Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid

(TORB)

Het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB) is dé referentie voor al wie professioneel in dit vakgebied actief is. Het biedt u informatie, achtergrond en duiding bij het onderwijsgebeuren en dit op een wetenschappelijk verantwoorde, heldere en bruikbare manier die direct aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk.

Dankzij peer review van alle artikelen is TORB een heel betrouwbaar alsook het enige Vlaams wetenschappelijk tijdschrift over deze materie. Het is interdisciplinair, beleidsvoorbereidend en beleidskritisch en heeft een unieke brugfunctie. TORB maakt bovendien wetenschappelijk onderzoek over onderwijsbeleid bekend bij onderwijsinstellingen en de overheid.

In elk nummer krijgt u een zestal artikelen waarin alle onderwijsniveaus aan bod komen. Daarnaast bevat het tijdschrift vaste rubrieken met becommentarieerde, relevante rechtspraak alsook een kroniek van recente onderwijswetgeving, boekbesprekingen, kanttekeningen, verslagen en mededelingen voor up-to-date, praktische informatie.

HOOFDREDACTIE

Jan De Groof is hoogleraar in het Europacollege in Brugge.
Frederic Eggermont is deeltijds docent aan de VUB en eerste auditeur bij de Raad van State. 

REDACTIERAAD

Marc Bossuyt – Henri Coremans (†) – Daniël Cuypers – Johan Heene (†) – Geert Kelchtermans – Wouter Pas – Wilfried Rauws – Louis Paul Suetens (†) – Dirk Van Damme – Peter Van Petegem – Ludo Veny (†) – Eugeen Verhellen (†) – Raf Verstegen 

REDACTIECOMITE

Thomas Commère – Alexander De Becker – Adri De Brabandere – Bieke De Fraine – Jim Deridder – Mia Douterlungne – Dimokritos Kavadias – David Keyaerts – Johan Lievens – Sabien Lust – Idès Nicaise – Adriaan Overbeeke – Patrick Poelmans – Stijn Smet – Brecht Steen – Evelien Timbermont – Mieke Van Houtte – Ruben Vanderlinde – Jan Vanhoof – Bengt Verbeeck – Jonas Vernimmen – Kurt Willems

REDACTIESECRETARIAAT

Melissa Thijs

Ontdek de formules

Papier: jaarabonnement

  • 5 nummers
  • jaargang loopt gelijk met het schooljaar
€ 242
/ jaar (incl. btw)

Online: jaarabonnement

  • Toegang tot alle bijdragen en edities van 2002 tot heden via het digitaal platform www.torb.be
  • geannoteerde rechtspraak, kanttekeningen, verslagen en mededelingen
  • kroniek van de recente onderwijswetgeving gerubriceerd per onderwijsniveau 
  • jaargang loopt gelijk met het schooljaar
€ 256
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

TORB Online

TORB Online bevat alle bijdragen uit het tijdschrift TORB alsook geannoteerde wetgeving en kronieken van recente onderwijswetgeving. 

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. De reviewprocedure wordt hier duidelijker beschreven. 

AUTEURSINSTRUCTIES

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels“.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.