Formele motivering van bestuurshandelingen

2013
I. Opdebeek, A. Coolsaet

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is een bijzonder korte, maar uiterst belangrijke wet. Sinds de inwerkingtreding van deze wet moeten immers quasi alle bestuurshandelingen met individuele strekking zoals een vergunning,  een erkenning, een benoeming, een ontslag,  een administratieve sanctie, een onteigening,… formeel worden gemotiveerd.
Het boek bestaat uit twee delen:

Algemeen deel:
• de doelstellingen
• het toepassingsgebied
• de aard en de draagwijdte van de motiveringsplicht
• de sancties bij de schending van de wet
 
Bijzonder deel:


Onderzoek van de Wet Motivering Bestuurshandelingen op verschillende domeinen (ruimtelijke ordening, milieurecht,  onteigening, fiscaal recht, socialezekerheidsrecht,  overheidsopdrachtenrecht, onderwijsrecht, bestuurlijk toezicht,  vreemdelingenrecht, ambtenarenrecht en contractueel overheidspersoneel)

139

Auteurs
Editors : I. Opdebeek, A. Coolsaet
Auteurs : Charlier Francis, Coolsaet Ann, De Somer Stéphanie, Debersaques Geert, Decock D., Deridder Jim, Dujardin Jean †, Opdebeek Ingrid, Peeters Bruno, Ryckaseys Marie, Van de Velde Elly, Van Garsse Steven, Van Regenmortel Anne, Verbist Stijn, Vercruyssen Ronny
Domein : Recht
Bestelcode : 202131323
Jaar : 2013
Type : Boek
Aantal pagina's : 569
ISBN : 9789048617883

ALGEMEEN DEEL


Hoofdstuk I. De Wet Motivering Bestuurshandelingen: een korte, maar revolutionaire wet
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Doelstellingen van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 3. Situering van de Wet Motivering Bestuurshandelingen in de nieuwe bestuursrechtelijke cultuur van de jaren negentig
Afdeling 4. Bevoegdheidsverdeling op het vlak van de formele motivering
Afdeling 5. Invloed van het Europese recht op de motiveringsplicht


Hoofdstuk II. Toepassingsgebied ratione personae van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Het begrip “bestuur”
Afdeling 3. Het begrip “bestuurde”


Hoofdstuk III. Toepassingsgebied ratione materiae van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 1. Algemene wettelijke omschrijving van het toepassingsgebied
Afdeling 2. Rechtshandeling
Afdeling 3. Eenzijdige rechtshandeling
Afdeling 4. Individuele rechtshandeling
Afdeling 5. Schriftelijke rechtshandeling
Afdeling 6. Synthese: overeenkomsten en verschillen tussen de begrippen “bestuurshandeling” en “handeling vatbaar voor beroep bij de Raad van State”


Hoofdstuk IV. Uitzonderingen op de formele motiveringsplicht
Afdeling 1. Limitatieve opsomming van de uitzonderingen
Afdeling 2. Restrictieve interpretatie van de uitzonderingen
Afdeling 3. Bespreking van de uitzonderingen
Afdeling 4. Omstandigheden die niet ontslaan van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk V. Wisselwerking tussen de algemene Wet Motivering Bestuurshandelingen en specifieke regelgeving
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Toepassingen


Hoofdstuk VI. Aard van de formele motiveringsplicht
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. De begrippen materiële versus formele motiveringsplicht
Afdeling 3. Rechtsgrond van de materiële en formele motiveringsplicht
Afdeling 4. Toepassingsgebied van de materiële en formele motiveringsplicht
Afdeling 5. Aard van de rechtsplicht tot materiële en formele motivering


Hoofdstuk VII. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Verplichting tot motivering in de beslissing zelf
Afdeling 3. Verplichting tot het vermelden van de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen
Afdeling 4. Verplichting tot het formuleren van een “afdoende” motivering
Afdeling 5. Verplichting tot het ter kennis geven van de formele motivering?


Hoofdstuk VIII. Sancties bij schending van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 1. Mogelijke schendingen van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 2. Controle door de toezichthoudende overheid via het bestuurlijk toezicht
Afdeling 3. Controle door de Raad van State en andere bestuursrechters
Afdeling 4. Controle door de gewone hoven en rechtbanken
Afdeling 5. Controle door administratieve rechtscolleges met een hervormingsbevoegdheid
Afdeling 6. Kan een schending van de formele motiveringsplicht worden hersteld?
Afdeling 7. Sanctie bij een onregelmatige kennisgeving


BIJZONDER DEEL


Hoofdstuk I. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de voornaamste formele motiveringsplichten


Hoofdstuk II. De onteigening ten algemenen nutte
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk III. Milieurecht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk IV. Bestuurlijk toezicht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk V. Fiscaal recht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht
Afdeling 3. Sanctie naar aanleiding van de schending van de Wet Motivering Bestuurshandelingen


Hoofdstuk VI. Onderwijsrecht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk VII. Socialezekerheidsrecht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk VIII. Overheidsopdrachten
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk IX. Vreemdelingenrecht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk X. Statutair overheidspersoneel
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht


Hoofdstuk XI. Contractueel overheidspersoneel
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht
Afdeling 3. Sanctie

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is een bijzonder korte, maar uiterst belangrijke wet. Sinds de inwerkingtreding van deze wet moeten immers quasi alle bestuurshandelingen met individuele strekking zoals een vergunning,  een erkenning, een benoeming, een ontslag,  een administratieve sanctie, een onteigening,… formeel worden gemotiveerd.
Het boek bestaat uit twee delen:

Algemeen deel:
• de doelstellingen
• het toepassingsgebied
• de aard en de draagwijdte van de motiveringsplicht
• de sancties bij de schending van de wet
 
Bijzonder deel:


Onderzoek van de Wet Motivering Bestuurshandelingen op verschillende domeinen (ruimtelijke ordening, milieurecht,  onteigening, fiscaal recht, socialezekerheidsrecht,  overheidsopdrachtenrecht, onderwijsrecht, bestuurlijk toezicht,  vreemdelingenrecht, ambtenarenrecht en contractueel overheidspersoneel)

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.