De wisselwerking tussen het mededingingsrecht en het recht op kwaliteitsvolle zorg van de patiënt

2011
Fornaciari Diego

In dit boek wordt onderzocht of het mededingingsrecht van toepassing is op zorgactoren en wat de gevolgen hiervan zijn en of het mededingingsrecht rekening kan houden met de belangen van de patiënt, meer in het bijzonder met zijn recht op kwaliteitsvolle zorg, voorgeschreven in artikel 5 van de Wet Patiëntenrechten.

89

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Fornaciari Diego
Domein : Recht
Bestelcode : 202118605
Jaar : 2011
Type : Boek
Aantal pagina's : 315
ISBN : 9789048611713
Onderdeel van de reeks : Medisch recht

Probleemstelling

Methodologie

Inleiding


Deel I. Gezondheidszorgsystemen en ruimte voor concurrentie in de zorg
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Het Belgische gezondheidszorgsysteem
Hoofdstuk III. De keuze voor meer marktwerking en het Nederlandse gezondheidszorgsysteem
Hoofdstuk IV. Gezondheidszorg in de Verenigde Staten

Deel II. Het recht op kwaliteitsvolle zorg
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Het recht op kwaliteitsvolle zorg van de patiënt
Hoofdstuk III. Kwaliteitsnormen voor zorgactoren

Deel III. De voor de onderzoeksvraag relevante mededingingsregels
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Algemene en institutionele kenmerken van het Belgische mededingingsrecht
Hoofdstuk III. Het verbod op mededingingsbeperkende afspraken
Hoofdstuk IV. Het verbod op misbruik van machtspositie
Hoofdstuk V. Over de toepassing van de artikelen 2 en 3 WEM
Hoofdstuk VI. Concentratiecontrole
Hoofdstuk VII. Diensten van algemeen (economisch) belang
Hoofdstuk VIII. Steunmaatregelen van de lidstaten
Hoofdstuk IX. De Nederlandse mededingingswet
Hoofdstuk X. De mededingingsregels in de V.S.

Deel IV. De wenselijkheid van de toepassing van mededingingsrecht en van de introductie van meer marktwerking in de gezondheidszorg
Hoofdstuk I. Probleemstelling
Hoofdstuk II. Definiëring van de begrippen
Hoofdstuk III. Er is een Belgische markt voor gezondheidszorg
Hoofdstuk IV. Analyse van de doelstellingen van het mededingingsrecht in het licht van de gezondheidszorg
Hoofdstuk V. Mededingingsrecht en de keuze voor marktwerking
Hoofdstuk VI. De keuze voor meer marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg
Hoofdstuk VII. Conclusie

Deel V. Onderzoek naar de gevolgen van het mededingingsrecht voor de gedragingen van zorginstellingen en een empirisch onderzoek naar bepaalde afspraken in de gezondheidszorg
Hoofdstuk I. Toepasbaarheid van het mededingingsrecht op de Belgische zorgactoren
Hoofdstuk II. Empirisch onderzoek naar afspraken in de relatie ziekenhuis-ziekenhuisarts
Hoofdstuk III. Het mededingingsrecht en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg
Hoofdstuk IV. Het mededingingsrecht en beslissingen van de ordes
Hoofdstuk V. Misbruik van machtspositie in de gezondheidszorg
Hoofdstuk VI. Fusies van zorginstellingen

Deel VI. Omtrent de wisselwerking tussen het recht op kwaliteitsvolle zorg en het mededingingsrecht zoals toegepast in de gezondheidszorg
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Definiëring van het begrip ’kwaliteit·
Hoofdstuk III. De relatie tussen het recht op kwaliteitsvolle zorg en het mededingingsrecht
Hoofdstuk IV. Kwaliteit van zorg in België en diensten van algemeen belang
Algemene conclusies

Deel VII. Analyse van de financiële rol van de overheid bij de toepassing van het mededingingsrecht op de gezondheidszorg
Hoofdstuk I. Impact van de regelgeving inzake staatssteun
Hoofdstuk II. Beperking van de mededinging door de overheid via nationale wetgeving
Hoofdstuk III. De relatie mededingingsrecht en overheidsopdrachten in de gezondheidszorg
Hoofdstuk IV. Conclusie: de overheid kan een actieve rol vervullen bij de wisselwerking tussen het mededingingsrecht en het recht op kwaliteitsvolle zorg

Deel VIII. Naar een “mededingingsbeleid” voor de gezondheidszorg gericht op de bescherming van publieke belangen

Bijlage A

Bibliografie

In dit boek wordt onderzocht of het mededingingsrecht van toepassing is op zorgactoren en wat de gevolgen hiervan zijn en of het mededingingsrecht rekening kan houden met de belangen van de patiënt, meer in het bijzonder met zijn recht op kwaliteitsvolle zorg, voorgeschreven in artikel 5 van de Wet Patiëntenrechten.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.