Rechtskroniek voor het Notariaat deel 30

2017
Verschelden Gerd

In dit 30ste deel van Rechtskroniek Notariaat komen er drie thema's aan bod:

 • Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem
  Een onroerend goed kan behept zijn met tal van gebreken, ook in stedenbouwkundige of bodemkundige zin. Partijen zijn niet altijd te goeder trouw. Soms zijn ze dat wel, en weten ze niet wat ze kopen of verkopen. De notaris moet dan wel het goed niet fysiek screenen op gebreken, hij moet partijen adequaat adviseren en begeleiden. Vanuit concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe en wat er kan mislopen en hoe problemen kunnen worden voorkomen.
   
 • Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)
  In dit deel wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.
   
 • Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed
  Dit deel geeft een overzicht van mogelijke vorderingen tussen partners die in ongelijke mate hebben geïnvesteerd in een onroerend goed. Zowel geldelijke investeringen als fysiek geleverde inspanningen worden behandeld. Ook wordt ingegaan op de situatie waarin één van de partners het exclusieve genot heeft gehad van de woning. De principes worden uiteengezet, waarna recente rechtspraak wordt besproken.

86

Uitverkocht

Auteurs
Editors : Verschelden Gerd
Auteurs : Bimbenet Céline, Jansen Ruud, Verbist Stijn, Verschelden Gerd, Voet Lise
Domein : Recht
Bestelcode : 202176303
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 213
ISBN : 9789048630523
Onderdeel van de reeks : Rechtskroniek voor het Notariaat

Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem

Inleiding

Hoofdstuk 1. Wettelijke informatieverplichtingen die voortvloeien uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
§ 1. Algemeen
§ 2. Toepassingsgebied
§ 3. Informatieplicht van de instrumenterend ambtenaar
§ 4. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten
§ 5. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit
§ 6. Sancties

Hoofdstuk 2. Wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Bodemdecreet

§ 1. Algemeen
§ 2. Het onderscheid tussen de verkoop van niet-risicogrond en de verkoop van risicogrond
§ 3. De verplichtingen van toepassing op elke verkoop van om het even welke grond
§ 4. De verplichtingen van toepassing op de verkoop van een risicogrond

Hoofdstuk 3. Het statuut en de overdracht van onroerende goederen (mogelijk) behept met één of meerdere stedenbouwkundige misdrijven

§ 1. Inleiding, werkwijze en doelstelling
§ 2. Enkele relevante begrippen
§ 3. Praktijkgevallen
Bijlage

 

Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)

Inleiding

Hoofdstuk 1. Afstamming
§ 1. Bevoegdheid in afstammingszaken
§ 2. Meemoederschap
§ 3. Vaderschap

Hoofdstuk 2. Adoptie
§ 1. Onmogelijkheid tot gewone adoptie wegens absoluut huwelijksbeletsel tussen de kandidaat-adoptant en de ouder
§ 2. Adoptie door de voormalige partner
§ 3. Nieuwe extrafamiliale gewone adoptie van een meerderjarige

Hoofdstuk 3. Namen en voornamen
§ 1. Familienaam als gevolg van oorspronkelijke afstamming
§ 2. Familienaam als gevolg van gewone adoptie
§ 3. Voornaamsverandering

Hoofdstuk 4. Minderjarigen
§ 1. Pleegzorg
§ 2. Registratie van gedeeld verblijf
§ 3. Mogelijkheid tot zuivere aanvaarding van een manifest batige nalatenschap

Hoofdstuk 5. Echtscheiding
§ 1. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk – Onderhoudsuitkering na echtscheiding
§ 2. Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande familierechtelijke overeenkomsten

Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed

Inleiding

Hoofdstuk 1. Geldelijke investeringen
§ 1. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen en samenwonende partners
§ 2. Echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel

Hoofdstuk 2. Geleverde inspanningen aan een onroerend goed

Hoofdstuk 3. Ongelijk genot: woonstvergoeding
§ 1. Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel
§ 2. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen en samenwonende partners
§ 3. Recente rechtspraak

In dit 30ste deel van Rechtskroniek Notariaat komen er drie thema's aan bod:

 • Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem
  Een onroerend goed kan behept zijn met tal van gebreken, ook in stedenbouwkundige of bodemkundige zin. Partijen zijn niet altijd te goeder trouw. Soms zijn ze dat wel, en weten ze niet wat ze kopen of verkopen. De notaris moet dan wel het goed niet fysiek screenen op gebreken, hij moet partijen adequaat adviseren en begeleiden. Vanuit concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe en wat er kan mislopen en hoe problemen kunnen worden voorkomen.
   
 • Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)
  In dit deel wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.
   
 • Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed
  Dit deel geeft een overzicht van mogelijke vorderingen tussen partners die in ongelijke mate hebben geïnvesteerd in een onroerend goed. Zowel geldelijke investeringen als fysiek geleverde inspanningen worden behandeld. Ook wordt ingegaan op de situatie waarin één van de partners het exclusieve genot heeft gehad van de woning. De principes worden uiteengezet, waarna recente rechtspraak wordt besproken.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.