De professionele autonomie van de arts

2011
Goffin Tom

Dit boek analyseert de rechtspositie van de arts in de arts-patiëntrelatie. Enerzijds wordt een dieper inzicht verschaft in de rechtspositie van de arts op zich en meer bepaald in het wettelijk monopolie, de professionele autonomie en de gewetensbezwaren van de arts. Anderzijds wordt ingegaan op de rechtsverhouding arts-patiënt en meer bepaald de medische behandelingsovereenkomst, de rechtspositie van de arts in de Wet Patiëntenrechten en de arts-patiëntrelatie vanuit mensenrechten en menselijke waardigheid.

121

Verwacht

Auteurs
Auteurs : Goffin Tom
Domein : Recht
Bestelcode : 202118602
Jaar : 2011
Type : Boek
Aantal pagina's : 494
ISBN : 9789048610600
Onderdeel van de reeks : Medisch recht

INLEIDING

Afdeling I. Probleemstelling
Afdeling II. Afbakening van het onderwerp
Afdeling III. Opbouw
Afdeling IV. Methodologie

DEEL I. INLEIDENDE THEORIEËN

HOOFDSTUK I. INLEIDENDE WETGEVING

Afdeling I. K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Afdeling II. Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
Afdeling III. Code van Geneeskundige Plichtenleer (juridisch niet-bindend)

HOOFDSTUK II. DE MEDISCHE HANDELING
Afdeling I. Inleiding
Afdeling II. Een therapeutische handeling die behoort tot de geneeskunde
Afdeling III. Is euthanasie een medische handeling?
Afdeling IV. Verschillende opvattingen m.b.t. de medische handeling
Afdeling V. Besluit

DEEL II. DE RECHTSPOSITIE VAN DE ARTS

INLEIDING

HOOFDSTUK I. HET WETTELIJK MONOPOLIE

Afdeling I. Inleiding
Afdeling II. Wettelijk monopolie volgens het K.B. nr. 78
Afdeling III. Wettelijk monopolie buiten het K.B. nr. 78
Afdeling IV. Besluit

HOOFDSTUK II. PROFESSIONELE AUTONOMIE
Afdeling I. Inleiding. Diagnostische en therapeutische vrijheid versus professionele autonomie
Afdeling II. Diagnostische en therapeutische vrijheid (Het Belgisch model)
Afdeling III. Richtlijnen voor kwaliteitsvolle zorg
Afdeling IV. Professionele autonomie (Het Nederlands model)
Afdeling V. Besluit

HOOFDSTUK III. GEWETENSBEZWAREN/WEIGEREN OM NIET-PROFESSIONELE REDENEN
Afdeling I. Inleiding
Afdeling II. Vrijheid van godsdienst en overtuiging
Afdeling III. Gewetensbezwaren van de arts
Afdeling IV. Besluit

DEEL III. DE ARTS-PATIËNTRELATIE

INLEIDING

HOOFDSTUK I. DE MEDISCHE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Afdeling I. Inleiding
Afdeling II. Juridische kwalificatie
Afdeling III. Totstandkoming van de medische behandelingsovereenkomst
Afdeling IV. Beëindiging van de medische behandelingsovereenkomst
Afdeling V. Contractuele bedingen
Afdeling VI. Veruitwendiging van de medische behandelingsovereenkomst
Afdeling VII. Besluit

HOOFDSTUK II. RECHTEN EN PLICHTEN IN HET LICHT VAN DE WET PATIËNTENRECHTEN
Afdeling I. Wet Patiëntenrechten – technische specificaties
Afdeling II. Rechten en plichten onder de Wet Patiëntenrechten
Afdeling III. Verplichtingen van de patiënt
Afdeling IV. Besluit

HOOFDSTUK III. MENSENRECHTEN EN MENSELIJKE WAARDIGHEID IN DE ARTS-PATIËNTRELATIE
Afdeling I. Inleiding
Afdeling II. Mensenrechten in de arts-patiëntrelatie
Afdeling III. Zelfbeschikking en menselijke waardigheid
Afdeling IV. Besluit

SLOTBESCHOUWING

BIBLIOGRAFIE

Dit boek analyseert de rechtspositie van de arts in de arts-patiëntrelatie. Enerzijds wordt een dieper inzicht verschaft in de rechtspositie van de arts op zich en meer bepaald in het wettelijk monopolie, de professionele autonomie en de gewetensbezwaren van de arts. Anderzijds wordt ingegaan op de rechtsverhouding arts-patiënt en meer bepaald de medische behandelingsovereenkomst, de rechtspositie van de arts in de Wet Patiëntenrechten en de arts-patiëntrelatie vanuit mensenrechten en menselijke waardigheid.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.