Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer

2016
Dorssemont Filip, Van Drooghenbroeck Sébastien, Van Limberghen Guido

Op 5 mei 1996 werd het herziene Europees Sociaal Handvest ondertekend in Turijn. Dit initiatief dat in dit tijdscharnier werd ontplooid, dient te worden gekaderd in een beweging om een deel van het Europeesrechtelijke patrimonium van mensenrechten nieuw leven in te blazen dat grotendeels onderbelicht bleef in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Twintig jaar later is deze beweging nog niet afgerond. Het lijkt wezenlijk dat alle leden van de juridische gemeenschap – academici, advocaten, magistraten, ambtenaren, of vertegenwoordigers van ngo’s of representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties – kennis kunnen nemen van een status quaestionis van de reeds afgelegde weg, maar ook van perspectieven voor de toekomst. Daarmee is de doelstelling van dit verzamelwerk gegeven, dat naast een aantal vragen met betrekking tot het Handvest als zodanig en met betrekking tot de daarin opgenomen grondrechten, de normatieve context van dit Handvest en enkele hete hangijzers van de bescherming van grondrechten op de werkvloer in de analyse betrekt.

Dit verzamelwerk is de tweetalige vrucht van een collectief onderzoeksproject dat in de schoot van de Belgische afdeling van het Academisch netwerk rond het Europees Sociaal Handvest en de Sociale Grondrechten (Réseau acade´mique sur la Charte sociale europe´enne et les Droits Sociaux) werd verwezenlijkt.

 

125

Auteurs
Editors : Dorssemont Filip, Van Drooghenbroeck Sébastien, Van Limberghen Guido
Auteurs : Brillat Régis, Cornelissen Rob, de Broux Pierre-Olivier, De Greef Vanessa, Declercq Fanny, Dermine Elise, Dorssemont Filip, Foubert Petra, Hachez Isabelle, Hubeau Bernard, Kéfer Fabienne, Krenc Frédéric, Lamine Auriane, Lemmens Koen, Louckx Freek, Maes Alexander, Martens Jérôme, Matthys Philippe, Mulume Zihalirwa Jean-Petit, Neven Jean-François, Pecinovsky Pieter, Peeters Johan, Servais Jean-Michel, Van Drooghenbroeck Sébastien, Van Limberghen Guido, Vandamme François, Vandromme Tom
Domein : Recht
Bestelcode : 202167205
Jaar : 2016
Type : Boek
Aantal pagina's : 444
ISBN : 9789048628544
Onderdeel van de reeks : Begasoz / Abetrass

Ten geleide / Introduction
Sébastien Van Drooghenbroeck, Filip Dorssemont & Guido Van Limberghen

 

Questions institutionnelles / Institutionele vragen

Quelques réflexions sur la contribution de la Charte sociale européenne à l’évolution de certaines controverses sur les droits sociaux
François Vandamme & Régis Brillat

L’internationalisation des droits sociaux fondamentaux. De la paix mondiale à la justice sociale : les origines des la Charte sociale européenne
Pierre-Olivier de Broux

L’effectivité des droits économiques et sociaux entre les mains de nouveaux juges. Etude critique de deux procédures de réclamation internationales
Fanny Declercq & Auriane Lamine

La réception de la « jurisprudence » du Comité européen des droits sociaux par les juridictions européennes
Sébastien Van Drooghenbroeck & Frédéric Krenc

Morceaux choisis sur la justiciabilité des droits sociaux au sein de l’ordre juridique belge : de l’effet direct à la responsabilité civile
Isabelle Hachez & Freek Louckx

Droit de l’OIT et libertés économiques: une tension critique
Jean-Michel Servais

Inhoudelijke aspecten / Aspects substantiels

La Charte sociale européenne et son application aux étrangers en séjour irrégulier
Jean-François Neven & Jérôme Martens

Het grondrecht op wonen: over de (hoge) ambities van het (herziene) Europees Sociaal Handvest
Nicolas Bernard, Bernard Hubeau & Tom Vandromme

Het Europees Sociaal Handvest en het recht op vrijheid van organisatie
Isabelle Van Hiel

Het recht van werknemers op informatie en raadpleging in de onder-neming
Filip Dorssemont & Johan Peeters

Het recht op collectief onderhandelen en het recht op collectieve actie in het Europees Sociaal Handvest
Pieter Pecinovsky

Vrijheid van meningsuiting in arbeidsrelaties: tempus loquendi, tempus tacendi?
Koen Lemmens

La liberté de religion et de conviction dans la relation de travail
Fabienne Kéfer

Le droit au travail librement entrepris (art. 1er, § 2 de la CSE) face aux situations de travail non-protégées par le droit social. Les cas du travail pénitentiaire et des mesures de workfare
Elise Dermine & Vanessa De Greef

Le droit à une rémunération équitable
Jean-Petit Mulume Zihalirwa

Opent het (herziene) Europees Sociaal Handvest voor buitenlanders de toegang tot socialebijstandsregelingen?
Guido Van Limberghen

De bescherming van migrerende werknemers op het gebied van de sociale zekerheid in het (herziene) Europees Sociaal Handvest
Rob Cornelissen

Nieuwe uitdagingen voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de arbeidsrelatie
Petra Foubert & Alexander Maes

Biographie des auteurs / Over de auteurs

Op 5 mei 1996 werd het herziene Europees Sociaal Handvest ondertekend in Turijn. Dit initiatief dat in dit tijdscharnier werd ontplooid, dient te worden gekaderd in een beweging om een deel van het Europeesrechtelijke patrimonium van mensenrechten nieuw leven in te blazen dat grotendeels onderbelicht bleef in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Twintig jaar later is deze beweging nog niet afgerond. Het lijkt wezenlijk dat alle leden van de juridische gemeenschap – academici, advocaten, magistraten, ambtenaren, of vertegenwoordigers van ngo’s of representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties – kennis kunnen nemen van een status quaestionis van de reeds afgelegde weg, maar ook van perspectieven voor de toekomst. Daarmee is de doelstelling van dit verzamelwerk gegeven, dat naast een aantal vragen met betrekking tot het Handvest als zodanig en met betrekking tot de daarin opgenomen grondrechten, de normatieve context van dit Handvest en enkele hete hangijzers van de bescherming van grondrechten op de werkvloer in de analyse betrekt.

Dit verzamelwerk is de tweetalige vrucht van een collectief onderzoeksproject dat in de schoot van de Belgische afdeling van het Academisch netwerk rond het Europees Sociaal Handvest en de Sociale Grondrechten (Réseau acade´mique sur la Charte sociale europe´enne et les Droits Sociaux) werd verwezenlijkt.

 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.