Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel

Disponible
327 p.
2014
Livre
Auteur(s): Aerts Sophie, De Wilde Inger, Janvier Ria

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek gaat op een grondige wijze na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de kant van de overheidswerkgever om eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de bedongen arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant’?

Geen eenvoudige, maar des te meer een zeer boeiende vraag, waarop de auteurs een zo duidelijk mogelijk antwoord willen formuleren.


ISBN 9789048618637 - Numéro de commande 202141301
De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel
€ 95,00
Abonnés € 78,00

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek gaat op een grondige wijze na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de kant van de overheidswerkgever om eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de bedongen arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant’?

Geen eenvoudige, maar des te meer een zeer boeiende vraag, waarop de auteurs een zo duidelijk mogelijk antwoord willen formuleren.Inhoudstafel

1. INLEIDING
1.1 Probleemstelling
1.2. Structuur
1.3. Arbeidsrelaties in de particuliere en de publieke
1.4. Terminologie

2. IUS VARIANDI IN DE PARTICULIERE SECTOR
2.1. Inleiding
2.2. Ius variandi
2.3. Samenvatting: draagwijdte en grondslag ius variandi
2.4. Gevolgen
2.5. Andere dan eenzijdige wijzigingen
2.6. Tussenbesluit

3. DE EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ‘ARBEIDSVOORWAARDEN’ VAN HET STATUTAIR OVERHEIDSPERSONEEL

3.1. Inleiding
3.2. Theoretisch kader
3.3. Casuïstiek
3.4. Tussenconclusie

4. DE EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACTUEEL OVERHEIDSPERSONEEL
4.1. Algemeen
4.2. Individueel niveau
4.3. Collectief niveau

5. ALGEMEEN BESLUIT
5.1. Blootleggen van de knelpunten
5.2. Case 1: Schrappen of verminderen van toelage of vergoeding
5.3. Case 2: vermindering van het aantal vakantiedagen
5.4. Case 3: wijzigbaarheid van een aanvullend pensioenplan 
6. ACTIEPUNTEN
6.1. Algemeen
6.2. De lege Lata
6.3. De lege feranda

7. BIBLIOGRAFIE

 

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter