Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De archeologienota en de bescherming van het archeologisch erfgoed

Op voorraad
144 p.
2018
Boek
Auteur(s): Deweirdt Michiel

In 1993 werd het Archeologiedecreet goedgekeurd. Sindsdien veroverde de bescherming van het archeologisch erfgoed haar plaats in het recht. Het Archeologiedecreet werd samen met het Monumentendecreet en het Landschapszorgdecreet vervangen door één decreet: het Onroerenderfgoeddecreet. Dit decreet trad sinds 1 januari 2015 in fasen in werking.

Een eerste luik betreft de bescherming van het archeologisch erfgoed zelf. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de inventaris van de archeologische zones met beperkte rechtsgevolgen en de effectieve bescherming als archeologische sites met meer ingrijpende beperkingen.

De noodzaak van archeologisch onderzoek stelt zich nu ook bij verkavelingen en grotere vastgoedprojecten. Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet dan ook in een verplichting om voorafgaandelijk aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning een archeologienota op te stellen. Dit boek gaat dieper in op deze procedure en de mogelijke uitzonderingen.

Tot slot wordt ook nagegaan wat de verplichtingen zijn bij een toevallige vondst van archeologische voorwerpen. Niet onbelangrijk hierbij is ook wat er moet gebeuren met de vondsten en wie de eigenaar is. Ook op deze vragen probeert dit boek een antwoord te bieden.

ISBN 9789048632619 - Bestelcode 202181300
De archeologienota en de bescherming van het archeologisch erfgoed
€ 42,00
Abonnees € 34,00

In 1993 werd het Archeologiedecreet goedgekeurd. Sindsdien veroverde de bescherming van het archeologisch erfgoed haar plaats in het recht. Het Archeologiedecreet werd samen met het Monumentendecreet en het Landschapszorgdecreet vervangen door één decreet: het Onroerenderfgoeddecreet. Dit decreet trad sinds 1 januari 2015 in fasen in werking.

Een eerste luik betreft de bescherming van het archeologisch erfgoed zelf. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de inventaris van de archeologische zones met beperkte rechtsgevolgen en de effectieve bescherming als archeologische sites met meer ingrijpende beperkingen.

De noodzaak van archeologisch onderzoek stelt zich nu ook bij verkavelingen en grotere vastgoedprojecten. Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet dan ook in een verplichting om voorafgaandelijk aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning een archeologienota op te stellen. Dit boek gaat dieper in op deze procedure en de mogelijke uitzonderingen.

Tot slot wordt ook nagegaan wat de verplichtingen zijn bij een toevallige vondst van archeologische voorwerpen. Niet onbelangrijk hierbij is ook wat er moet gebeuren met de vondsten en wie de eigenaar is. Ook op deze vragen probeert dit boek een antwoord te bieden.


Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. REGELGEVING
HOOFDSTUK 2. BEGRIPPEN
HOOFDSTUK 3. ACTOREN
HOOFDSTUK 4. ERKENNING ALS ARCHEOLOOG
HOOFDSTUK 5. ERKENNING ALS METAALDETECTORIST
HOOFDSTUK 6. DE CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS
HOOFDSTUK 7. BESCHERMING ARCHEOLOGISCH ERFGOED
HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERPLICHTINGEN TER BESCHERMING ARCHEOLOGISCH ERFGOED
HOOFDSTUK 9. INFORMATIEPLICHTEN BIJ OVERDRACHT ONROEREND GOED
HOOFDSTUK 10. UITVOERING ARCHEOLGISCHE ONDERZOEKEN
HOOFDSTUK 11. ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK BIJ VERGUNNINGSPLICHTIGE INGREPEN IN DE BODEM
HOOFDSTUK 12. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
HOOFDSTUK 13. EIGENDOMSRECHTEN OP ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
HOOFDSTUK 14. DE ANDERE GEWESTEN EN DE NOORDZEE
HOOFDSTUK 15. NUTTIGE WEBSITES
HOOFDSTUK 16. TREFWOORDENLIJST

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

 

 

Dit is een boekenreeks voor professionals die op zoek zijn naar

 • een bondige en praktijkgerichte analyse
 • van één concreet onderwerp / thema binnen de ruimtelijke ordening of nauw verwante thema's van het omgevingsrecht
 • waarvoor geen juridische voorkennis nodig is

 

In elk boek vertrekt de auteur van een specifiek decreet of zelfs enkele artikelen binnen een decreet. De concrete regelgeving wordt verduidelijkt met concrete rechtspraak, rechtsleer en administratieve praktijk. Waar mogelijk en nuttig zorgen praktische schema’s, technische tekeningen, modelformulieren,… voor de nodige ondersteuning.

 

Voor en door professionals

Voor het verschijnen lezen mensen uit de praktijk het boek grondig na en kijken zij of het boek beantwoordt aan de wensen en noden van professionals. Zo bent u zeker dat dit boek u helpt om sterker te worden als professional.

 

Door de opbouw biedt deze reeks informatie op maat van professionals die bij het uitoefenen van hun functie te maken hebben met het omgevingsrecht, maar die geen juridische scholing hebben:

 • stedenbouwkundigen
 • architecten
 • ruimtelijk planners
 • landmeters
 • projectontwikkelaars
  ...

RedactieEen boek uit de Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

 • Francis Charlier

 • Bernard Hubeau

 • Marnix Van Damme

 • Guy Vloebergh

Verschenen in deze reeks

 


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief