Recht en Gender in België – 10 jaar later

2021
Brems Eva, Cannoot Pieter, Stevens Liesbet

> Download hier het gratis magazine met 4 boeiende interviews over recht en gender.

Tien jaar geleden, in het voorjaar van 2011 om precies te zijn, werd het boek ‘Recht en Gender in België’ gepubliceerd. Het boek had de ambitie een eerste aanzet te zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen en te illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden.

Sinds 2011 is er veel gebeurd; ook veel dat verband houdt met de strijd voor (meer) gendergelijkheid in België. Zo kwamen in het voorbije decennium gendergerelateerd geweld en de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden uitdrukkelijk op de politieke agenda, deed de #MeToo-beweging de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en seksisme wereldwijd toenemen, en introduceerde de federale wetgever een nieuwe procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie gebaseerd op zelfbeschikking. De COVID-19-pandemie toonde ook aan dat genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en genderrolpatronen een prangend probleem blijven.

Dit boek behandelt een breed spectrum aan rechtsdomeinen: van grondwettelijk recht en arbeidsrecht, over strafrecht, fiscaal recht en relatievermogensrecht, tot migratierecht en recht en technologie. Aangezien het Europees recht integraal deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde, komen ook het EU-recht, de instrumenten van de Raad van Europa en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan bod. Net zoals in 2011 hanteert ook dit boek dus een zeer brede benadering, zowel wat de te behandelen juridische disciplines, als wat de invulling van een genderperspectief betreft. Het zorgt ervoor dat bijna alle relevante gendergerelateerde gebeurtenissen van het laatste decennium aangeraakt worden in het boek.

Met bijdragen van Yousra Benfquih, Paul Borghs, Eva Brems, Nicky Broeckhoven, Pieter Cannoot, An Cliquet, Wendy De Bondt, Sylvie De Raedt, Ellen Desmet, Annelies D’Espallier, Petra Foubert, Elise Goossens, Dirk Heirbaut, Rikki Holtmaat, Eva Lievens, Patricia Popelier, Joëlle Rozie, Liesbet Stevens, Alexandra Timmer, Sara Vancleef, Cathérine Van de Graaf, Lucia van der Meulen en Hannah Van Dijcke, en interviews met Joz Motmans, Liesbet Stevens, Françoise Tulkens en Liliane Versluys. 

95

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Brems Eva, Cannoot Pieter, Stevens Liesbet
Auteurs : Benfquih Yousra, Borghs Paul, Brems Eva, Broeckhoven Nicky, Cannoot Pieter, Cliquet An, De Bondet Wendy, De Raedt Sylvie, Desmet Ellen, D’Espallier Annelies, Foubert Petra, Goossens Elise, Heirbaut Dirk, Holtmaat Rikki, Lievens Eva, Popelier Patricia, Rozie Joëlle, Stevens Liesbet, Timmer Alexandra, Van de Graaf Cathérine, van der Meulen Lucia, Van Dijcke Hannah, Vancleef Sara
Domein : Recht
Bestelcode : 202211102
Jaar : 2021
Type : Boek
Aantal pagina's : 576
ISBN : 9789048641215
Onderdeel van de reeks : Gandaius

VOORWOORD
RECHT EN GENDER IN BELGIË – 10 JAAR LATER
Eva Brems, Pieter Cannoot en Liesbet Stevens

INLEIDING
ENCYCLOPEDIE VAN GENDER EN RECHT: EEN INTRODUCTIE TOT FEMINISTISCHE RECHTSTHEORIE
Rikki Holtmaat
DE VROUWEN(ON)RECHTSGESCHIEDENIS VAN NAPOLEON TOT VANDAAG: EEN VERHAAL VAN VOORTDURENDE VOORUITGANG?
Dirk Heirbaut
INTERVIEW MET LIESBET STEVENS, EXPERT VROUWEN- EN GENDERRECHTEN

GENDERROLPATRONEN EN HET RECHT
GENDERDYNAMIEKEN IN HET RELATIEVERMOGENSRECHT. DE ZUIVERE SCHEIDING VAN GOEDEREN DOOR DE LENS VAN FEMINISTISCHE RECHTSTHEORIE
Elise Goossens
GENDERDISCRIMINATIE EN GENDERSTEREOTYPEN IN DE ARBEIDSSFEER: MANNELIJKER EN SUBTIELER VAN AARD? EEN ANALYSE VAN DE EUROPESE EN BELGISCHE RECHTSPRAAK MET DE NADRUK OP DE AFGELOPEN TIEN JAAR
Petra Foubert en Sara Vancleef
INTERVIEW MET LILIANE VERSLUYS, FEMINISTISCH ADVOCATE

SEKSISME, #METOO EN HET RECHT
FEMINISME IN DE RAAD VAN EUROPA: EEN ANALYSE VAN DE AANBEVELING OVER HET VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN SEKSISME
Alexandra Timmer en Lucia van der Meulen
SEKSISME EN RACISME: TERECHT VERSCHILLEND BESTRAFT?
Hannah Van Dijcke
GENDERSTEREOTYPERING EN -DISCRIMINATIE IN TECHNOLOGIE. HINKT HET RECHT ACHTEROP?
Eva Lievens
“WAT MET HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD?”: JURIDISCH BEWUSTZIJN OP VLAAMSE SOCIALE MEDIA NA #METOO-SCHANDAAL ROND BART DE PAUW
Cathérine Van de Graaf

GENDER, SEKSUALITEIT EN HET STRAFRECHT
GENDER IN HET BIJZONDER STRAFRECHT
Joëlle Rozie
GENDER & FYSIEK GEWELD: DE STRAFBAARSTELLING VAN STERILISATIE, ABORTUS EN BESNIJDENIS
Wendy De Bondt
GEWELD TEGENOVER HOLEBI’S EN TRANSGENDER PERSONEN (EFFICIËNTER) AANPAKKEN VANUIT DE STRAFWETGEVING OVER HAATMISDRIJVEN
Paul Borghs

RECHT EN GENDER IN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING
VERBORGEN ONDER EEN HOOFDDOEK? VROUWEN EN GODSDIENST IN DE RECHTSPRAAK VAN HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
Eva Brems
RECHT DOEN AAN DE HOOFDDOEK: EEN POSTKOLONIALE FEMINISTISCHE BLIK
Yousra Benfquih

GENDER EN HET PUBLIEKRECHT
ELECTORALE GENDERQUOTA: EEN GRONDWETTELIJK PERSPECTIEF
Patricia Popelier
MEER GENDERPERSPECTIEF IN HET FISCAAL RECHT: EEN UITDAGING EN EEN OPDRACHT
Sylvie De Raedt
GENDER EN MIGRATIERECHT IN BELGIË: EEN DECENNIUM IN VOGELVLUCHT
Ellen Desmet
INTERVIEW MET FRANÇOISE TULKENS, INTERNATIONAAL RECHTER

ACTUELE VRAAGSTUKKEN INZAKE RECHT EN GENDER
CITIUS, ALTIUS FORTIUS: HET DOORKRUISEN VAN GESLACHTSCATEGORIEËN IN SPORT
Annelies D’Espallier
GENDER IN MILIEURECHT EN -BELEID
Nicky Broeckhoven en An Cliquet
GENDERDIVERSITEIT EN HET BELGISCHE RECHT: VIA M/V/X OP WEG NAAR TOTALE GENDERINCLUSIVITEIT?
Pieter Cannoot
INTERVIEW MET JOZ MOTMANS, “VAN GENDERDYSFORIE NAAR GENDEREUFORIE

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

> Download hier het gratis magazine met 4 boeiende interviews over recht en gender.

Tien jaar geleden, in het voorjaar van 2011 om precies te zijn, werd het boek ‘Recht en Gender in België’ gepubliceerd. Het boek had de ambitie een eerste aanzet te zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen en te illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden.

Sinds 2011 is er veel gebeurd; ook veel dat verband houdt met de strijd voor (meer) gendergelijkheid in België. Zo kwamen in het voorbije decennium gendergerelateerd geweld en de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden uitdrukkelijk op de politieke agenda, deed de #MeToo-beweging de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en seksisme wereldwijd toenemen, en introduceerde de federale wetgever een nieuwe procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie gebaseerd op zelfbeschikking. De COVID-19-pandemie toonde ook aan dat genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en genderrolpatronen een prangend probleem blijven.

Dit boek behandelt een breed spectrum aan rechtsdomeinen: van grondwettelijk recht en arbeidsrecht, over strafrecht, fiscaal recht en relatievermogensrecht, tot migratierecht en recht en technologie. Aangezien het Europees recht integraal deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde, komen ook het EU-recht, de instrumenten van de Raad van Europa en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan bod. Net zoals in 2011 hanteert ook dit boek dus een zeer brede benadering, zowel wat de te behandelen juridische disciplines, als wat de invulling van een genderperspectief betreft. Het zorgt ervoor dat bijna alle relevante gendergerelateerde gebeurtenissen van het laatste decennium aangeraakt worden in het boek.

Met bijdragen van Yousra Benfquih, Paul Borghs, Eva Brems, Nicky Broeckhoven, Pieter Cannoot, An Cliquet, Wendy De Bondt, Sylvie De Raedt, Ellen Desmet, Annelies D’Espallier, Petra Foubert, Elise Goossens, Dirk Heirbaut, Rikki Holtmaat, Eva Lievens, Patricia Popelier, Joëlle Rozie, Liesbet Stevens, Alexandra Timmer, Sara Vancleef, Cathérine Van de Graaf, Lucia van der Meulen en Hannah Van Dijcke, en interviews met Joz Motmans, Liesbet Stevens, Françoise Tulkens en Liliane Versluys. 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.