Rechtshandhaving en medische beroepsuitoefening

2013
Ankaert Eveline

Evaluatie van de sociaal- en tuchtrechtelijke handhaving betreffende de individuele gezondheidszorgverstrekking


De belangstelling voor rechtshandhaving en fraudebestrijding is de laatste jaren sterk toegenomen, zeker ook in de gezondheidszorgverstrekking. Gebrekkig of frauduleus medisch handelen kan immers schade van uiteenlopende aard berokkenen.


Het initiatief tot handhaving op het domein van de medische beroepsuitoefening is voornamelijk toebedeeld aan de Orde van geneesheren en de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit boek staat dan ook logischerwijze de evaluatie van het medisch handelen vanuit het perspectief van de tuchtrechtelijke en de bestuurlijke sociaalrechtelijke handhaving centraal.


Alvorens de huidige tucht- en sociaalrechtelijke handhavingspraktijk te evalueren op haar juridische behoorlijkheid, gaat Eveline Ankaert dieper in op het concept van handhaving. Vanuit een ruimere juridisch-beleidsmatige ketenbenadering ontrafelt de auteur het complex handhavingsproces dat plaatsvindt tegen de achtergrond van een samenspel van rechtsstatelijke en legistieke beginselen die de handhaving afgrenzen en conditioneren.
In de diepteanalyse van het handhavingslandschap van de medische beroepsuitoefening, worden de structuur en werking van de tucht- en sociaalrechtelijke handhavingsactoren nauwgezet geschetst, om vervolgens over te gaan tot de evaluatie van de huidige handhavingspraktijk aan de hand van een harde kern van negen criteria, door de auteur de beginselen van behoorlijke handhaving genoemd.
In het werk wordt ook aandacht besteed aan traditionele knelpunten zoals deze met betrekking tot het strafrechtelijk karakter van bestuurlijke en tuchtrechtelijke sancties en de juridische gevolgen daarvan, de samenloop van sancties, het beroepsgeheim en het begrip van de volle rechtsmacht.
Dit boek is een boeiende, vernieuwende studie over handhaving, met toepassing van ‘algemene’ kennis op een specifiek, goeddeels nog onontgonnen, domein van het medisch recht. Het heeft een sterk toegevoegde waarde, in de eerste plaats voor de bestaande handhavingsinstanties die bevoegd zijn voor de evaluatie van het medisch handelen in het Belgisch gezondheidszorgsysteem. De auteur biedt tevens een instrument aan op basis waarvan de handhaving op een juridisch conforme wijze georganiseerd kan worden.

125

Auteurs
Auteurs : Ankaert Eveline
Domein : Recht
Bestelcode : 202127107
Jaar : 2013
Type : Boek
Aantal pagina's : 397
ISBN : 9789048616114
Onderdeel van de reeks : Begasoz / Abetrass

DEEL 1. ONDERZOEKSKADER
Hoofdstuk 1. Situering
Hoofdstuk 2. Afbakening
Hoofdstuk 3. Onderzoeksvragen
Hoofdstuk 4. Methodologie
Hoofdstuk 5. Opbouw
Hoofdstuk 6. Relevantie


DEEL 2. BEGRIPPENKADER
Hoofdstuk 1. Handhaving
Hoofdstuk 2. Niet-normconform gedrag
Hoofdstuk 3. Conclusies


DEEL 3. HANDHAVINGSKADER
Hoofdstuk 1. Handhavingsketen
Hoofdstuk 2. Handhavingstypen
Hoofdstuk 3. Conclusies


DEEL 4. TOETSINGSKADER
Hoofdstuk 1. Handhaving als samenspel van beginselen
Hoofdstuk 2. Beginselen van juridische behoorlijke handhaving
Hoofdstuk 3. Ordening
Hoofdstuk 4. Conclusies


DEEL 5. HANDHAVINGSLANDSCHAP
Hoofdstuk 1. Tuchtrechtelijke handhaving
Hoofdstuk 2. Sociaalrechtelijke handhaving
Hoofdstuk 3. Naburige handhaving


DEEL 6. HANDHAVINGSREFLECTIE
Hoofdstuk 1. Algemene conclusies
Hoofdstuk 2. Algemene aanbevelingen

Evaluatie van de sociaal- en tuchtrechtelijke handhaving betreffende de individuele gezondheidszorgverstrekking


De belangstelling voor rechtshandhaving en fraudebestrijding is de laatste jaren sterk toegenomen, zeker ook in de gezondheidszorgverstrekking. Gebrekkig of frauduleus medisch handelen kan immers schade van uiteenlopende aard berokkenen.


Het initiatief tot handhaving op het domein van de medische beroepsuitoefening is voornamelijk toebedeeld aan de Orde van geneesheren en de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit boek staat dan ook logischerwijze de evaluatie van het medisch handelen vanuit het perspectief van de tuchtrechtelijke en de bestuurlijke sociaalrechtelijke handhaving centraal.


Alvorens de huidige tucht- en sociaalrechtelijke handhavingspraktijk te evalueren op haar juridische behoorlijkheid, gaat Eveline Ankaert dieper in op het concept van handhaving. Vanuit een ruimere juridisch-beleidsmatige ketenbenadering ontrafelt de auteur het complex handhavingsproces dat plaatsvindt tegen de achtergrond van een samenspel van rechtsstatelijke en legistieke beginselen die de handhaving afgrenzen en conditioneren.
In de diepteanalyse van het handhavingslandschap van de medische beroepsuitoefening, worden de structuur en werking van de tucht- en sociaalrechtelijke handhavingsactoren nauwgezet geschetst, om vervolgens over te gaan tot de evaluatie van de huidige handhavingspraktijk aan de hand van een harde kern van negen criteria, door de auteur de beginselen van behoorlijke handhaving genoemd.
In het werk wordt ook aandacht besteed aan traditionele knelpunten zoals deze met betrekking tot het strafrechtelijk karakter van bestuurlijke en tuchtrechtelijke sancties en de juridische gevolgen daarvan, de samenloop van sancties, het beroepsgeheim en het begrip van de volle rechtsmacht.
Dit boek is een boeiende, vernieuwende studie over handhaving, met toepassing van ‘algemene’ kennis op een specifiek, goeddeels nog onontgonnen, domein van het medisch recht. Het heeft een sterk toegevoegde waarde, in de eerste plaats voor de bestaande handhavingsinstanties die bevoegd zijn voor de evaluatie van het medisch handelen in het Belgisch gezondheidszorgsysteem. De auteur biedt tevens een instrument aan op basis waarvan de handhaving op een juridisch conforme wijze georganiseerd kan worden.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.