Internationale Fiscale Procedure (tweede editie)

2023
Delanote Mark, Vanneste Lars

De fiscaliteit verkrijgt meer en meer een internationale dimensie. Dit is ook zo op het vlak van de fiscale procedure. In dit boek wordt deze dimensie van de fiscale procedure, vooral op vlak van de inkomstenbelastingen in kaart gebracht, en dit vanuit drie invalshoeken: de bijstand bij de vestiging, de bijstand bij de invordering en tot slot, de internationale geschillenbeslechting. De focus ligt daarbij op de bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, en uiteraard de Europese wetgeving. Op die manier wordt aan de lezer inzicht geboden in de diverse regelgeving die er gaandeweg toe leidt dat bepaalde procedurele aspecten van de nationale belastingstelsels overkoepelend worden geharmoniseerd. De vaak complexe regelgeving (die overigens onderhevig is aan voortdurende bijsturing en aanvulling) wordt op die manier meteen ook op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Eenieder die zich verder in deze materie wenst te verdiepen, zal in dit boek dan ook het nodige houvast vinden.

75

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Delanote Mark, Vanneste Lars
Domein : Recht
Bestelcode : 202237000
Jaar : 2023
Type : Boek
Aantal pagina's : 228
ISBN : 9789048645886

DEEL 1

DE VESTIGINGSBIJSTAND 13

I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER 16

II. FINALITEIT VAN EN BEPERKINGEN AAN DE UITWISSELING

VAN INFORMATIE 28

III. UITWISSELING VAN INLICHTINGEN OP VERZOEK 34

IV. AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN 38

V. SPONTANE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN 116

DEEL 2

DE INVORDERINGSBIJSTAND 119

I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER 122

II. DRAAGWIJDTE VAN DE INVORDERINGSBIJSTAND 129

III. DE PRAKTISCHE ORGANISATIE 139

IV. DE EIGENLIJKE INVORDERINGSBIJSTAND 142

V. DE GRENSOVERSCHRIJDENDE BETEKENING VAN DOCUMENTEN

167

VI. DE GRENSOVERSCHRIJDENDE UITWISSELING VAN INFORMATIE

179

DEEL 3

INTERNATIONALE GESCHILLENBESLECHTING 183

I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER 187

II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 195

De fiscaliteit verkrijgt meer en meer een internationale dimensie. Dit is ook zo op het vlak van de fiscale procedure. In dit boek wordt deze dimensie van de fiscale procedure, vooral op vlak van de inkomstenbelastingen in kaart gebracht, en dit vanuit drie invalshoeken: de bijstand bij de vestiging, de bijstand bij de invordering en tot slot, de internationale geschillenbeslechting. De focus ligt daarbij op de bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, en uiteraard de Europese wetgeving. Op die manier wordt aan de lezer inzicht geboden in de diverse regelgeving die er gaandeweg toe leidt dat bepaalde procedurele aspecten van de nationale belastingstelsels overkoepelend worden geharmoniseerd. De vaak complexe regelgeving (die overigens onderhevig is aan voortdurende bijsturing en aanvulling) wordt op die manier meteen ook op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Eenieder die zich verder in deze materie wenst te verdiepen, zal in dit boek dan ook het nodige houvast vinden.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.