Patrimonium 2018

2018
Declerck Charlotte, Pintens Walter

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2018 vormt het dertiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2018 beslaat de periode 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. De wetten van 22 juli 2018 en 31 juli 2017 worden uitvoerig behandeld. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2018 komen Frankrijk, Nederland, Spanje en Catalonië aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de hervorming van het familiaal vermogensrecht geformuleerd.

Patrimonium 2018 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

110

Auteurs
Editors : Declerck Charlotte, Pintens Walter
Auteurs : Anderson Miriam, Aughuet Charlotte, Bael Jan, Boone Katrijn, Bouchard V., Cerulus Ulrike, De Bie Dominique, De Page Philippe, Declerck Charlotte, Deknudt Guillaume, Delameillieure Thomas, Dhaene Evy, Kolkman Wilbert D., Maelfait Ann, Pintens Walter, Senaeve Patrick, Van de Gaer Dirk, Van den Bossche Aloïs, Vanhove Jessica, Verstraete Johan, Wylleman Annelies
Domein : Recht
Bestelcode : 202186302
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 572
ISBN : 9789048633807
Onderdeel van de reeks : Patrimonium
 • Familiaal vermogensrecht
  • Primair huwelijksvermogensstelsel – Steven Seyns
  • Secundair huwelijksvermogensstelsel – Prof. Dr. Charlotte Declerck
  • Samenwoningsvermogensrecht – Steven Seyns
  • Schenkingen – Ann Maelfait
  • Erfrecht – Prof. Dr. Charlotte Declerck en Ann Maelfait
 • Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen
  • Nieuwe wetgeving – Katrijn Boone, Charlotte Aughuet, Ulrike Cerulus en Jessica Vanhove
  • Wetsvoorstellen – Ulrike Cerulus en Jessica Vanhove
 • Vraagpunten uit de praktijk
  • Welke wijzigingen brengen de EU-verordeningen over de huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen? – Prof. Dr. Walter Pintens
  • Hoe worden huwelijksvoordelen fiscaal behandeld? – Thomas Delameillieure
  • Wat te doen met oude testamenten in het nieuwe erfrecht? – Aloïs Van den Bossche
  • Artikel 1100/1 van het Burgerlijk Wetboek na de aanpassing door de wet van 22 juli 2018: wat is de definitieve inhoud van het nieuwe basisartikel inzake het verbod van erfovereenkomsten? – Jan Bael
  • La prise en charge de l’usufruit du conjoint survivant depuis la loi du 22 juillet 2018 – Fin de la problématique ? – Philippe De Page
  • Wat houdt de nieuwe onderhoudsvordering van de ascendenten tegen de nalatenschap van de kinderloze erflater in? – Patrick Senaeve
  • Wat is de impact van het meesterschap op de waarde- bepaling van schenkingen bij de vereffening-verdeling onder het nieuwe erfrecht? – Evy Dhaene en Guillaume Deknudt
  • Welke implicaties heeft het openvallen van de nalatenschap op de betalingsverplichting van de erfgenamen voor hun openstaande schulden jegens de erflater? – Johan Verstraete
  • De Erfwet en de overdracht van familiebedrijven: wat brengt het nieuwe erfrecht voor de bedrijfsleider? – Dominique De Bie
  • Wat zijn de economische gevolgen van de hervorming van de erfbelasting? – Prof. Dr. Dirk Van de gaer
 • Een blik over de grenzen
  • La réforme belge du droit des successions : convergences et divergences avec le droit positif français – Prof. Dr. Véronique Bouchard
  • The Spanish and the Catalan succession law sytems: how they deal with some of the aspects addressed by the Belgian reform – Dr. Miriam Anderson
  • Het nieuwe Belgische erfrecht in vergelijkend perspectief met Nederland – Prof. Mr. Wilbert D. Kolkman
 • Niemand leeft voor zichzelf; niemand sterft voor zichzelf – Annelies Wylleman

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2018 vormt het dertiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2018 beslaat de periode 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. De wetten van 22 juli 2018 en 31 juli 2017 worden uitvoerig behandeld. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2018 komen Frankrijk, Nederland, Spanje en Catalonië aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de hervorming van het familiaal vermogensrecht geformuleerd.

Patrimonium 2018 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.