De hervorming van het verbintenissenrecht

2019
Auvray Françoise, Boulet Jean-Christophe, Dirix Eric, Jafferali Rafaël, Jansen Sanne, Kohl Benoît, Samoy Ilse, Stijns Sophie, Van Loock Sander, Wéry Patrick

Dit boek bespreekt:

  • de inleidende bepalingen,
  • de bronnen van verbintenissen (rechtshandelingen en rechtsfeiten)
  • het algemeen regime van de verbintenis (haar modaliteiten, de verbintenis met pluraliteit van voorwerpen of subjecten, de overdracht van de verbintenis en van het contract, de nakoming en de niet-nakoming van de verbintenis, de maatregelen ter bescherming van de rechten van de schuldeiser en de gronden van tenietgaan van de verbintenis).

Het is de vrucht van het werk van een commissie van experten die opgericht werd door de minister van Justitie en die drie jaar lang aan het project tot hervorming van het verbintenissenrecht heeft gewerkt. Dit werk van lange adem houdt rekening met het advies van de Raad van State van 23 mei 2018 en werd ook verrijkt dankzij de bijdragen uit een publieke consultatie die plaatsvond tussen december 2017 en februari 2018. Talrijke reacties en suggesties werden ingezonden en opgenomen. De deelnemers aan deze consultatie waren zeer divers: onder anderen academici, magistraten, notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen of nog beroepsorganisaties. De overgrote meerderheid van de deelnemers onderschreven de noodzaak van een hervorming.

Het werk bevat de teksten zoals eind juni 2018 overgemaakt aan de minister van Justitie. Advocaten, magistraten, professoren en studenten in de rechten vinden in voorliggend werk – dat niet alleen de voorgestelde bepalingen bevat, maar ook de memorie van toelichting die de stand van het huidig Belgisch recht schetst – een waardevol werkinstrument.

60

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Auvray Françoise, Boulet Jean-Christophe, Dirix Eric, Jafferali Rafaël, Jansen Sanne, Kohl Benoît, Samoy Ilse, Stijns Sophie, Van Loock Sander, Wéry Patrick
Domein : Recht
Bestelcode : 202192409
Jaar : 2019
Type : Boek
Aantal pagina's : 297
ISBN : 9789048636082

INHOUDSTAFEL – TABLE DES MATIÈRES
WOORD VOORAF
INLEIDING
ONTWERP TOT HERVORMING VAN HET VERBINTENISSENRECHT – BOEK 5
1. INLEIDENDE BEPALINGEN
2. BRONNEN VAN VERBINTENISSEN
3. ALGEMEEN REGIME VAN DE VERBINTENIS
MEMORIE VAN TOELICHTING
ALGEMENE INLEIDING
ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING VAN BOEK 5 VERBINTENISSEN
1. INLEIDENDE BEPALINGEN
2. BRONNEN VAN VERBINTENISSEN
3. ALGEMEEN REGIME VAN DE VERBINTENIS
OVERGANGSBEPALINGEN
 

U kunt de volledige inhoudstafel hier vinden.

Dit boek bespreekt:

  • de inleidende bepalingen,
  • de bronnen van verbintenissen (rechtshandelingen en rechtsfeiten)
  • het algemeen regime van de verbintenis (haar modaliteiten, de verbintenis met pluraliteit van voorwerpen of subjecten, de overdracht van de verbintenis en van het contract, de nakoming en de niet-nakoming van de verbintenis, de maatregelen ter bescherming van de rechten van de schuldeiser en de gronden van tenietgaan van de verbintenis).

Het is de vrucht van het werk van een commissie van experten die opgericht werd door de minister van Justitie en die drie jaar lang aan het project tot hervorming van het verbintenissenrecht heeft gewerkt. Dit werk van lange adem houdt rekening met het advies van de Raad van State van 23 mei 2018 en werd ook verrijkt dankzij de bijdragen uit een publieke consultatie die plaatsvond tussen december 2017 en februari 2018. Talrijke reacties en suggesties werden ingezonden en opgenomen. De deelnemers aan deze consultatie waren zeer divers: onder anderen academici, magistraten, notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen of nog beroepsorganisaties. De overgrote meerderheid van de deelnemers onderschreven de noodzaak van een hervorming.

Het werk bevat de teksten zoals eind juni 2018 overgemaakt aan de minister van Justitie. Advocaten, magistraten, professoren en studenten in de rechten vinden in voorliggend werk – dat niet alleen de voorgestelde bepalingen bevat, maar ook de memorie van toelichting die de stand van het huidig Belgisch recht schetst – een waardevol werkinstrument.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.