaarheid van winstkansen en de toepassing van winstvermoedens
 • de inwerking van contractuele verlieslatendheid
 • de invloed van kosteloosheid van verbintenissen
 • de impact van onvoorzienbaarheid van schade
 • de wanverhouding tussen contractprijs en schadevergoeding
 • de gevolgen van indirectheid van schade
 • schadebeperking in contractueel verband
 • verhaal van kansverlies en immateriële schade
 • contractuele afwijkingen van de gemeenrechtelijke begrotingsprincipes
 • vergoeding van technische bijstandskosten
 • alternatieve begrotingstechnieken
 • de invloed van de tijd op schadevergoeding wegens wanprestatie etc.

Zeven jaar onderzoeksinspanningen culmineerden in een onovertrefbaar kritisch overzicht van binnen- en buitenlandse rechtspraak en rechtsleer. De alomvattendheid, de heldere structuur, de literatuursuggesties bij elk hoofdstuk en het uitgebreide en gebruiksvriendelijke voetnotenapparaat en trefwoordenregister resulteren in een onmisbaar en dagelijks te hanteren naslagwerk.

Dit boek is gebaseerd op het proefschrift dat Brecht Verkempinck op 22 september 2016 succesvol verdedigde aan de KU Leuven, met prof. dr. B. Tilleman (KUL, decaan) als promotor en prof. dr. P. Wéry (UCL) als copromotor. De auteur was van 2011 tot 2015 werkzaam bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en werkt sindsdien bij het Europees Parlement. Dit werk schreef hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.