Rechtskroniek voor het Notariaat deel 29

2016
Wylleman Annelies

In dit 29ste deel van Rechtskroniek voor het Notariaat worden drie thema's belicht.

DE BEEINDIGING VAN VRIJWILLIGE ONVERDEELDHEDEN: VERDEELDHEID BINNEN DE NOTARIELE PRAKTIJK?
Recente rechtspraak deed in duidelijke bewoordingen uitspraak omtrent de beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden. Maar er blijven nog heel wat vragen, onder meer omtrent de mogelijke beëindigingswijzen wanneer de deelgenoten zelf geen regeling hebben uitgewerkt en omtrent de geldigheidsvoorwaarden en de limieten van conventionele regelingen tot beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden. Daarbij komen diverse tips en aandachtspunten voor de notariële praktijk aan bod (zoals inzake koop, EOT, huwelijkscontract en schenking).

POTPOURRI EN HET NOTARIAAT
Het Justitieplan van minister Geens kreeg het afgelopen jaar concreet gestalte via een reeks Potpourriwetten. Die willen onder meer de civiele procedureregels efficiënter maken, zonder in te boeten op kwaliteit. De weerslag ervan op rechtsplegingen waarin de notaris een belangrijke rol vervult (vereffening-verdeling, uitvoerend beslag op onroerend goed) valt niet te veronachtzamen.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE ERFDIENSTBAARHEDEN – OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK SINDS 1 JANUARI 2010
In een steeds sneller evoluerende (vastgoed)maatschappij vervullen erfdienstbaarheden een rol van nauwelijks te onderschatten betekenis. Steeds vaker tracht men op creatieve wijze gebruik te maken van erfdienstbaarheden, wat evenwel ook zijn weerslag heeft op het aantal geschillen. Deze kroniek geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen inzake erfdienstbaarheden, waarbij de rol van de notaris zoveel als mogelijk centraal staat.

75

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Wylleman Annelies
Auteurs : Bourgois Niels, Lies Pottier, Reynebeau Maja, Taelman Piet
Domein : Recht
Bestelcode : 202163206
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 161
ISBN : 9789048628650
Onderdeel van de reeks : Rechtskronieken notariaat

DE BEEINDIGING VAN VRIJWILLIGE ONVERDEELDHEDEN: VERDEELDHEID BINNEN DE NOTARIELE PRAKTIJK?

Inleiding
Hoofdstuk 1. Situering – terminologie
Hoofdstuk 2. Discussie omtrent de draagwijdte van artikel 815 BW: een schijnbare
neverending story
Hoofdstuk 3. De zoektocht naar alternatieve beëindigingsgronden
Hoofdstuk 4. De nood aan conventionele beëindigingsregelingen
Besluit

POTPOURRI EN HET NOTARIAAT

Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De procedure gerechtelijke vereffening-verdeling
Hoofdstuk 3. Uitvoerend beslag op onroerend goed

ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE ERFDIENSTBAARHEDEN – OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK SINDS 1 JANUARI 2010

Voorafgaandelijk
Hoofdstuk 1. Ontstaans- en bestaansvoorwaarden
Hoofdstuk 2. Kenmerken
Hoofdstuk 3. Indeling der erfdienstbaarheden
Hoofdstuk 4. Uitoefening
Hoofdstuk 5. Einde van erfdienstbaarheden
Hoofdstuk 6. Procedurele aspecten
Hoofdstuk 7. Diversen
Hoofdstuk 8. Slotbeschouwingen

In dit 29ste deel van Rechtskroniek voor het Notariaat worden drie thema's belicht.

DE BEEINDIGING VAN VRIJWILLIGE ONVERDEELDHEDEN: VERDEELDHEID BINNEN DE NOTARIELE PRAKTIJK?
Recente rechtspraak deed in duidelijke bewoordingen uitspraak omtrent de beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden. Maar er blijven nog heel wat vragen, onder meer omtrent de mogelijke beëindigingswijzen wanneer de deelgenoten zelf geen regeling hebben uitgewerkt en omtrent de geldigheidsvoorwaarden en de limieten van conventionele regelingen tot beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden. Daarbij komen diverse tips en aandachtspunten voor de notariële praktijk aan bod (zoals inzake koop, EOT, huwelijkscontract en schenking).

POTPOURRI EN HET NOTARIAAT
Het Justitieplan van minister Geens kreeg het afgelopen jaar concreet gestalte via een reeks Potpourriwetten. Die willen onder meer de civiele procedureregels efficiënter maken, zonder in te boeten op kwaliteit. De weerslag ervan op rechtsplegingen waarin de notaris een belangrijke rol vervult (vereffening-verdeling, uitvoerend beslag op onroerend goed) valt niet te veronachtzamen.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE ERFDIENSTBAARHEDEN – OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK SINDS 1 JANUARI 2010
In een steeds sneller evoluerende (vastgoed)maatschappij vervullen erfdienstbaarheden een rol van nauwelijks te onderschatten betekenis. Steeds vaker tracht men op creatieve wijze gebruik te maken van erfdienstbaarheden, wat evenwel ook zijn weerslag heeft op het aantal geschillen. Deze kroniek geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen inzake erfdienstbaarheden, waarbij de rol van de notaris zoveel als mogelijk centraal staat.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.