Grondrechten en sociale zekerheid

2016
Van Regenmortel Anne, Verschueren Herwig

In welke mate beïnvloeden of beperken grondrechten de beleidsruimte bij het hervormen van de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid? In welke mate zijn grondrechten richtinggevend bij de toepassing en de interpretatie van bestaande socialezekerheidsrechten door de bevoegde administraties en rechtscolleges?

Het antwoord vindt u in het boek “Grondrechten en sociale zekerheid”. Dit twaalfde boek uit de boekenreeks Begasoz bevat de referaten van een studiedag rond de actuele problemen van het socialezekerheidsrecht die eind 2015 georganiseerd werd aan de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht aan de Universiteit Antwerpen.

 

115

Auteurs
Editors : Van Regenmortel Anne, Verschueren Herwig
Auteurs : Bouckaert Steven, De Meyer Laura, Louckx Freek, Martel Bart, Palsterman Paul, Pertry Veronique, Reyniers Kelly, Van Limberghen Guido, Vermeulen Ludo, Verschueren Herwig, Vervliet Valérie
Domein : Recht
Bestelcode : 202167203
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 400
ISBN : 9789048627431
Onderdeel van de reeks : Begasoz / Abetrass

Titel 1. Het recht op sociale zekerheid als een grondrecht. Een overzicht van het internationaal en nationaal juridisch kader
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De Internationale Arbeidsorganisatie
Hoofdstuk 3. Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
Hoofdstuk 4. De Raad van Europa
Hoofdstuk 5. Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest)
Hoofdstuk 6. Artikel 23 van de Belgische Grondwet
Hoofdstuk 7. Besluit

Titel 2. Grondrechten en het toepassingsgebied en de bijdrageregeling van de sociale zekerheid
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Gelijke behandeling
Hoofdstuk 3. Recht op bescherming van de eigendom
Hoofdstuk 4. Recht op een eerlijk proces
Hoofdstuk 5. Grondrechten – De bijzondere casus van de deeltijdse arbeid
Hoofdstuk 6. Besluit

Titel 3. Grondrechten en de professionele risico’s. Burgerlijke aansprakelijkheid en immuniteit in het licht van het gelijkheidsbeginsel
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het principe van de burgerlijke immuniteit
Hoofdstuk 3. Begunstigden van de burgerlijke immuniteit: de casus van de uitzendkracht
Hoofdstuk 4. Uitzonderingen op de burgerlijke immuniteit
Hoofdstuk 5. Tegenwerpelijkheid van de burgerlijke immuniteit
Hoofdstuk 6. Enkele vaststellingen en vraagtekens

Titel 4. Grondrechten en de ziekteverzekering
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Een grondrechtelijke grondslag voor de inrichting of instandhouding van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging?
Hoofdstuk 3. Een grondrechtelijk kader dat de evolutie van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan bepalen?
Hoofdstuk 4. Besluit

Titel 5. Grondrechten en de gezinsbijslagen. Welke sky is (voortaan) the limit?
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het grondrecht op gezinsbijslagen in de Belgische context
Hoofdstuk 3. Het grondrecht op gezinsbijslagen in de supranationale context
Hoofdstuk 4. Slotbeschouwingen

Titel 6. Grondrechten en de werkloosheidsreglementering. Kritische benadering van de grondwettigheid van recente wijzigingen
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Grondwettelijk kader
Hoofdstuk 3. Bespreking van een aantal twistpunten
Hoofdstuk 4. Voorlopig besluit

Titel 7. Grondrechten en de pensioenhervorming
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Komt de Belgische Staat tekort aan zijn pensioenplicht?
Hoofdstuk 3. Doorstaan klassieke pensioencriteria het discriminatie-verbod nog?
Hoofdstuk 4. Leeft de Belgische wetgever zijn standstillverplichting na?
Hoofdstuk 5. Eerbiedigt de wetgever het recht van de burger op een ongestoord pensioengenot?
Hoofdstuk 6. Conclusie

Titel 8. Grondrechten en de minimumvoorzieningen. In welke mate zijn verschillen in behandeling op basis van nationaliteit of verblijfsstatus nog toegelaten?
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De eerste uitbreiding (1975-2000): EU-onderdanen, erkende vluchtelingen en erkende staatlozen
Hoofdstuk 3. De tweede uitbreiding (2000-2010): vreemdelingen met een vestigingsvergunning (vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister)
Hoofdstuk 4. 2010-heden: is een nog verdere uitbreiding aan de orde?
Hoofdstuk 5. Besluit

In welke mate beïnvloeden of beperken grondrechten de beleidsruimte bij het hervormen van de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid? In welke mate zijn grondrechten richtinggevend bij de toepassing en de interpretatie van bestaande socialezekerheidsrechten door de bevoegde administraties en rechtscolleges?

Het antwoord vindt u in het boek “Grondrechten en sociale zekerheid”. Dit twaalfde boek uit de boekenreeks Begasoz bevat de referaten van een studiedag rond de actuele problemen van het socialezekerheidsrecht die eind 2015 georganiseerd werd aan de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht aan de Universiteit Antwerpen.

 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.