De vrederechter. ‘Tot uw dienst’

2018
Rotthier Kristiaan

"De auteurs van dit boek omschrijven alle functies en bevoegdheden van het vredegerecht mooi  aan de hand van concrete casussen. Ook de rol van de betrokken actoren wordt uitvoerig beschreven. Het is daarom een geschikt instrument voor zowel de burger die met een conflict of een vraag over bescherming wordt geconfronteerd als de professionele actor van het vredegerecht"
Koen Geens – Minister van Justitie

De laatste jaren kent justitie een tsunami aan hervormingen. Sommigen zien het bos niet meer door de bomen.

Ook de vredegerechten ontsnappen niet aan de hakbijl van de overheidsfinanciën.

Nochtans is duidelijk dat de vredegerechten nog steeds een voorname plaats bekleden in het gerechtelijk landschap. In tijden waarin de sociale verbondenheid en het menselijk contact onder druk staan, is er meer dan ooit nood aan een toegankelijke nabijheidsrechter, die in staat is op een snelle, goedkope en klantvriendelijke wijze in te staan voor de rechtsbedeling.

De vrederechter heeft inzake bevoegdheid vele pijlen op zijn boog. Ondanks de recente bevoegdheidsherverkaveling heeft hij/zij nog altijd een zeer omvangrijk takenpakket. Dit maakt dat iedere burger de kans loopt ooit wel eens of zelfs meermaals terecht te komen op het vredegerecht voor een of ander probleem.

Het is de bedoeling van dit boek in een eenvoudige taal de rechtzoekende op deze tocht te gidsen en een overzicht te geven van alle mogelijke geschillen die door de vrederechter worden behandeld. Het gaat onder meer over betwiste rekeningen, huurzaken, pacht, erfdienstbaarheden, burengeschillen, onteigeningen, voogdij, geesteszieken tot maatregelen inzake bewind, en nog veel meer.

Het boek besteedt tevens aandacht aan de wijze waarop de geschillen worden afgehandeld, de zogenaamde procedure. Zoals verzoening, de openbare zitting, de raadkamer, plaatsbezoeken, enz.

Kortom, voor eenieder een handige en nuttige handleiding geschreven door een team van rechtspractici die van wanten weten omdat zij al vele jaren dagelijks betrokken zijn bij het reilen en zeilen van een vredegerecht.

De vrederechter: tot uw dienst!

30

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Rotthier Kristiaan
Auteurs : De Greve Koenraad, De Groote Dirk, De Schepper Danny, De Vriese Björn, D’Hondt Koen, Kamoen Jan, Martyn Georges, Rotthier Kristiaan, Vanfleteren Mathieu
Domein : Recht
Bestelcode : 202181101
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 228
ISBN : 9789048632558

HOOFDSTUK 1. TER INLEIDING

HOOFDSTUK 2. EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN HET VREDEGERECHT

HOOFDSTUK 3. DE PLAATS VAN HET VREDEGERECHT IN HET GERECHTELIJK LANDSCHAP NA DE HERVORMING
A. De gerechtelijke hervorming
B. De hervorming ook voor de vredegerechten
C. De bijzondere situatie in Brussel
D. Een nieuwe taakverdeling
E. Het Justitieplan van minister Geens
F. Geen hervorming tegen elke ‘prijs’

HOOFDSTUK 4. DE GRIFFIER
A. De griffier
B. Het ontstaan van de griffier
C. De griffier in de griffie
D. Hoe wordt men griffier?
E. Taken van de griffier
F. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
G. Onverenigbaarheden van de griffier
H. Juridisch advies en inlichtingen
I. Deontologie van de griffier en tucht

HOOFDSTUK 5. DE VREDERECHTER ALS VERZOENER EN BEMIDDELAAR
A. Minnelijke schikking vs. bemiddeling
B. Voor- en nadelen van de minnelijke schikking
C. Bevoegdheid en procedure
D. Verplicht of facultatief

HOOFDSTUK 6. DE VREDERECHTER ALS SLEUTELFIGUUR IN HET BEWIND
A. Wat is een bewind?
B. Welk vredegerecht moet men aanspreken?
C. Wie kan de rechterlijke bescherming aanvragen?
D. Wat moet in dat verzoekschrift staan en welke bewijzen zijn nodig?
E. Hoe verloopt de procedure verder?
F. De beslissing van de vrederechter
G. Over de bewindvoerder en de vertrouwenspersoon
H. Hoe verloopt het beheer door een bewindvoerder in de praktijk?
I. Hoeveel kost een bewindvoerder?
J. Aanpassing van de bewindvoering
K. Aanvang en einde van het bewind
L. De beschermde persoon stelt handelingen waarvoor hij onbekwaam is of de bewindvoerder stelt handelingen zonder toelating. Wat zijn de gevolgen?
M. Wat als de bewindvoerder en de vertrouwenspersoon hun werk niet goed doen?

HOOFDSTUK 7. DE VREDERECHTER EN DE MINDERJARIGEN (OUDERLIJK GEZAG EN VOOGDIJ)
A. Minderjarigheid
B. Het ouderlijk bewind
C. De voogdij
D. Nog twee vaak voorkomende bijzonderheden

HOOFDSTUK 8. DE VREDERECHTER EN DE OPNAME VAN GEESTESZIEKEN
A. Inleiding
B. Wat is een geestesstoornis?
C. Wanneer kan een gedwongen opname gebeuren?
D. De procedure
E. Kort overzicht van de rechten van de geesteszieke patiënt

HOOFDSTUK 9. DE VREDERECHTER OP DE OPENBARE TERECHTZITTING
A. Geschillen tot 5.000 euro
B. Huurgeschillen en uithuiszettingen
C. Pacht
D. Appartementen en mede-eigendom
E. Burengeschillen en burenhinder
F. Jachtzaken en schade aan vruchten
G. Ziekten bij verkoop van dieren
H. Onteigeningen
I. Recht van uitweg en erfdienstbaarheden
J. De vrederechter en het consumentenrecht
K. Verkopen van (on)roerende goederen van onbekwamen
L. Betwistingen inzake nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie)

HOOFDSTUK 10. DE VREDERECHTER EN DE PROCEDURE
A. Inleiding – enkele algemene elementen
B. Wat is een rechtbank en tot welke vrederechter moet ik mij wenden?
C. De start en het verloop van een procedure voor de vrederechter
D. Wat na de uitspraak van de vrederechter?
E. De kosten van de procedure

HOOFDSTUK 11. HET VREDEGERECHT VAN MORGEN?

HOOFDSTUK 12. BIJLAGEN

HOOFDSTUK 13. BEGRIPPENLIJST

"De auteurs van dit boek omschrijven alle functies en bevoegdheden van het vredegerecht mooi  aan de hand van concrete casussen. Ook de rol van de betrokken actoren wordt uitvoerig beschreven. Het is daarom een geschikt instrument voor zowel de burger die met een conflict of een vraag over bescherming wordt geconfronteerd als de professionele actor van het vredegerecht"
Koen Geens – Minister van Justitie

De laatste jaren kent justitie een tsunami aan hervormingen. Sommigen zien het bos niet meer door de bomen.

Ook de vredegerechten ontsnappen niet aan de hakbijl van de overheidsfinanciën.

Nochtans is duidelijk dat de vredegerechten nog steeds een voorname plaats bekleden in het gerechtelijk landschap. In tijden waarin de sociale verbondenheid en het menselijk contact onder druk staan, is er meer dan ooit nood aan een toegankelijke nabijheidsrechter, die in staat is op een snelle, goedkope en klantvriendelijke wijze in te staan voor de rechtsbedeling.

De vrederechter heeft inzake bevoegdheid vele pijlen op zijn boog. Ondanks de recente bevoegdheidsherverkaveling heeft hij/zij nog altijd een zeer omvangrijk takenpakket. Dit maakt dat iedere burger de kans loopt ooit wel eens of zelfs meermaals terecht te komen op het vredegerecht voor een of ander probleem.

Het is de bedoeling van dit boek in een eenvoudige taal de rechtzoekende op deze tocht te gidsen en een overzicht te geven van alle mogelijke geschillen die door de vrederechter worden behandeld. Het gaat onder meer over betwiste rekeningen, huurzaken, pacht, erfdienstbaarheden, burengeschillen, onteigeningen, voogdij, geesteszieken tot maatregelen inzake bewind, en nog veel meer.

Het boek besteedt tevens aandacht aan de wijze waarop de geschillen worden afgehandeld, de zogenaamde procedure. Zoals verzoening, de openbare zitting, de raadkamer, plaatsbezoeken, enz.

Kortom, voor eenieder een handige en nuttige handleiding geschreven door een team van rechtspractici die van wanten weten omdat zij al vele jaren dagelijks betrokken zijn bij het reilen en zeilen van een vredegerecht.

De vrederechter: tot uw dienst!

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.