Het procesverloop

2018
Didden Katrien, Stevens Roger

Softcover

Meer dan tien jaar geleden verscheen de eerste versie van dit werk over het procesverloop bij de Raad van State. Sindsdien werd de proceduregang bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State grondig hervormd. Onder meer met de wet van 20 januari 2014 ‘houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State’ werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het procedureverloop.

Deze wijzigingen en vernieuwingen vonden plaats:

 • het administratief kort geding werd gemoderniseerd,
 • de mogelijkheid tot het toekennen van een rechtsplegingsvergoeding werd ingevoerd,
 • een aantal maatregelen werden genomen ter bevordering van de finale geschillenbeslechting,
 • de mogelijkheid tot elektronische procesvoering,
 • de invoering van de schadevergoeding tot herstel voor vernieuwing.

Al deze wijzigingen en vernieuwingen hebben de partijen voor nieuwe keuzes en mogelijkheden gesteld, maar geven ook aanleiding tot nieuwe aandachtspunten en mogelijke valkuilen op het procedureparcours. Hoog tijd dus voor een geactualiseerde versie.

In deze nieuwe herwerkte uitgave vindt u:

 • een zo volledig mogelijk inzicht in het ingewikkelde kluwen van het proces zoals het vandaag geregeld is,
 • de recente wijziging van de kostenregeling bij het koninklijk besluit van 25 december 2017 ‘tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’,
 • een overzicht van het procedureverloop betreffende cassatie, nu dit contentieux in de Raad van State meer en meer aan belang wint,
 • een vermelding van de voornaamste bijzondere procedures.

De stof werd bijgehouden tot 1 april 2018.

155

Auteurs
Auteurs : Didden Katrien, Stevens Roger
Domein : Recht
Bestelcode : 202181211
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 832

INLEIDING
DANKWOORD
DEEL I. ALGEMENE BEGINSELEN

DEEL II. HET ANNULATIEBEROEP
HOOFDSTUK I. ALGEMEEN – DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING
HOOFDSTUK II. HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT
HOOFDSTUK III. VOORAFGAANDE MAATREGELEN
HOOFDSTUK IV. DE TUSSENKOMST
HOOFDSTUK V. BEROEPEN DIE DOELLOOS ZIJN OF SLECHTS KORTE DEBATTEN VEREISEN
HOOFDSTUK VI. AUDITORAATSVERSLAG – ONDERZOEK VAN DE ZAAK – REACTIES OP HET AUDITORAATSVERSLAG
HOOFDSTUK VII. EINDFASE VAN HET GEDING
HOOFDSTUK VIII. TUSSENGESCHILLEN
HOOFDSTUK IX. GELDBOETE WEGENS KENNELIJK ONRECHTMATIG BEROEP
HOOFDSTUK X. PREJUDICIELE VRAGEN
HOOFDSTUK XI. TAALREGELING
HOOFDSTUK XII. KOSTEN EN RECHTSBIJSTAND
HOOFDSTUK XIII. RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
HOOFDSTUK XIV. BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURES INZAKE VERZET, DERDENVERZET EN BEROEPEN TOT HERZIENING
HOOFDSTUK XV. UITVOERING VAN DE ARRESTEN EN DWANGSOM
HOOFDSTUK XVI. SCHADEVERGOEDING TOT HERSTEL

DEEL III. HET ADMINISTRATIEF KORT GEDING
HOOFDSTUK I. ALGEMEEN
HOOFDSTUK II. DE SCHORSING
HOOFDSTUK III. VOORLOPIGE MAATREGELEN
HOOFDSTUK IV. INVLOED VAN HET ADMINISTRATIEF KORT GEDING OP DE PROCEDURE TEN GRONDE
HOOFDSTUK V. INTREKKING EN WIJZIGING VAN KORTGEDINGARRESTEN
HOOFDSTUK VI. OPHEFFING VAN DE SCHORSING EN DE VOORLOPIGE MAATREGELEN
HOOFDSTUK VII. DWANGSOM
HOOFDSTUK VIII. TUSSENGESCHILLEN

DEEL IV. HET CASSATIEBEROEP
HOOFDSTUK I. ALGEMEEN – DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING
HOOFDSTUK II. HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT
HOOFDSTUK III. DE PROCEDURE VAN TOELATING
HOOFDSTUK IV. DE PROCEDURE NA TOELATING
HOOFDSTUK V. TAAL – KOSTEN – RECHTSPLEGINGSVERGOEDING – RECHTSBIJSTAND

DEEL V. BIJZONDERE PROCEDURES

DEEL VI. VOLLE RECHTSMACHT

MODELLEN
BIBLIOGRAFIE
TREFWOORDENREGISTER

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Softcover

Meer dan tien jaar geleden verscheen de eerste versie van dit werk over het procesverloop bij de Raad van State. Sindsdien werd de proceduregang bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State grondig hervormd. Onder meer met de wet van 20 januari 2014 ‘houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State’ werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het procedureverloop.

Deze wijzigingen en vernieuwingen vonden plaats:

 • het administratief kort geding werd gemoderniseerd,
 • de mogelijkheid tot het toekennen van een rechtsplegingsvergoeding werd ingevoerd,
 • een aantal maatregelen werden genomen ter bevordering van de finale geschillenbeslechting,
 • de mogelijkheid tot elektronische procesvoering,
 • de invoering van de schadevergoeding tot herstel voor vernieuwing.

Al deze wijzigingen en vernieuwingen hebben de partijen voor nieuwe keuzes en mogelijkheden gesteld, maar geven ook aanleiding tot nieuwe aandachtspunten en mogelijke valkuilen op het procedureparcours. Hoog tijd dus voor een geactualiseerde versie.

In deze nieuwe herwerkte uitgave vindt u:

 • een zo volledig mogelijk inzicht in het ingewikkelde kluwen van het proces zoals het vandaag geregeld is,
 • de recente wijziging van de kostenregeling bij het koninklijk besluit van 25 december 2017 ‘tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’,
 • een overzicht van het procedureverloop betreffende cassatie, nu dit contentieux in de Raad van State meer en meer aan belang wint,
 • een vermelding van de voornaamste bijzondere procedures.

De stof werd bijgehouden tot 1 april 2018.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.