Patrimonium 2019

2019
Declerck Charlotte, Pintens Walter

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2019 vormt het veertiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2019 beslaat de periode 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden twaalf actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2019 komen Duitsland, Engeland en Wales en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht geformuleerd.

Patrimonium 2019 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

110

Auteurs
Editors : Declerck Charlotte, Pintens Walter
Auteurs : Appermont Niels, Cerulus Ulrike, De Raedt Sylvie, Declerck Charlotte, Delameillieure Thomas, Geens Koen, Helms Tobias, Janssens de Bisthoven Matthieu, Lievens Jozef, Maelfait Ann, Pintens Walter, Roussieau Candice, Seyns Steven, Sloan Brian, Taillieu Sibylle, Van den Bossche Aloïs, van Wijk-Verhagen Evelien, van Zantbeek Anton, Vanhove Jessica, Vanlerberghe Beatrix, Vanthienen Carolyn, Wuyts Tim
Domein : Recht
Bestelcode : 202196304
Jaar : 2019
Type : Boek
Aantal pagina's : 398
ISBN : 9789048636501
Onderdeel van de reeks : Patrimonium

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel
Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel
Hfdst. III. Samenwoningsvermogensrecht
Hfdst. IV. Schenkingen
Hfdst. V. Erfrecht

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving
Hfdst. II. Wetsvoorstellen

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Wat verandert er na de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie op het vlak van zorgvolmachten, giften en wilsverklaringen in de materie van de wilsonbekwamen?
Hfdst. II. Wat brengt het nieuwe burgerlijke bewijsrecht?
Hfdst. III. De omzetting van vruchtgebruik bij huwelijksvoordelen: tot de dood (of de rechter) ons scheidt?
Hfdst. IV. Hoe zal de notaris zijn drievoudige informatieplicht bij scheiding van goederen moeten invullen?
Hfdst. V. La modalisation des clauses d’accroissement quant à leur durée: quelles évolutions?
Hfdst. VI. Hoever reikt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot?
Hfdst. VII. Kan een Belgische erflater een erfovereenkomst voor een buitenlandse notaris verlijden?
Hfdst. VIII. Is de maatschap nog een optimale controlestructuur bij familiale vermogensplanning?
Hfdst. IX. Heeft de verankering van de leer titre et finance negatieve gevolgen voor het fiscale gunstregime voor familiale vennootschappen?
Hfdst. X. Welke mogelijkheden biedt het nieuwe vennootschapsrecht voor de opvolging in familiebedrijven?
Hfdst. XI. Wat zijn de juridische grenzen van een vermogenskadaster?
Hfdst. XII. Welke conceptuele en praktische vragen rijzen bij het voorstel tot invoering van een fiduciecontract in het Belgische recht?

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN

Hfdst. I. Judgment of the Federal Court of Justice on the inheritance of so-called digital assets
Hfdst. II. Departing from prenuptial agreements to meet needs in England and Wales
Hfdst. III. Wel een recht van reprise als met een gift onder uitsluitingsclausule consumptieve bestedingen zijn gedaan

EPILOOG. WAT IK VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT BEGRIJP

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2019 vormt het veertiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2019 beslaat de periode 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden twaalf actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2019 komen Duitsland, Engeland en Wales en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht geformuleerd.

Patrimonium 2019 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.