De hervorming van het goederenrecht

2019
Lecocq Pascale, Sagaert Vincent

De hervorming van Boek II van het BW: naar een nieuw goederenrecht

Met uitzondering van het appartementsrecht en het ruime domein van de intellectuele eigendom zijn de teksten van Boek II in meer dan 2 eeuwen tijd nauwelijks of niet gewijzigd. Nochtans beantwoordt hieraan niet meer dezelfde realiteit.

Een zo efficiënt mogelijke herziening en modernisering van het goederenrecht was dan ook meer dan nodig, gekoppeld aan 3 grote krachtlijnen:

  • een geïntegreerde benadering
  • een instrumentalisering
  • een flexibilisering

Het resultaat is een revolutie zonder revolutionair te zijn. De voorgestelde regels verankeren de evoluties die vanuit de rechtspraak en de rechtsleer reeds waren gedetecteerd. Daar waar ze inhoudelijk toch een vernieuwing inhouden, bouwen ze voort op een pleidooi daartoe in de doctrine.

Dit boek bevat de tekst van het wetsontwerp en de bijhorende memorie van toelichting die op 31 oktober 2018 in de Kamer als wetsontwerp werden ingediend. Het bespreekt ook de wijzigingsbepalingen, de opheffingsbepalingen en de inwerkingtreding. U vindt ook een handig overzicht in de concordantietabel.

76

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Lecocq Pascale, Sagaert Vincent
Domein : Recht
Bestelcode : 202192407
Jaar : 2019
Type : Boek
Aantal pagina's : 416
ISBN : 9789048636075

ONTWERP VAN WET

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling

Hoofdstuk 2. Invoeging van boek 3 “goederen” in het nieuwe burgerlijk wetboek

 

BOEK 3. GOEDEREN

Titel 1. Algemene bepalingen

Titel 2. Goederen

Titel 3. Eigendomsrecht

Titel 4. Mede-eigendom

Titel 5. Burenrelaties

Titel 6. Recht van vruchtgebruik

Titel 7. Erfpachtrecht

Titel 8. Opstalrecht

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

ALGEMENE INLEIDING

 

I. Inleiding

II. Krachtlijnen van de hervorming

 

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING VAN BOEK 3. GOEDEREN

 

Titel 1. Algemene bepalingen

Titel 2. Goederen

Titel 3. Eigendomsrecht

Titel 4. Mede-eigendom

Titel 5. Burenrelaties

Titel 6. Recht van vruchtgebruik

Titel 7. Erfpachtrecht

Titel 8. Opstalrecht

 

BESPREKING VAN DE WIJZIGINGSBEPALINGEN

BESPREKING VAN DE OPHEFFINGSBEPALINGEN

BESPREKING VAN DE OVERGANGSBEPALINGEN

BESPREKING VAN DE INWERKINGTREDING

CONCORDANTIETABEL (GOEDERENRECHT)

 

 

De hervorming van Boek II van het BW: naar een nieuw goederenrecht

Met uitzondering van het appartementsrecht en het ruime domein van de intellectuele eigendom zijn de teksten van Boek II in meer dan 2 eeuwen tijd nauwelijks of niet gewijzigd. Nochtans beantwoordt hieraan niet meer dezelfde realiteit.

Een zo efficiënt mogelijke herziening en modernisering van het goederenrecht was dan ook meer dan nodig, gekoppeld aan 3 grote krachtlijnen:

  • een geïntegreerde benadering
  • een instrumentalisering
  • een flexibilisering

Het resultaat is een revolutie zonder revolutionair te zijn. De voorgestelde regels verankeren de evoluties die vanuit de rechtspraak en de rechtsleer reeds waren gedetecteerd. Daar waar ze inhoudelijk toch een vernieuwing inhouden, bouwen ze voort op een pleidooi daartoe in de doctrine.

Dit boek bevat de tekst van het wetsontwerp en de bijhorende memorie van toelichting die op 31 oktober 2018 in de Kamer als wetsontwerp werden ingediend. Het bespreekt ook de wijzigingsbepalingen, de opheffingsbepalingen en de inwerkingtreding. U vindt ook een handig overzicht in de concordantietabel.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.