Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bestuurlijke handhaving in de praktijk

Op voorraad
96 p.
2014
Boek
Auteur(s): Beelen Thomas
Is onderdeel van de reeks Praktijkreeks Lokale Besturen

Dit boek uit de Praktijkreeks Lokale besturen gaat in op de diverse bevoegdheden die de gemeenten en hun organen hebben inzake bestuurlijke handhaving.

Daarbij wordt uitgegaan van het onderscheid tussen het uitvaardigen van politieverordeningen en het nemen van individuele politiemaatregelen.

Het boek geeft u een praktisch en bruikbare leidraad, waarbij de te volgen procedures stapsgewijs en concreet worden toegelicht.

Auteur Thomas Beelen staat ook stil bij de mogelijke aansprakelijkheid van de
gemeente, haar organen en haar personeelsleden.

De theorie die in het boek vervat ligt, wordt verduidelijkt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

ISBN 9789048618569 - Bestelcode 202141320
Bestuurlijke handhaving in de praktijk
€ 29,00
Abonnees € 25,00

Dit boek uit de Praktijkreeks Lokale besturen gaat in op de diverse bevoegdheden die de gemeenten en hun organen hebben inzake bestuurlijke handhaving.

Daarbij wordt uitgegaan van het onderscheid tussen het uitvaardigen van politieverordeningen en het nemen van individuele politiemaatregelen.

Het boek geeft u een praktisch en bruikbare leidraad, waarbij de te volgen procedures stapsgewijs en concreet worden toegelicht.

Auteur Thomas Beelen staat ook stil bij de mogelijke aansprakelijkheid van de
gemeente, haar organen en haar personeelsleden.

De theorie die in het boek vervat ligt, wordt verduidelijkt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1 | Inleiding

Hoofdstuk 2 | Algemeen
I. Algemene ‘bestuurlijke’ of ‘administratieve’ politie
II. Algemene politiebevoegdheden toevertrouwd aan de gemeenten
III. Enkele bijzondere politionele bevoegdheden van de gemeente
IV. Algemene begrenzing van de bevoegdheid van de gemeenten
V. Politieverordeningen vs. individuele politiemaatregelen

Hoofdstuk 3 | Politieverordeningen
I. Bevoegdheid
II. Uitvoering
III. Sanctionering

Hoofdstuk 4 | Individuele politiemaatregelen – Wettelijke basis
I. Nieuwe Gemeentewet
II. Bijzondere wetgeving
III. Niet enkel recht maar ook plicht om op te treden

Hoofdstuk 5 | Individuele politiemaatregelen – Aard van de maatregelen
I. Artikel 133 N.Gem.W.
II. Artikel 16.4.7, § 1 en § 2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
III. Overige wetgeving
IV. Proportionaliteit van de gekozen maatregel

Hoofdstuk 6 | Individuele politiemaatregelen – Procedure
I. Vaststellingen
II. Hoorplicht
III. Bevel
IV. Uitvoering

Hoofdstuk 7 | Aansprakelijkheid
I. Algemeen
II. Strafrechtelijk
III. Burgerrechtelijk

Hoofdstuk 8 | Praktijkvoorbeelden
I. Algemeen
II. Politiereglementen
III. Individuele politiemaatregelen

 

Deze reeks bundelt een aantal praktijkgerichte boeken rond concrete onderwerpen die belangrijk/nuttig zijn voor de organisatie en werking van lokale besturen.


U krijgt topics

  • rond zowel juridische als management, HR, marketing, … thema's
  • geschreven op maat van de lokale besturen en hun concrete organisatie/werking en noden.
  • waar mogelijk aangevuld met nuttige schema’s en modellen om het onderwerp in de praktijk toe te passen

Voor en door lokale besturen

Een informele review door mensen uit de praktijk zorgt voor de inhoudelijke kwaliteit. Zo zorgen collega's uit de praktijk ervoor dat de inhoud van de boeken uit deze praktijkreeks u sterker maakt in uw vak.

Kortom: de Praktijkreeks Lokale Besturen dient als wegwijzer in een concreet thema voor alle medewerkers binnen het lokale bestuur:

  • gemeentesecretarisEen boek uit de Praktijkreeks Lokale Besturen
  • M-teamlid
  • medewerker
  • mandataris

Beschikbaar in deze reeks


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief