Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel

Op voorraad
327 p.
2014
Boek
Auteur(s): Aerts Sophie, Inger De Wilde, Ria Janvier

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek gaat op een grondige wijze na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de kant van de overheidswerkgever om eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de bedongen arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant’?

Geen eenvoudige, maar des te meer een zeer boeiende vraag, waarop de auteurs een zo duidelijk mogelijk antwoord willen formuleren.


ISBN 9789048618637 - Bestelcode 202141301
De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel
€ 95,00
Abonnees € 78,00

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek gaat op een grondige wijze na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de kant van de overheidswerkgever om eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de bedongen arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant’?

Geen eenvoudige, maar des te meer een zeer boeiende vraag, waarop de auteurs een zo duidelijk mogelijk antwoord willen formuleren.Inhoudstafel

1. INLEIDING
1.1 Probleemstelling
1.2. Structuur
1.3. Arbeidsrelaties in de particuliere en de publieke
1.4. Terminologie

2. IUS VARIANDI IN DE PARTICULIERE SECTOR
2.1. Inleiding
2.2. Ius variandi
2.3. Samenvatting: draagwijdte en grondslag ius variandi
2.4. Gevolgen
2.5. Andere dan eenzijdige wijzigingen
2.6. Tussenbesluit

3. DE EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ‘ARBEIDSVOORWAARDEN’ VAN HET STATUTAIR OVERHEIDSPERSONEEL

3.1. Inleiding
3.2. Theoretisch kader
3.3. Casuïstiek
3.4. Tussenconclusie

4. DE EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACTUEEL OVERHEIDSPERSONEEL
4.1. Algemeen
4.2. Individueel niveau
4.3. Collectief niveau

5. ALGEMEEN BESLUIT
5.1. Blootleggen van de knelpunten
5.2. Case 1: Schrappen of verminderen van toelage of vergoeding
5.3. Case 2: vermindering van het aantal vakantiedagen
5.4. Case 3: wijzigbaarheid van een aanvullend pensioenplan 
6. ACTIEPUNTEN
6.1. Algemeen
6.2. De lege Lata
6.3. De lege feranda

7. BIBLIOGRAFIE

 

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Inger De Wilde is postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Zij maakte een doctoraat over de wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van overheidscontractanten. Binnen de Universiteit Antwerpen verricht zij onderzoek naar de meest uiteenlopende vraagstukken die verband houden met de (eenvormige) rechtspositie van het statutaire en het contractuele overheidspersoneel, inclusief hun sociale bescherming. Aan de Universiteit Gent neemt Inger De Wilde diverse onderwijsopdrachten voor haar rekening in de bachelor en de master rechten en de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief