Het beheer van appartementsmede-eigendommen

2021
Willemot Charlotte

De Belgische Appartementswet heeft niet enkel betrekking op de goederenrechtelijke dimensie van het appartementsrecht, maar beheerst ook de verenigingsrechtelijke dimensie: het organisatiemodel dat door de wetgever dwingend wordt opgelegd voor het behoud en het beheer van gebouwen en groepen van gebouwen in gedwongen mede-eigendom. De tweede dimensie blijft echter vaak onderbelicht, terwijl het belang van een efficiënt organisatiemodel voor appartementsmede-eigendommen alsmaar duidelijker wordt.

Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat vandaag naar schatting ongeveer een kwart van de Vlamingen in een appartementsgebouw woont. Verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal gebouwen en groepen van gebouwen in gedwongen mede-eigendom in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Een goed inzicht in het wettelijk kader voor het beheer van appartementsmede-eigendommen is dus niet alleen voor de academische wereld maar ook voor de rechtspraktijk cruciaal.

De auteur identificeert de knelpunten die ontstaan wanneer men het wettelijke beheermodel toepast op appartementsmede-eigendommen die niet aan de standaardnorm beantwoorden en reikt voor deze knelpunten telkens een aantal oplossingen aan. Op die manier biedt ze de lezer in een aangename en vlot leesbare schrijfstijl een houvast in deze complexe materie die de voorbije jaren meermaals door de wetgever werd gewijzigd.
 

95

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Willemot Charlotte
Domein : Recht
Bestelcode : 202212501
Jaar : 2021
Type : Boek
Aantal pagina's : 492
ISBN : 9789048641970

DEEL I: HET INLEIDEND GEDEELTE
Hoofdstuk 1: De relevantie van het onderzoek
Hoofdstuk 2: Het wettelijke beheermodel
Hoofdstuk 3: De probleemstelling
Hoofdstuk 4: De onderzoeksvraag, de opbouw van het onderzoek en de onderzoekmethode

DEEL II: BESCHRIJVENDE EN RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE VAN HET WETTELIJKE ORGANISATIEMODEL
Hoofdstuk 1: Het opzet van deel II
Hoofdstuk 2: Enkele historische aantekeningen
Hoofdstuk 3: De typologie van het Belgische appartementsrecht
Hoofdstuk 4: De vereniging van mede-eigenaars
Hoofdstuk 5: Tussenbesluit deel II

DEEL III: KNELPUNTEN IN DE TEMPORELE DIMENSIE VAN HET WETTELIJKE ORGANISATIEMODEL
Hoofdstuk 1: De temporele dimensie van het wettelijke beheerregime
Hoofdstuk 2: Temporele meergelaagdheid: de beginfase
Hoofdstuk 3: Temporele meergelaagdheid: de beëindigingsfase

DEEL IV: KNELPUNTEN IN DE MATERIËLE DIMENSIE VAN HET WETTELIJKE ORGANISATIEMODEL
Hoofdstuk 1: De materiële dimensie van het wettelijke beheerregime
Hoofdstuk 2: Materiële meergelaagdheid op het kwantitatieve niveau: klein aantal kavels
Hoofdstuk 3: Materiële meergelaagdheid op het kwantitatieve niveau: groot aantal kavels
Hoofdstuk 4: Materiële meergelaagdheid op het kwalitatieve niveau: nietresidentiële bestemming
Hoofdstuk 5: Materiële meergelaagdheid op het kwalitatieve niveau: multifunctionele bestemming

DEEL V: ALGEMEEN BESLUIT

Download de volledige inhoudstafel hier.

De Belgische Appartementswet heeft niet enkel betrekking op de goederenrechtelijke dimensie van het appartementsrecht, maar beheerst ook de verenigingsrechtelijke dimensie: het organisatiemodel dat door de wetgever dwingend wordt opgelegd voor het behoud en het beheer van gebouwen en groepen van gebouwen in gedwongen mede-eigendom. De tweede dimensie blijft echter vaak onderbelicht, terwijl het belang van een efficiënt organisatiemodel voor appartementsmede-eigendommen alsmaar duidelijker wordt.

Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat vandaag naar schatting ongeveer een kwart van de Vlamingen in een appartementsgebouw woont. Verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal gebouwen en groepen van gebouwen in gedwongen mede-eigendom in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Een goed inzicht in het wettelijk kader voor het beheer van appartementsmede-eigendommen is dus niet alleen voor de academische wereld maar ook voor de rechtspraktijk cruciaal.

De auteur identificeert de knelpunten die ontstaan wanneer men het wettelijke beheermodel toepast op appartementsmede-eigendommen die niet aan de standaardnorm beantwoorden en reikt voor deze knelpunten telkens een aantal oplossingen aan. Op die manier biedt ze de lezer in een aangename en vlot leesbare schrijfstijl een houvast in deze complexe materie die de voorbije jaren meermaals door de wetgever werd gewijzigd.
 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.