Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel

Op voorraad
342 p.
2014
Boek
Auteur(s): Aerts Sophie, Inger De Wilde, Ria Janvier

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek gaat op een grondige wijze na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de kant van de overheidswerkgever om eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de bedongen arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant’?

Geen eenvoudige, maar des te meer een zeer boeiende vraag, waarop de auteurs een zo duidelijk mogelijk antwoord willen formuleren.


ISBN 9789048618637 - Bestelcode 202141301
De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel
€ 95,00
Abonnees € 78,00

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek gaat op een grondige wijze na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de kant van de overheidswerkgever om eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de bedongen arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant’?

Geen eenvoudige, maar des te meer een zeer boeiende vraag, waarop de auteurs een zo duidelijk mogelijk antwoord willen formuleren.Inhoudstafel

1. INLEIDING
1.1 Probleemstelling
1.2. Structuur
1.3. Arbeidsrelaties in de particuliere en de publieke
1.4. Terminologie

2. IUS VARIANDI IN DE PARTICULIERE SECTOR
2.1. Inleiding
2.2. Ius variandi
2.3. Samenvatting: draagwijdte en grondslag ius variandi
2.4. Gevolgen
2.5. Andere dan eenzijdige wijzigingen
2.6. Tussenbesluit

3. DE EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ‘ARBEIDSVOORWAARDEN’ VAN HET STATUTAIR OVERHEIDSPERSONEEL

3.1. Inleiding
3.2. Theoretisch kader
3.3. Casuïstiek
3.4. Tussenconclusie

4. DE EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACTUEEL OVERHEIDSPERSONEEL
4.1. Algemeen
4.2. Individueel niveau
4.3. Collectief niveau

5. ALGEMEEN BESLUIT
5.1. Blootleggen van de knelpunten
5.2. Case 1: Schrappen of verminderen van toelage of vergoeding
5.3. Case 2: vermindering van het aantal vakantiedagen
5.4. Case 3: wijzigbaarheid van een aanvullend pensioenplan 
6. ACTIEPUNTEN
6.1. Algemeen
6.2. De lege Lata
6.3. De lege feranda

7. BIBLIOGRAFIE

 

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Inger De Wilde studeerde in 2001 af aan de Gentse rechtsfaculteit. Nadien volgden enkele jaren aan de Brusselse balie (Claeys & Engels) om vervolgens onderwijs- en onderzoeksassistent te worden bij de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent. In 2009 stapte Inger over naar de consultancywereld (SD Worx) waar ze zich specifiek toelegde op de publieke sector. Vanaf februari 2011 ging ze ook aan de slag als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Tot eind 2013 combineerde ze beide jobs om tot slot vanaf 1 januari 2014 voltijds in te zetten op haar (doctoraal) onderzoek in het raam van het derde Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Vanaf 2016 is Inger verbonden aan de Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement waar ze hoofdzakelijk onderzoek verricht rond de eenvormige rechtspositie van het contractueel en statutair overheidspersoneel. Sinds juni 2013 is Inger ook vrijwillig medewerker bij de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent. Inger behaalde op 6 juli 2016 de titel van doctor in de rechten met een proefschrift getiteld 'Flexicurity in de publieke sector. Een analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant'.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief