Themis 91 – Economisch recht

2015
W. Devroe, B. Keirsbilck en E. Terryn

De voorbije jaren is het economisch recht opnieuw sterk geëvolueerd. Niet alleen werd een nieuw Wetboek van economisch recht ingevoerd, maar ook zorgden een aantal spraakmakende arresten voor ingrijpende wijzigingen. Het vormingsonderdeel economisch recht wil u de mogelijkheid bieden uw kennis te actualiseren aan de hand van vier praktijkgerichte overzichten: • De toenemende invloed van EU economisch recht op nationaal privaatrecht
  Elementen van EU interne marktrecht en mededingingsrecht hebben een immer rechtstreekser invloed op nationaal contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Ingegaan wordt o.m. op de nieuwe Richtlijn over schadevergoedingen wegens mededingingsbreuken en op de rechtspraak waarin het Hof van Justitie de vier vrijheden toepast op rechtsverhoudingen tussen particulieren of ondernemingen onderling.

 • Update marktpraktijken en consumentenbescherming
  In Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht werden de bepalingen van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 hernomen, met enkele belangrijke wijzigingen ter omzetting van Richtlijn 2011/83/EU over ‘consumentenrechten’. Wij geven een overzicht van deze wijzigingen en van de eerste toepassingen in de praktijk en een analyse van recente rechtspraak.
  Tot slot nog een kritische analyse van het nieuwe Boek XIV over ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’.

 • Update handelstussenpersonen en distributeurs
  In Boek X van het Wetboek van Economisch Recht worden de bepalingen van de Handelsagentuurwet en Alleenverkoopwet bijna ongewijzigd overgenomen. Boek X bevat wel enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met de Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. In deze bijdrage gaan we in op de wijzigingen inzake de precontractuele informatieverplichtingen en op de impact die deze wijzigingen zullen hebben op het sluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
  Vervolgens geven wij een overzicht van recente rechtspraak over de uitvoering van overeenkomsten met handelstussenpersonen en distributeurs.

 • Update e-commerce
  Boek XII van het Wetboek van economisch recht codificeert het recht van de elektronische economie; Boeken VI en XIV wijzigen het juridisch kader voor overeenkomsten op afstand grondig. Deze bijdrage bespreekt deze reglementering en bekijkt een aantal vaak voorkomende vragen bij e-commerce, zoals: Wanneer wordt een particulier die op eBay actief is als onderneming beschouwd? Welke kosten mag een onderneming aanrekenen bij herroeping? Kan herroeping van gebruikte goederen uitgesloten worden? Moet een advocaat die per telefoon advies verleent de bepalingen over overeenkomsten op afstand naleven? Er is vanzelfsprekend aandacht voor de recente rechtspraak.

50

Beschikbaar
Auteurs
Editors : W. Devroe, B. Keirsbilck en E. Terryn
Auteurs : Devroe Wouter, Keirsbilck Bert, Naeyaert Pieterjan, Terryn Evelyne, Vansteenbeeck Michaël
Domein : Recht
Bestelcode : 202140097
Jaar : 2015
Type : Boek
ISBN : 9789048620395
Onderdeel van de reeks : Themis

PRIVATE AFDWINGING VAN EUROPEES ECONOMISCH RECHT
I. Relevant recht van de Europese Unie: meer dan mededingingsrecht
II. Mededingingsrecht
III. Conclusie

UPDATE MARKTPRAKTIJKEN & BESCHERMING VAN CONSUMENTEN
I. Inleiding
II. Toepassingsgebied van Boeken VI en XIV, bevoegde stakingsrechter, kritiek op invoering van Boek XIV
III. Marketingpraktijken
IV. Overeenkomsten met consumenten
V. Conclusie

DE GEWIJZIGDE BEPALINGEN OVER DE PRECONTRACTUELE INFORMATIE IN HET RAAM VAN COMMERCIELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN
I. Boek X, titel 2 van het Wetboek van Economisch Recht
II. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
III. Toepassingsgebied

DE VERGOEDING VAN DE HANDELSAGENT
I. Inleiding
II. Soorten van vergoeding
III. Zaken waarvoor commissie verschuldigd is
IV. Ontstaan, opeisbaarheid en betaling van de vergoeding
V. Verval van het recht op commissie
VI. Berekening van de commissie
VII. Controle van de berekening van de commissie


ACTUALIA OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND, OOK VOOR VRIJE BEROEPEN
I. Inleiding
II. Toepassingsgebied bepalingen overeenkomsten op afstand
III. Informatieverplichtingen
IV. Herroepingsrecht
V. Andere consumentenrechten
VI. In-appsDe voorbije jaren is het economisch recht opnieuw sterk geëvolueerd. Niet alleen werd een nieuw Wetboek van economisch recht ingevoerd, maar ook zorgden een aantal spraakmakende arresten voor ingrijpende wijzigingen. Het vormingsonderdeel economisch recht wil u de mogelijkheid bieden uw kennis te actualiseren aan de hand van vier praktijkgerichte overzichten: • De toenemende invloed van EU economisch recht op nationaal privaatrecht
  Elementen van EU interne marktrecht en mededingingsrecht hebben een immer rechtstreekser invloed op nationaal contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Ingegaan wordt o.m. op de nieuwe Richtlijn over schadevergoedingen wegens mededingingsbreuken en op de rechtspraak waarin het Hof van Justitie de vier vrijheden toepast op rechtsverhoudingen tussen particulieren of ondernemingen onderling.

 • Update marktpraktijken en consumentenbescherming
  In Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht werden de bepalingen van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 hernomen, met enkele belangrijke wijzigingen ter omzetting van Richtlijn 2011/83/EU over ‘consumentenrechten’. Wij geven een overzicht van deze wijzigingen en van de eerste toepassingen in de praktijk en een analyse van recente rechtspraak.
  Tot slot nog een kritische analyse van het nieuwe Boek XIV over ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’.

 • Update handelstussenpersonen en distributeurs
  In Boek X van het Wetboek van Economisch Recht worden de bepalingen van de Handelsagentuurwet en Alleenverkoopwet bijna ongewijzigd overgenomen. Boek X bevat wel enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met de Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. In deze bijdrage gaan we in op de wijzigingen inzake de precontractuele informatieverplichtingen en op de impact die deze wijzigingen zullen hebben op het sluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
  Vervolgens geven wij een overzicht van recente rechtspraak over de uitvoering van overeenkomsten met handelstussenpersonen en distributeurs.

 • Update e-commerce
  Boek XII van het Wetboek van economisch recht codificeert het recht van de elektronische economie; Boeken VI en XIV wijzigen het juridisch kader voor overeenkomsten op afstand grondig. Deze bijdrage bespreekt deze reglementering en bekijkt een aantal vaak voorkomende vragen bij e-commerce, zoals: Wanneer wordt een particulier die op eBay actief is als onderneming beschouwd? Welke kosten mag een onderneming aanrekenen bij herroeping? Kan herroeping van gebruikte goederen uitgesloten worden? Moet een advocaat die per telefoon advies verleent de bepalingen over overeenkomsten op afstand naleven? Er is vanzelfsprekend aandacht voor de recente rechtspraak.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.