Tijdschrift voor Lokale & Regionale Belastingen

(LRB)

Dit tijdschrift voorziet een driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer inzake het veeleer onbekende terrein van lokale en regionale belastingen.

Elk nummer bevat een rechtsleerbijdrage over een actueel thema in de materie, lijst relevante rechtspraak op in de rubriek ‘rechtspraak in kort bestek’ en biedt een overzicht van wetgeving op lokaal en regionaal niveau.

HOOFDREDACTEUR

M. De Jonckheere is decaan aan de Faculteit Recht en Criminologie van de VUB.

REDACTIE

Cathy Brouckaert – Mark Delanote – Thomas De Jonckheere – Luc De Meyere – Bart Engelen – Augustus Goegebuer – Thierry Lauwers – Michel Maus – Nicole Plets – Eric Van Dooren – Liesbet Verlinden

Jaarabonnement

(papier)

  • 4 nummers 
€ 193
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure – la Charte en Anthemis.

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels”.