Arbeidsongevallen publieke sector

2017
Janvier Ria

In 1984 publiceerde Ria Janvier voor het eerst haar boek over de arbeidsongevallen in de publieke sector. Anno 1988 is een aangevulde versie op de markt gebracht. Intussen zijn er bijna dertig jaar verstreken en de heeft de auteur werk gemaakt van een volledig nieuwe editie, vooral ook op vraag van het werkveld. Tegelijk verdient deze studie het predicaat van wetenschappelijk boekwerk. Ria Janvier geeft een exhaustieve stand van zaken, maar deinst er tegelijk niet voor terug om op een scherpzinnige wijze de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer te analyseren en, zo nodig, te bekritiseren. Daarnaast gaat de auteur ook geregeld de uitdaging aan om de lege ferenda een aantal denksporen te verkennen.

Dit boek is volgens een klassieke indeling opgebouwd:

 • Een korte historische terugblik.
 • Een afbakening van het personeel toepassingsgebied: wie valt onder welke arbeidsongevallenwetgeving en wat zijn de consequenties daarvan?
 • Een uiteenzetting van de begrippen ‘arbeidsongeval’ en ‘ongeval op de weg naar en van het werk’, en in het verlengde daarvan de bewijsvoering. Daarbij valt op dat agressie in de publieke sector steeds meer op de voorgrond treedt.
 • De schadeloosstelling: welke schadeposten zijn onder welke voorwaarden vergoedbaar en tot beloop waarvan?
 • Een zoektocht naar de rode draad in het onontwarbaar kluwen ingeval het arbeids(weg)ongeval ook een ongeval gemeen recht is.
 • Een bespreking van de procedure: is de arbeidsongevallenregeling voor de publieke sector in niets te vergelijken met die in het raam van de wetgeving voor de private sector?
 • Ter afronding komt het thema van de verzekering aan bod, een hele kluif, gegeven dat er in de publieke sector sprake is van een vierhoeksverhouding.

Als toemaatje maakt auteur Ria Janvier de vergelijking tussen de arbeidsongevallenwetgeving in de private en de publieke sector en geeft zij enkele unieke bijlagen prijs.

145

Auteurs
Auteurs : Janvier Ria
Domein : Recht
Bestelcode : 202175116
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 583
ISBN : 9789048631636
Onderdeel van de reeks : Begasoz / Abetrass

Deel 1. Historische context
Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Publieke sector

Deel 2. Toepassingsgebied ratione personae
Hoofdstuk 1. Residuair karakter van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Hoofdstuk 2. Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel van 3 juli 1967
Hoofdstuk 3. Uitvoeringsbesluiten
Hoofdstuk 4. Samenvattend overzicht
Hoofdstuk 5. Bijzondere vraagstukken
Hoofdstuk 6. Nietigheid

Deel 3. Toepassingsgebied ratione materiae
Hoofdstuk 1. Parallellisme
Hoofdstuk 2. Niets is wat het lijkt
Hoofdstuk 3. Arbeidsongeval sensu stricto
Hoofdstuk 4. Ongeval op de weg naar of van het werk

Deel 4. Schadeloosstelling
Hoofdstuk 1. Vergoedbare schade
Hoofdstuk 2. Medische kosten sensu lato
Hoofdstuk 3. Kosten voor prothesen en orthopedische toestellen
Hoofdstuk 4. Reiskosten en overnachtingskosten
Hoofdstuk 5. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Hoofdstuk 6. Blijvende arbeidsongeschiktheid
Hoofdstuk 7. Dodelijk arbeidsongeval
Hoofdstuk 8. Socialezekerheidsbijdragen
Hoofdstuk 9. Fiscaliteit
Hoofdstuk 10. Overdracht en beslag
Hoofdstuk 11. Schuldenaar en uitbetalende instantie
Hoofdstuk 12. Preventie

Deel 5. Burgerlijke aansprakelijkheid
Hoofdstuk 1. Situering
Hoofdstuk 2. Vorderingsrecht
Hoofdstuk 3. Verhaalsrecht

Deel 6. Procedure
Hoofdstuk 1. Administratieve procedure
Hoofdstuk 2. Gerechtelijke procedure
Hoofdstuk 3. Conflicten tussen artsen
Hoofdstuk 4. Verjaring
Hoofdstuk 5. Herziening
Hoofdstuk 6. Bijslagen
Hoofdstuk 7. Handvest van de Sociaal Verzekerde

Deel 7. Verzekering
Hoofdstuk 1. Verzekeringsrecht
Hoofdstuk 2. Toezicht door het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
Hoofdstuk 3. Relatie tussen de verzekeraar en het slachtoffer

Deel 8. Vergelijkend overzicht
Hoofdstuk 1. Opzet
Hoofdstuk 2. Vergelijking tussen de Wet van 10 april 1971 en de Wet van 3 juli 1967

Selectieve bibliografie
Hoofdstuk 1. Rondzendbrieven en gelijkgestelden
Hoofdstuk 2. Boeken
Hoofdstuk 3. Bijdragen in boeken
Hoofdstuk 4. Tijdschriftartikelen
Hoofdstuk 5. Onderzoeksrapporten
Hoofdstuk 6. Websites

In 1984 publiceerde Ria Janvier voor het eerst haar boek over de arbeidsongevallen in de publieke sector. Anno 1988 is een aangevulde versie op de markt gebracht. Intussen zijn er bijna dertig jaar verstreken en de heeft de auteur werk gemaakt van een volledig nieuwe editie, vooral ook op vraag van het werkveld. Tegelijk verdient deze studie het predicaat van wetenschappelijk boekwerk. Ria Janvier geeft een exhaustieve stand van zaken, maar deinst er tegelijk niet voor terug om op een scherpzinnige wijze de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer te analyseren en, zo nodig, te bekritiseren. Daarnaast gaat de auteur ook geregeld de uitdaging aan om de lege ferenda een aantal denksporen te verkennen.

Dit boek is volgens een klassieke indeling opgebouwd:

 • Een korte historische terugblik.
 • Een afbakening van het personeel toepassingsgebied: wie valt onder welke arbeidsongevallenwetgeving en wat zijn de consequenties daarvan?
 • Een uiteenzetting van de begrippen ‘arbeidsongeval’ en ‘ongeval op de weg naar en van het werk’, en in het verlengde daarvan de bewijsvoering. Daarbij valt op dat agressie in de publieke sector steeds meer op de voorgrond treedt.
 • De schadeloosstelling: welke schadeposten zijn onder welke voorwaarden vergoedbaar en tot beloop waarvan?
 • Een zoektocht naar de rode draad in het onontwarbaar kluwen ingeval het arbeids(weg)ongeval ook een ongeval gemeen recht is.
 • Een bespreking van de procedure: is de arbeidsongevallenregeling voor de publieke sector in niets te vergelijken met die in het raam van de wetgeving voor de private sector?
 • Ter afronding komt het thema van de verzekering aan bod, een hele kluif, gegeven dat er in de publieke sector sprake is van een vierhoeksverhouding.

Als toemaatje maakt auteur Ria Janvier de vergelijking tussen de arbeidsongevallenwetgeving in de private en de publieke sector en geeft zij enkele unieke bijlagen prijs.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.