Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Vennootschapsrecht Geannoteerd 2023-2024

Op voorraad
2023
Boek
Editor(s): Aydogdu Roman, Tilleman Bernard
Auteur(s): Diederik Bruloot, De Blauwe Steven, De Mets Warre, De Troyer Jolien, De Wolf Joris, Kwinten Dewaele, Du Mongh Johan, Dursin Eric, Fayt Audrey, François Alain, Hallemeesch Nick, Lambrecht Philippe, Leroux Emmanuel, Luxen Camille, Kristof Maresceau, Adrien Masset, Mombaerts Sofie, Ostyn Luk, Pasteger David, Pattyn Joke, Benoit Spitaels, Spruyt Silke, Steghers Eric, Van Boven Rutger, Van de Putte Willem, Van Eessel Véronique, Vandenbogaerde Matthias, Verguts Mieke, Waelkens Johanna, Watté Odile
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

>> Bestel hier dit geannoteerd wetboek aan voordeeltarief in het promopakket Economisch recht.

Ook interesse in deze geannoteerde wetgeving in het Frans?
>> Bestel hier het pakket Vennootschapsrecht NL-FR 2023-2024.

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het “oude” vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht.

Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 juni 2023 (*).

(*) Het wetboek bevat dus ook de belangrijke wijzigingen die werden doorgevoerd bij wet van 25 mei 2023 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn(EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (BS 6.VI.2023).

ISBN 9789048647217 - Bestelcode 202234200
Vennootschapsrecht Geannoteerd 2023-2024
€ 229,00
Abonnees € 172,00

>> Bestel hier dit geannoteerd wetboek aan voordeeltarief in het promopakket Economisch recht.

Ook interesse in deze geannoteerde wetgeving in het Frans?
>> Bestel hier het pakket Vennootschapsrecht NL-FR 2023-2024.

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het “oude” vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht.

Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 juni 2023 (*).

(*) Het wetboek bevat dus ook de belangrijke wijzigingen die werden doorgevoerd bij wet van 25 mei 2023 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn(EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (BS 6.VI.2023).


Inhoudstafel

I. ALGEMEEN
A. Algemeen
B. Bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid
C. Onderlinge verzekeringsvereniging

II. BIJZONDER AANVULLEND RECHT
A. Aandelen
B. Openbaarmaking
C. Coöperatieve vennootschap
D. Europese vennootschapsvormen
E. Europees vennootschapsrecht
F. Corporate governance
G. Basisboekhoudrecht
H. Economische beroepen

1. Algemeen

2. Bedrijfsrevisor

3. Accountant/Belastingconsulent

4. Boekhouder/Fiscalist

I. Bijzondere rechtstakken
1. Financieel vennootschapsrecht

2. Vennootschapsstrafrecht

3. Internationaal privaatrecht


REGISTERS

Trefwoordenregister

Chronologisch register

Raadpleeg hier de gedetailleerde inhoudstafel:

Vennootschapsrecht Geannoteerd (2023-2024)

 

 

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Kwinten De Waele studeerde rechten aan de KU Leuven (2014-2019, magna cum laude), met als specialisatie economisch recht en privaatrecht. Tijdens zijn masteropleiding volgde hij het onderzoeksmasterprogramma, georganiseerd in samenwerking met Tilburg University. Sinds september 2019 is Kwinten verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht, waar hij een proefschrift voorbereidt onder het promotorschap van professor Bernard Tilleman (KU Leuven, Instituut voor Contractenrecht) en het co-promotorschap van professor Johan De Tavernier (KU Leuven, Ethics@Arenberg ) en professor Quentin Michel (ULiège, European Studies Unit).


Zijn proefschrift en onderzoek richten zich vooral op de private naleving en handhaving van exportcontroles op dual use-technologieoverdracht. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) wees hem in 2020 daarvoor een aspirantenmandaat toe. Daarnaast publiceert Kwinten ook over de meer algemene privaatrechtelijke gevolgen van het strategisch handelsbeleid (onder andere in de context van economische sancties) en het Belgische vennootschapsrecht. Hij studeert momenteel aan Harvard Law School met een prestigieuze BOAS beurs.

Kristof Maresceau is a part-time professor at the Law School of Ghent University. He teaches several courses on business law as well as a course on credit law. During the last years Kristof published on a broad range of topics, mainly within the field of corporate law.

Kristof obtained a Master of Law (July 2005) and a Master of Business Economics (July 2006), both at the University of Ghent. In September 2013 he successfully defended his PhD thesis regarding cross-border mobility of corporations (Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen binnen de Europese Unie, Antwerp-Cambridge, 2014, 542p.), for which he has been awarded with the triennial international Pierre Coppens Prize 2014 (UCL) and the TPR Prize 2015.

He is a member of the Financial Law Institute (2006), a board member of the Belgian National Centre for Company Law (BCV-CDS) (2014) and a member of the corporate-M&A division of the law firm LAGA (2014).

Benoit Spitaels is a lawyer, guest speaker at seminars and trainings and co-author of publications addressing topics in the field of not-for-profit organizations.

Adrien Masset est avocat spécialiste en droit pénal et droit pénal des affaires et professeur extraordinaire à la Faculté de droit et HEC de l’Université de Liège.

Diederik Bruloot is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief