Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht

2016
A. Van Regenmortel, L. De Meyer, V. Vervliet

Met genoegen biedt de Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht u het verslagboek aan van de zesde reeks studienamiddagen “Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht”. Hierin werden de referaten gebundeld die de auteurs hebben gehouden op 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 20 november 2015.


De selectie van de thema’s biedt een mooi evenwicht  tussen bijdragen uit de academische wereld enerzijds, en teksten van rechtspractici anderzijds: • “Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen” (Luc Eliaerts en Line
  Hellemans)

 • “Wat voor een relatie? Ah een arbeidsrelatie!” (Lieven Lenaerts)

 • “Analyse van de beslissingen van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie” (Kim Van den langenbergh en Anne Van Regenmortel)

 • “Bring Your Own Device – een andere manier van werken. De sociaalrechtelijke gevolgen” (Veerle Michiels)

 • “Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde:een verjaardag
  die gevierd mag worden” (Enrico De Simone)

 • “Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid: mogelijkheden tot re-integratie in de uitkeringsverzekering voor werknemers en de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen” (Sofie Claeskens en Wouter Van Damme)

 • “Uitwisseling van medische gegevens tussen artsen betrokken bij de sociale zekerheid” (Michiel Callens en Michèle Morel)

 • “Recente pensioenhervormingen voor werknemers en zelfstandigen: meer of minder verantwoordelijkheid voor de eigen pensioenopbouw?” (Yves Stevens)

 • “(R)evolutie in de ambtenarenpensioenen: meer of minder gelijk voor welke wet?” (Ria Janvier)

 • “De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering,
  de RMI-Wet en de OCMW-Wet” (Daniel Cuypers en
  Dirk Torfs)

145

Auteurs
Editors : A. Van Regenmortel, L. De Meyer, V. Vervliet
Auteurs : Cuypers Daniël, Janvier Ria, Morel Michèle, Stevens Yves, Torfs Dirk
Domein : Recht
Bestelcode : 202157203
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 533
ISBN : 9789048624249
Onderdeel van de reeks : Recht en sociale zekerheid

“Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen” (Luc Eliaerts en Line Hellemans)


Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Sociaal statuut der zelfstandigen
Hoofdstuk 3. Sociaal statuut van werknemers
Hoofdstuk 4. Conclusie


“Wat voor een relatie? Ah een arbeidsrelatie!” (Lieven Lenaerts)


Hoofdstuk 1. Over grenszones en grensconflicten
Hoofdstuk 2. De samenstelling van de Administratieve Commissie
Hoofdstuk 3. De taken en de werkwijze van de Administratieve Commissie
Hoofdstuk 4. Onontvankelijke vragen
Hoofdstuk 5. Bij wijze van afsluiter: een persoonlijke bedenking


“Analyse van de beslissingen van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie” (Kim Van den langenbergh en Anne Van Regenmortel)


Hoofdstuk 1. Onzekerheid over gezagsrelatie alom aanwezig
Hoofdstuk 2. Groot aantal onontvankelijke aanvragen
Hoofdstuk 3. Draagwijdte van de beslissingen van de Commissie
Hoofdstuk 4. Zoektocht naar de feitelijke realiteit via invulling van de algemene criteria
Hoofdstuk 5. Belang van vermoedens en wettelijke kwalificatie


“Bring Your Own Device – een andere manier van werken. De sociaalrechtelijke gevolgen” (Veerle Michiels)


Hoofdstuk 1. Situering
Hoofdstuk 2. Juridische context – het RSZ-loonbegrip en de elektronische werkmiddelen
Hoofdstuk 3. Juridische probleemstelling
Hoofdstuk 4. Analyse van de waardering van de voordelen en hun vergoeding


“Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde:een verjaardag die gevierd mag worden” (Enrico De Simone)


Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het toepassingsgebied (art. 2)
Hoofdstuk 3. De informatie- en adviesverplichtingen van de instellingen van sociale zekerheid (art. 3-7) 225
Hoofdstuk 4. De aanvraag en toekenningsprocedure (art. 8-12)
Hoofdstuk 5. De inhoud en kennisgeving van de beslissing (art. 13-16)
Hoofdstuk 6. De herzieningsprocedure (art. 17-19)
Hoofdstuk 7. De betaling van verwijlinterest (art. 20-21bis)
Hoofdstuk 8. Verzaking en voorzieningstermijnen (art. 22-23)
Hoofdstuk 9. Conclusie


“Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid: mogelijkheden tot re-integratie in de uitkeringsverzekering voor werknemers en de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen” (Sofie Claeskens en Wouter Van Damme)


Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het aspect ‘re-integratie’ bij de evaluatie van de staat van arbeidsongeschiktheid
Hoofdstuk 3. De toegelaten werkhervatting als piste van re-integratie
Hoofdstuk 4. De beroepsherscholing als piste van re-integratie
Hoofdstuk 5. Aanbod van een socioprofessioneel re-integratieplan
Hoofdstuk 6. Besluit


“Uitwisseling van medische gegevens tussen artsen betrokken bij de sociale zekerheid” (Michiel Callens en Michèle Morel)


Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Medische gegevensuitwisseling: contexten en actoren
Hoofdstuk 3. De invloed van het digitale tijdperk: eHealth
Hoofdstuk 4. Algemeen juridisch kader voor medische gegevensuitwisseling
Hoofdstuk 5. Specifieke regels voor medische gegevensuitwisseling tussen artsen in de sociale zekerheid
Hoofdstuk 6. Besluit


“Recente pensioenhervormingen voor werknemers en zelfstandigen: meer of minder verantwoordelijkheid voor de eigen pensioenopbouw?” (Yves Stevens)


Hoofdstuk 1. Pensioenhervorming, legitimiteit en recht
Hoofdstuk 2. Verantwoordelijkheid
Hoofdstuk 3. Toetsing van de verantwoordelijkheid
Hoofdstuk 4. Conclusie


“(R)evolutie in de ambtenarenpensioenen: meer of minder gelijk voor welke wet?” (Ria Janvier)


Hoofdstuk 1. Gelijkheid als toetssteen
Hoofdstuk 2. Rustpensioenen
Hoofdstuk 3. Afgeleide rechten
Hoofdstuk 4. More equal than others?


“De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering, de RMI-Wet en de OCMW-Wet” (Daniel Cuypers en Dirk Torfs)


Hoofdstuk 1. Algemene beschouwingen
Hoofdstuk 2. De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering
Hoofdstuk 3. De werkbereidheidsvereiste in de RMI-Wet en de OCMW-Wet
Hoofdstuk 4. De werkbereidheidsvereiste en het recht op maatschappelijke dienstverlening 529

Met genoegen biedt de Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht u het verslagboek aan van de zesde reeks studienamiddagen “Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht”. Hierin werden de referaten gebundeld die de auteurs hebben gehouden op 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 20 november 2015.


De selectie van de thema’s biedt een mooi evenwicht  tussen bijdragen uit de academische wereld enerzijds, en teksten van rechtspractici anderzijds: • “Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen” (Luc Eliaerts en Line
  Hellemans)

 • “Wat voor een relatie? Ah een arbeidsrelatie!” (Lieven Lenaerts)

 • “Analyse van de beslissingen van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie” (Kim Van den langenbergh en Anne Van Regenmortel)

 • “Bring Your Own Device – een andere manier van werken. De sociaalrechtelijke gevolgen” (Veerle Michiels)

 • “Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde:een verjaardag
  die gevierd mag worden” (Enrico De Simone)

 • “Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid: mogelijkheden tot re-integratie in de uitkeringsverzekering voor werknemers en de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen” (Sofie Claeskens en Wouter Van Damme)

 • “Uitwisseling van medische gegevens tussen artsen betrokken bij de sociale zekerheid” (Michiel Callens en Michèle Morel)

 • “Recente pensioenhervormingen voor werknemers en zelfstandigen: meer of minder verantwoordelijkheid voor de eigen pensioenopbouw?” (Yves Stevens)

 • “(R)evolutie in de ambtenarenpensioenen: meer of minder gelijk voor welke wet?” (Ria Janvier)

 • “De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering,
  de RMI-Wet en de OCMW-Wet” (Daniel Cuypers en
  Dirk Torfs)

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.