Op zoek naar rechtvaardigheid. Recht en onrecht bij Albert Camus

2022
Hubeau Bernard

Het boek leest als een ontdekkingstocht naar het belang en de inhoud van het concept rechtvaardigheid. Het is en blijft een zoektocht. Kan Camus daarbij (nog) een gids zijn? Aan u om die vraag op te lossen.

De publicatie begint met een lijst van 25 levens- en samenlevingslessen die Camus ons kan bieden. Die klinken wat algemeen. Toch geven ze nog perfect waarden en principes weer, waarin wij ons kunnen vinden en ons handelen kunnen naar richten. De inhoud van die waarden zit verweven in het hele boek. Camus vroeg aandacht voor het absurde van het leven, maar dit is slechts een onvermijdelijk beginpunt voor een innerlijke en maatschappelijke revolte, en die evolueert dan naar de liefde en de solidariteit.

Camus is eerder een schrijver dan een filosoof, zo stelt hij zelf. Hij is een heel eigen richting in gegaan wat zijn visie op mens en wereld betreft. Er zijn onder meer elementen van humanisme en existentialisme aanwezig. Maar hij toont vooral respect voor het menselijk leven, de menselijke waardigheid, maar ook voor de natuur, het leven hier en nu. Hij is een bescheiden, kwetsbare democraat, die zich steevast verzet tegen totalitaire regimes of ideeën en tegen de doodstraf. Hij gelooft vooral in de dialoog, de gelijkheid en … de rechtvaardigheid, gekoppeld aan de vrijheid.

Hoe is die verhouding tussen rechtvaardigheid en vrijheid? Ze moeten mekaar in evenwicht houden en ze brengen maat en redelijkheid. Ze zijn even belangrijk, want rechtvaardigheid zonder dat men kan opkomen tegen onrecht betekent niets. Het is even zinloos over vrijheid te beschikken in een wereld zonder rechtvaardigheid, want dat brengt geen menselijke oplossingen. Zo kan onrecht worden bestreden en recht(vaardigheid) een plaats krijgen.

Het boek gaat in een eerste deel vooral in op de rechtvaardigheid als algemeen concept, samen met een algemene schets van de levensloop van Camus en zijn visie op mens en samenleving. In de twee volgende delen gaat het over recht en onrecht en vooral de zoektocht naar rechtvaardigheid bij Camus, in het algemeen als concept, in het bijzonder in bepaalde contexten, zoals de armoede, de doodstraf, de terreur, de Algerijnse oorlog en de relatie met de natuur. Een slothoofdstuk plaatst zijn werk en zijn visie in een ruimer perspectief: een deeltje is ook gewijd aan de problematische relatie die hij had met Jean-Paul Sartre, een ander succesvol Frans auteur uit dezelfde periode. Wellicht had Camus toch –ook al werd dat niet alom erkend- een correctere visie op de toekomst van de wereld na de Tweede Wereldoorlog en vooral tijdens de Koude Oorlog.

"Een prachtig bewaarexemplaar met hardcover om te reflecteren over rechtvaardigheid, met de wijze woorden van Albert Camus"
 

135

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Hubeau Bernard
Domein : Recht
Bestelcode : 202219008
Jaar : 2022
Type : Boek
Aantal pagina's : 650
ISBN : 9789048642861

25 LEVENS- EN SAMENLEVINGSLESSEN VAN CAMUS

DEEL I. KENNISMAKING MET DE RECHTVAARDIGHEID, ALBERT CAMUS, ZIJN WERK EN ZIJN VISIE OP MENS EN WERELD
1. Een algemeen kader: een rechtvaardig recht? Dimensies en aspecten
2. Een kennismaking met Camus in het kort
3. De cycli in het camusiaanse oeuvre en de verwijzingen naar de Griekse mythologie
4. De visie van Camus op mens en wereld: van ontologische fundamenten tot een menselijke ethiek
5. Enkele algemene en recurrente thema’s in het werk van Camus

DEEL II. RECHTVAARDIGHEID EN ONRECHTVAARDIGHEID BIJ CAMUS: DE VELE FACETTEN VAN HET BEGRIP “JUSTICE
1. “Justice”: een multidimensioneel concept bij Camus
2. “Justice” als waarde en streefdoel
3. “Justice” als instituut
4. Het Nobelprijs-“incident”: kiezen tussen rechtvaardigheid en moeder?
5. Kan de politiek een bijdrage leveren aan de (sociale) rechtvaardigheid? over de relatie van Camus tot de politiek
6. Recht en onrecht in een aantal fictiewerken van Camus
7. Conclusie: “justice” is een meerlagig en paradoxaal begrip

DEEL III. ARMOEDE, DOODSTRAF, GEWELD, ALGERIJE EN NATUUR: RECHT EN ONRECHT VANUIT DIVERSE PERSPECTIEVEN EN CONTEXTEN
1. Rechtvaardigheid en armoede: een bijzondere relatie met het fenomeen van de armoede
2. Rechtvaardigheid en geweld: de doodstraf, het geweld en het terrorisme
3. Rechtvaardigheid en de Algerijnse kwestie: naar een rechtvaardig bestand?
4. Rechtvaardigheid en natuur: Camus als natuurmysticus en mediterraan humanist? Naar een “juste mesure” tussen mens en natuur

DEEL IV. EEN RUIMERE ARTISTIEKE EN FILOSOFISCHE SITUERING EN DE (MEER)WAARDE VAN CAMUS
1. Camus’ opvatting over kunst: engagement buiten of in de wereld?
2. De relatie van Camus tot (andere) filosofische stromingen: op zoek naar Camus’ eigen positie
3. De (meer)waarde van Camus
4. Een verhaal apart: de relatie tussen Camus en Sartre

NABESCHOUWING: RECHT, LITERATUUR EN VERBEELDINGSKRACHT

Het boek leest als een ontdekkingstocht naar het belang en de inhoud van het concept rechtvaardigheid. Het is en blijft een zoektocht. Kan Camus daarbij (nog) een gids zijn? Aan u om die vraag op te lossen.

De publicatie begint met een lijst van 25 levens- en samenlevingslessen die Camus ons kan bieden. Die klinken wat algemeen. Toch geven ze nog perfect waarden en principes weer, waarin wij ons kunnen vinden en ons handelen kunnen naar richten. De inhoud van die waarden zit verweven in het hele boek. Camus vroeg aandacht voor het absurde van het leven, maar dit is slechts een onvermijdelijk beginpunt voor een innerlijke en maatschappelijke revolte, en die evolueert dan naar de liefde en de solidariteit.

Camus is eerder een schrijver dan een filosoof, zo stelt hij zelf. Hij is een heel eigen richting in gegaan wat zijn visie op mens en wereld betreft. Er zijn onder meer elementen van humanisme en existentialisme aanwezig. Maar hij toont vooral respect voor het menselijk leven, de menselijke waardigheid, maar ook voor de natuur, het leven hier en nu. Hij is een bescheiden, kwetsbare democraat, die zich steevast verzet tegen totalitaire regimes of ideeën en tegen de doodstraf. Hij gelooft vooral in de dialoog, de gelijkheid en … de rechtvaardigheid, gekoppeld aan de vrijheid.

Hoe is die verhouding tussen rechtvaardigheid en vrijheid? Ze moeten mekaar in evenwicht houden en ze brengen maat en redelijkheid. Ze zijn even belangrijk, want rechtvaardigheid zonder dat men kan opkomen tegen onrecht betekent niets. Het is even zinloos over vrijheid te beschikken in een wereld zonder rechtvaardigheid, want dat brengt geen menselijke oplossingen. Zo kan onrecht worden bestreden en recht(vaardigheid) een plaats krijgen.

Het boek gaat in een eerste deel vooral in op de rechtvaardigheid als algemeen concept, samen met een algemene schets van de levensloop van Camus en zijn visie op mens en samenleving. In de twee volgende delen gaat het over recht en onrecht en vooral de zoektocht naar rechtvaardigheid bij Camus, in het algemeen als concept, in het bijzonder in bepaalde contexten, zoals de armoede, de doodstraf, de terreur, de Algerijnse oorlog en de relatie met de natuur. Een slothoofdstuk plaatst zijn werk en zijn visie in een ruimer perspectief: een deeltje is ook gewijd aan de problematische relatie die hij had met Jean-Paul Sartre, een ander succesvol Frans auteur uit dezelfde periode. Wellicht had Camus toch –ook al werd dat niet alom erkend- een correctere visie op de toekomst van de wereld na de Tweede Wereldoorlog en vooral tijdens de Koude Oorlog.

"Een prachtig bewaarexemplaar met hardcover om te reflecteren over rechtvaardigheid, met de wijze woorden van Albert Camus"
 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.