Notariële actualiteit 2015

2016
Aydogan Ayfer, Claeyssens Klaas, Couckuyt Thomas, De Keyser Els, De Munter Marc, Ghysens Annick, Narmanskiy J., Roeland Sebastian, Snoekx Wendy, Timmermans Roland

Dit is het verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen die doorgingen in 2015.

Alle in dit boek gepubliceerde werken belangen het notariaat aan en zijn onmiddellijk bruikbaar in de dagdagelijkse praktijk. Elk onderwerp wordt systematisch en volledig behandeld.

92

Auteurs
Auteurs : Aydogan Ayfer, Claeyssens Klaas, Couckuyt Thomas, De Keyser Els, De Munter Marc, Ghysens Annick, Narmanskiy J., Roeland Sebastian, Snoekx Wendy, Timmermans Roland
Domein : Recht
Bestelcode : 202163200
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 255
ISBN : 9789048625390
Onderdeel van de reeks : Notariële rechtsbibliotheek

Het openbare-ordekarakter van de maximale duur van beperkt zakelijke rechten in vraag gesteld
door Jenny Narmanskiy

Inleiding
Hoofdstuk 1. De duur van zakelijke rechten
Hoofdstuk 2. Openbare orde en dwingend recht
Hoofdstuk 3. Vragen bij het openbare-ordekarakter
Besluit

Leidt de bevrijding van de handelaar na faillissement ook tot de bevrijding van zijn partner? Een omstandige analyse
door Ayfer Aydogan

I. Ontstaansgeschiedenis
II. Uitbreiding ratione personae en ratione materiae
III. Recente ontwikkelingen en kritische bedenkingen

Het zakenrechtelijk statuut van de kleine vereniging van mede-eigenaars
door Roland Timmermans

Inleiding
I. Wetgevend kader
II. Rechtsvergelijkend kader
III. Voorwaarden voor uitsluiting van de bijzondere wettelijke regeling inzake appartementseigendom
IV. De instemming van alle mede-eigenaars houdende uitsluiting van de bijzondere wettelijke regeling inzake appartementseigendom
V. De aard van de goederen verantwoordt de onttrekking aan de Appartementswet
VI. Vormvoorschriften
VII. Overschrijving van de splitsingsakte in de openbare registers van de hypotheekbewaring en aparte vermelding van de uitsluiting
VIII. Gevolgen van de uitsluiting in de splitsingsakte van de Appartementswet
IX. Rechterlijke controle op de uitsluiting
?X. Toepasselijk recht op de gemeenschap van mede-eigenaars
XI. Procedurele aspecten
XII. Terugkeer naar de appartementseigendom

Onroerende goederen uit een vennootschap halen. Fiscaalrechtelijke aspecten
door Marc De Munter

1. Voor- en nadelen van onroerend goed in de vennootschap
2. De kapitaalvermindering in natura
3. De verkrijging van eigen aandelen met vergoeding in natura
4. De aflossing van het kapitaal in natura
5. De dividenduitkering in natura
6. De toebedeling van het onroerend goed in het kader van de uitkering van de vereffening
7. Herstructureringsoperaties

Onroerende goederen uit een venootschap halen. Vennootschapsrechtelijke aspecten
door Sebastian Roeland

Inleidende beschouwingen
1. De kapitaalvermindering in natura
2. De verkrijging van eigen aandelen met vergoeding in natura
3. De aflossing van het kapitaal in natura
4. De dividenduitkering in natura
5. De toebedeling van het onroerend goed in het kader van de uitkering van de vereffening
6. Herstructureringsoperaties

?Onroerende goederen uit een vennootschap halen. Administratiefrechtelijke aspecten
door Els De Keyser

Inleidende beschouwingen
1. Het aanvragen en vermelden van stedenbouwkundige inlichtingen/een stedenbouwkundig uittreksel
2. De toepassing van het bodemdecreet
3. De Vlaamse decretale voorkooprechten
4. Het Energieprestatiecertificaat
5. Het decreet onroerend erfgoed
6. De waterparagraaf
 

Van POST- naar PREkadastratie …
door Klaas Claeyssens en Thomas Couckuyt

Inleiding
1. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
2. Postkadastratie
3. Prekadastratie
?4. Toepassingsgebied
5. Plan van afbakening
6. Voorafgaande neerlegging
7. De aanhechting van het afbakeningsplan
8. Verkaveling
9. Basisakte
10. Toekomst: steeds een afbakeningsplan aan een authentieke akte?
Conclusie
 

De vestiging van zakelijke zekerheden en de heffing van het registratierecht en/of de registratiebelasting
door Annick Ghysens

1. Inleiding
2. Fiscale lokalisatie van akten houdende hypotheekvestiging op onroerend goed
3. Het Vlaamse recht op hypotheekvestiging
4. Cumulatieve en niet-cumulatieve zekerheden
5. Bespreking van de verschillende gevallen van niet-cumulatieve zekerheden
6. Besluit
 

De aangifte van nalatenschap: een exacte wetenschap?
door Wendy Snoekx

Inleiding
Hoofdstuk 1. De aangifte van nalatenschap – algemeen
Hoofdstuk 2. De te vermelden gegevens in de aangifte van nalatenschap
Hoofdstuk 3. Inning en vordering

Dit is het verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen die doorgingen in 2015.

Alle in dit boek gepubliceerde werken belangen het notariaat aan en zijn onmiddellijk bruikbaar in de dagdagelijkse praktijk. Elk onderwerp wordt systematisch en volledig behandeld.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.