De hervorming van de Raad van State

2014
Marnix Van Damme

De bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State zijn grondig gewijzigd.


Deze hervorming is verstrekkend op diverse terreinen omdat zij betrekking heeft op zowel de instrumenten die de Raad ter beschikking worden gesteld, als op de rol die de Raad krijgt toebedeeld tijdens het voor hem aanhangig gemaakte geding en inzake de externe communicatie van de gevolgen van zijn arresten.


De Raad van State gaat daardoor meer en meer evolueren van een loutere controleur van de wettigheid van bestuurshandelingen naar een actieve actor aan wie een belangrijke taak is toebedeeld met het oog op een effectieve en efficiënte geschillenbeslechting.


Meer gevarieerde uitspraakmogelijkheden, het moduleren in de tijd van de gevolgen van de arresten, het aangeven van de manier waarop het gezag van gewijsde van een arrest het best wordt nagekomen, het laten remediëren van bepaalde tekortkomingen door middel van een bestuurlijke lus, de verbetering van de procedure in kort geding: het betreft stuk voor stuk belangrijke aspecten van de hervorming van 2014.


Daarnaast mag de bevoegdheidsuitbreiding inzake de schadevergoeding revolutionair worden genoemd.Een van oudsher grondwettelijk verankerde scheidingslijn tussen de justitiële en de administratieve rechtsmachten lijkt er immers mee te worden overschreden.

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Auteurs
Editors : Marnix Van Damme
Auteurs : Baeyens Audrey, Claeys Ignace, de Moor-van Vugt AJC, Debersaques Geert, Eggermont Frederic, Lefranc Pierre, Leus Kaat, Leus Kaat, Lust Sabien, Theunis Jan, Van Orshoven Paul, Wirtgen Aube
Domein : Recht
Bestelcode : 202141313
Jaar : 2014
Type : Boek
ISBN : 9789048619849

Woord vooraf: Roger Stevens, Voorzitter van de Raad van State


Hoofdstuk 1 Jurisdictioneel pluralisme, administratieve rechtscolleges, Raad van State: een kritische geheugensteun
door Prof. dr. Paul Van Orshoven, Gewoon hoogleraar KU Leuven, Gewezen decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid


Hoofdstuk 2   De bevordering van de toegang tot de Raad van State
door Geert Debersaques, Onderwijsprofessor Vrije Universiteit Brussel en Frederic Eggermont, Docent Vrije Universiteit BrusselHoofdstuk 3 Ceci n’est pas une boucle administrative
door Pierre Lefranc, Staatsraad


Hoofdstuk 4 Handhaving van de gevolgen van een vernietigde bestuurshandeling door de Raad van State
door Jan Theunis, Referendaris in het Grondwettelijk Hof


Hoofdstuk 5  Injunctie en dwangsom voor de Raad van State
door Prof. dr. Sabien Lust, Hoofddocent Ugent, Instituut voor Procesrecht, Advocaat balie Brugge


Hoofdstuk 6 Schadevergoeding wegens een onwettige bestuurshandeling voor de hoven en rechtbanken of voor de Raad van State: een moeilijke keuze ?
door Prof. dr. Ignace Claeys, Hoofddocent UGent, Centrum voor Verbintenissenrecht, Advocaat balie Brussel


Hoofdstuk 7 De hervorming van het administratief kortgeding
door Prof. dr. Aube Wirtgen, Docent Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel, Advocaat balie Brussel


Hoofdstuk 8 De hervorming van de Raad van State: over administratieve geldboeten en andere administratieve sancties, volle rechtsmacht en een eventuele hervormings- en substitutiebevoegdheid voor de Raad van State
door Prof. dr. Kaat Leus, Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel, Staatsraad, en Audrey Baeyens, Gastprofessor Vrije Universiteit Brussel


Hoofdstuk 9 Uitgespeeld? Over de rol van de Raad van State in de Nederlandse bestuursrechtspraak
door Prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt, Leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht Universiteit van Amsterdam en Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel.


 

De bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State zijn grondig gewijzigd.


Deze hervorming is verstrekkend op diverse terreinen omdat zij betrekking heeft op zowel de instrumenten die de Raad ter beschikking worden gesteld, als op de rol die de Raad krijgt toebedeeld tijdens het voor hem aanhangig gemaakte geding en inzake de externe communicatie van de gevolgen van zijn arresten.


De Raad van State gaat daardoor meer en meer evolueren van een loutere controleur van de wettigheid van bestuurshandelingen naar een actieve actor aan wie een belangrijke taak is toebedeeld met het oog op een effectieve en efficiënte geschillenbeslechting.


Meer gevarieerde uitspraakmogelijkheden, het moduleren in de tijd van de gevolgen van de arresten, het aangeven van de manier waarop het gezag van gewijsde van een arrest het best wordt nagekomen, het laten remediëren van bepaalde tekortkomingen door middel van een bestuurlijke lus, de verbetering van de procedure in kort geding: het betreft stuk voor stuk belangrijke aspecten van de hervorming van 2014.


Daarnaast mag de bevoegdheidsuitbreiding inzake de schadevergoeding revolutionair worden genoemd.Een van oudsher grondwettelijk verankerde scheidingslijn tussen de justitiële en de administratieve rechtsmachten lijkt er immers mee te worden overschreden.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.