Parlementaire soevereiniteit: een constitutionele utopie?

2023
Vandenbossche Emmanuel

Op vrijdag 18 november 2022 organiseerde de VUB een colloquium met als thema: de parlementaire soevereiniteit: een constitutionele utopie?

Benevens het schetsen van de historische ontwikkeling  van West-Europese (stad)staten naar de moderne parlementaire vertegenwoordigende democratieën werd de vraag gesteld wat er dient te worden begrepen onder het begrip “Natie”. Waarom niet “volk”?

Wat bedoelde de primaire Constituante met het begrip “Natie”? En waarom niet “volk”? En welke betekenis dient er anno 2022 aan dat begrip te worden verleend? De verkozenen in de federale Kamers vertegenwoordigen nochtans die Natie en ontlenen er hun soevereiniteit aan. Maar wat houdt die parlementaire soevereiniteit juist in? Vertoont deze heden nog steeds een absoluut karakter? En op welke wijze zijn de wetgevende vergaderingen samengesteld om op een adequate wijze gestalte te verlenen aan een vertegenwoordiger te zijn van de Natie? Ter gelegenheid van de studievoormiddag werden al deze aspecten en de daarmee overeenstemmende actuele vragen door de deskundigen ter zake op een uitvoerige wijze behandeld.

Naast de teksten van de sprekers die aan dit colloquium hebben meegewerkt, bundelt dit naslagwerk de bijdragen van andere auteurs over het onderwerp.

Het boek bestaat uit de volgende delen:

 • Tous les pouvoirs émanent-ils de la nation ? Retour sur une souveraineté déboussolée.
 • Het natiebegrip: een decoratief ornament uit het verleden!
 • De juridische geslachtsgelijkheid: nog steeds een politieke koorddans?
 • Les compétences non normatives du parlement au défi de l’état de droit.
 • De burgerparticipatiewet van 2 maart 2023. Een oplossing die er geen is.
 • Verkozen of uitverkoren? Hebben burgerpanels hun plaats in een representatieve parlementaire democratie?
 • Verwijzingen naar het Grondwettelijk Hof in het parlementair werk: een verkenning.
 • Fédéralisme belge et relations internationales: un bref tour d’horizon.

85

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Vandenbossche Emmanuel
Auteurs : Behrendt Christian, Bourgaux Anne-Emmanuelle, De Backer Lotte, Garcia Da Silva Bruno, Maes Evelyne, Moonen Toon, Mortier Tobias, Pas Wouter, Van Drooghenbroeck Sébastien, Vandenbossche Emmanuel
Domein : Recht
Bestelcode : 202231202
Jaar : 2023
Type : Boek
Aantal pagina's : 246
ISBN : 9789048647569

TOUS LES POUVOIRS ÉMANENT-ILS DE LA NATION ? RETOUR SUR UNE SOUVERAINETÉ DEBOUSSOLÉE 1

HET NATIEBEGRIP: EEN DECORATIEF ORNAMENT UIT HET VERLEDEN! 33

DE JURIDISCHE GESLACHTSGELIJKHEID: NOG STEEDS EEN POLITIEKE KOORDDANS? 55

LES COMPÉTENCES NON NORMATIVES DU PARLEMENT AU DÉFI DE L’ÉTAT DE DROIT 105

DE BURGERPARTICIPATIEWET VAN 2 MAART 2023. EEN OPLOSSING DIE ER GEEN IS 127

VERKOZEN OF UITVERKOREN? HEBBEN BURGERPANELS HUN PLAATS IN EEN REPRESENTATIEVE PARLEMENTAIRE

DEMOCRATIE? 153

VERWIJZINGEN NAAR HET GRONDWETTELIJK HOF IN HET PARLEMENTAIR WERK: EEN VERKENNING 183

FÉDÉRALISME BELGE ET RELATIONS INTERNATIONALES : UN BREF TOUR D’HORIZON 211

Bekijk de volledige inhoudstafel hier.

Op vrijdag 18 november 2022 organiseerde de VUB een colloquium met als thema: de parlementaire soevereiniteit: een constitutionele utopie?

Benevens het schetsen van de historische ontwikkeling  van West-Europese (stad)staten naar de moderne parlementaire vertegenwoordigende democratieën werd de vraag gesteld wat er dient te worden begrepen onder het begrip “Natie”. Waarom niet “volk”?

Wat bedoelde de primaire Constituante met het begrip “Natie”? En waarom niet “volk”? En welke betekenis dient er anno 2022 aan dat begrip te worden verleend? De verkozenen in de federale Kamers vertegenwoordigen nochtans die Natie en ontlenen er hun soevereiniteit aan. Maar wat houdt die parlementaire soevereiniteit juist in? Vertoont deze heden nog steeds een absoluut karakter? En op welke wijze zijn de wetgevende vergaderingen samengesteld om op een adequate wijze gestalte te verlenen aan een vertegenwoordiger te zijn van de Natie? Ter gelegenheid van de studievoormiddag werden al deze aspecten en de daarmee overeenstemmende actuele vragen door de deskundigen ter zake op een uitvoerige wijze behandeld.

Naast de teksten van de sprekers die aan dit colloquium hebben meegewerkt, bundelt dit naslagwerk de bijdragen van andere auteurs over het onderwerp.

Het boek bestaat uit de volgende delen:

 • Tous les pouvoirs émanent-ils de la nation ? Retour sur une souveraineté déboussolée.
 • Het natiebegrip: een decoratief ornament uit het verleden!
 • De juridische geslachtsgelijkheid: nog steeds een politieke koorddans?
 • Les compétences non normatives du parlement au défi de l’état de droit.
 • De burgerparticipatiewet van 2 maart 2023. Een oplossing die er geen is.
 • Verkozen of uitverkoren? Hebben burgerpanels hun plaats in een representatieve parlementaire democratie?
 • Verwijzingen naar het Grondwettelijk Hof in het parlementair werk: een verkenning.
 • Fédéralisme belge et relations internationales: un bref tour d’horizon.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.