Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie

2019
De Becker Eleni
Een rechtsvergelijkende analyse op basis van het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de constitutionele tradities gemeen aan de lidstaten

De financiële en de daarmee samenhangende economische crisis (2008) hadden een belangrijke impact op de economieën van de lidstaten van de EU. Vanuit verschillende hoeken kwam de vraag in welke mate de economische monitoringmaatregelen wel de fundamentele sociale rechten respecteren, zoals we die terugvinden op nationaal, internationaal en EU-niveau.

Er heerst nog heel wat onduidelijkheid over hoe we de fundamentele sociale rechten op EU-niveau kunnen invullen. Daarom gaat Eleni De Becker in dit boek op uitvoerige wijze na hoe het recht op sociale zekerheid op EU-niveau er kan uitzien.

Het boek bevat:

  • een grondige analyse van de huidige grondrechtenbescherming op EU-niveau;
  • een zeer uitgebreide rechtsvergelijkende analyse over hoe het recht op sociale zekerheid in de EU-lidstaten ingevuld wordt;
  • een onderdeel over hoe het recht op sociale zekerheid in concreto vorm kan krijgen, in het licht van enkele specifieke beleidsdomeinen (EU economische monitoring, het vrij verkeer van EU-burgers en de rechten van derdelandsonderdanen).

145

Auteurs
Auteurs : De Becker Eleni
Domein : Recht
Bestelcode : 202195200
Jaar : 2019
Type : Boek
Aantal pagina's : 453
ISBN : 9789048634460
Onderdeel van de reeks : Begasoz / Abetrass

Onderzoeksopzet
Hoofdstuk 1. Achtergrond
Hoofdstuk 2. Probleemstelling
Hoofdstuk 3. Onderzoeksvragen en -methodologie
Hoofdstuk 4. Relevantie van het onderzoek
Hoofdstuk 5. Begrippen gehanteerd in het onderzoek

Deel 1. Het recht op sociale zekerheid in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
Hoofdstuk 1. Opbouw en methodologie
Hoofdstuk 2. Huidige stand van zaken artikel 34 HGEU
Hoofdstuk 3. Conclusie

Deel 2. De garanties ter bescherming van (het recht op) sociale zekerheid in het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de constitutionele tradities van de lidstaten
Deel 2.1. De garanties ter bescherming van het recht op sociale zekerheid in het Europees Sociaal Handvest
Hoofdstuk 1. Opbouw en methodologie
Hoofdstuk 2. Toezicht op het Europees Sociaal Handvest
Hoofdstuk 3. Recht op sociale zekerheid in artikel 12 ESH
Hoofdstuk 4. Recht op sociale bijstand in artikel 13 ESH
Hoofdstuk 5. Conclusie

Deel 2.2. De garanties ter bescherming van (het recht op) sociale zekerheid in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Hoofdstuk 1. Opbouw en methodologie
Hoofdstuk 2. Toezicht op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Hoofdstuk 3. Verbod op foltering in artikel 3 EVRM
Hoofdstuk 4. Verbod op discriminatie in artikel 14 EVRM en Protocol nr. 12
Hoofdstuk 5. Recht op eigendom in artikel 1 AP EVRM
Hoofdstuk 6. Conclusie

Deel 2.3. Het recht op sociale zekerheid in de constitutionele tradities van de EU-lidstaten
Hoofdstuk 1. Opbouw en methodologie landenstudie
Hoofdstuk 2. Recht op sociale zekerheid in de Grondwetten van de EU-lidstaten
Hoofdstuk 3. Conclusie

Deel 2.4. Besluit
Hoofdstuk 1. Opbouw en werkwijze bespreking
Hoofdstuk 2. Vraag naar rechterlijke controle en het recht op sociale zekerheid
Hoofdstuk 3. Invulling recht op sociale zekerheid op basis van de analyse in Deel 2
Hoofdstuk 4. Conclusie

Deel 3. Voorstel voor een inhoudelijke invulling van het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie
Hoofdstuk 1. Opbouw en methodologie
Hoofdstuk 2. Doelstellingen en bevoegdheden van de Unie in het socialezekerheidsrecht
Hoofdstuk 3. Recht op sociale zekerheid in de EU-rechtsorde
Hoofdstuk 4. Conclusie

Bibliografie
Lijst met afkortingen

> Bekijk de volledige inhoudstafel

Een rechtsvergelijkende analyse op basis van het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de constitutionele tradities gemeen aan de lidstaten

De financiële en de daarmee samenhangende economische crisis (2008) hadden een belangrijke impact op de economieën van de lidstaten van de EU. Vanuit verschillende hoeken kwam de vraag in welke mate de economische monitoringmaatregelen wel de fundamentele sociale rechten respecteren, zoals we die terugvinden op nationaal, internationaal en EU-niveau.

Er heerst nog heel wat onduidelijkheid over hoe we de fundamentele sociale rechten op EU-niveau kunnen invullen. Daarom gaat Eleni De Becker in dit boek op uitvoerige wijze na hoe het recht op sociale zekerheid op EU-niveau er kan uitzien.

Het boek bevat:

  • een grondige analyse van de huidige grondrechtenbescherming op EU-niveau;
  • een zeer uitgebreide rechtsvergelijkende analyse over hoe het recht op sociale zekerheid in de EU-lidstaten ingevuld wordt;
  • een onderdeel over hoe het recht op sociale zekerheid in concreto vorm kan krijgen, in het licht van enkele specifieke beleidsdomeinen (EU economische monitoring, het vrij verkeer van EU-burgers en de rechten van derdelandsonderdanen).

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.