De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel

2014
Aerts Sophie, De Wilde Inger, Janvier Ria

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek gaat op een grondige wijze na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de kant van de overheidswerkgever om eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de bedongen arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant’?


Geen eenvoudige, maar des te meer een zeer boeiende vraag, waarop de auteurs een zo duidelijk mogelijk antwoord willen formuleren.


95

Auteurs
Auteurs : Aerts Sophie, De Wilde Inger, Janvier Ria
Domein : Bedrijfskunde, Recht
Bestelcode : 202141301
Jaar : 2014
Type : Boek
Aantal pagina's : 327
ISBN : 9789048618637

1. INLEIDING
1.1 Probleemstelling
1.2. Structuur
1.3. Arbeidsrelaties in de particuliere en de publieke
1.4. Terminologie


2. IUS VARIANDI IN DE PARTICULIERE SECTOR
2.1. Inleiding
2.2. Ius variandi
2.3. Samenvatting: draagwijdte en grondslag ius variandi
2.4. Gevolgen
2.5. Andere dan eenzijdige wijzigingen
2.6. Tussenbesluit

3. DE EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ‘ARBEIDSVOORWAARDEN’ VAN HET STATUTAIR OVERHEIDSPERSONEEL

3.1. Inleiding
3.2. Theoretisch kader
3.3. Casuïstiek
3.4. Tussenconclusie


4. DE EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACTUEEL OVERHEIDSPERSONEEL
4.1. Algemeen
4.2. Individueel niveau
4.3. Collectief niveau

5. ALGEMEEN BESLUIT
5.1. Blootleggen van de knelpunten
5.2. Case 1: Schrappen of verminderen van toelage of vergoeding
5.3. Case 2: vermindering van het aantal vakantiedagen
5.4. Case 3: wijzigbaarheid van een aanvullend pensioenplan 
6. ACTIEPUNTEN
6.1. Algemeen
6.2. De lege Lata
6.3. De lege feranda


7. BIBLIOGRAFIE


 

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek gaat op een grondige wijze na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de kant van de overheidswerkgever om eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de bedongen arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant’?


Geen eenvoudige, maar des te meer een zeer boeiende vraag, waarop de auteurs een zo duidelijk mogelijk antwoord willen formuleren.


Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.