Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest

Op voorraad
372 p.
2018
Boek
Auteur(s): Craeghs Jo, Demarsin Geert, Jurgen Neuts, Verheven Iris
Is onderdeel van de reeks Recht in de gemeente - Algemene reeks

Dit boek is bijgewerkt t.e.m. 28 februari 2018.

In deze zevende editie van het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgt u heel wat informatie over de verschillende stadia van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

De toepasselijke regelgeving wordt aangevuld met een korte commentaar en/of een beknopte weergave van de relevante rechtspraak.

Deze onderwerpen worden besproken:

 • Het Lokaal Kiesdecreet
 • Het Digitaal Kiesdecreet
 • Relevante federale bepalingen die van toepassing zijn op lokale verkiezingen in de Vlaamse randgemeenten en in de gemeente Voeren
 • Het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
 • De procedure en regelgeving rond beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (die behandeld worden door de Raad van State)
 • Ongeoorloofde maneuvers die aanleiding kunnen geven tot de ongeldigverklaring van de verkiezingen
 • Formules om na te gaan welke stemmenverschuiving nodig is voor een wijziging in de zetelverdeling
ISBN 9789048632572 - Bestelcode 202181202
Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest
€ 125,00
Abonnees € 99,00

Dit boek is bijgewerkt t.e.m. 28 februari 2018.

In deze zevende editie van het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgt u heel wat informatie over de verschillende stadia van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

De toepasselijke regelgeving wordt aangevuld met een korte commentaar en/of een beknopte weergave van de relevante rechtspraak.

Deze onderwerpen worden besproken:

 • Het Lokaal Kiesdecreet
 • Het Digitaal Kiesdecreet
 • Relevante federale bepalingen die van toepassing zijn op lokale verkiezingen in de Vlaamse randgemeenten en in de gemeente Voeren
 • Het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
 • De procedure en regelgeving rond beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (die behandeld worden door de Raad van State)
 • Ongeoorloofde maneuvers die aanleiding kunnen geven tot de ongeldigverklaring van de verkiezingen
 • Formules om na te gaan welke stemmenverschuiving nodig is voor een wijziging in de zetelverdeling


Inhoudstafel

Woord vooraf
Lexicon
Inhoud

DEEL I. Lokaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

DEEL II. Decreet van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen

DEEL III. De verkiezing van de gemeenteraadsleden, de rechtstreekse verkiezing van de schepenen en van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en van het Vast Bureau in de Vlaamse randgemeenten en in de gemeente Voeren

DEEL IV. Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

DEEL V. Koninklijk Besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de Gemeentekieswet, en Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uittreksel)

DEEL VI. Algemene regeling van toepassing bij het onderzoek van de bezwaren gesteund op artikel 74bis, § 1, van de Gemeentekieswet en artikel 204 van het Lokaal Kiesdecreet i.v.m. de geldigheid van de verkiezing

DEEL VII. Bijlage: Formules voor de berekening van verschuivingen in de zetelverdeling

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Reeks Recht in de Gemeente

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Jurgen Neuts studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde in juli 2001 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten. Op 31 oktober 2007 legde hij de eed af als adjunct-auditeur in de Raad van State. Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2009 is hij, met ingang van 31 oktober 2009, benoemd tot auditeur in de Raad van State.

Sinds 1 juli 2009 is Jurgen Neuts als deeltijds praktijkassistent verbonden aan de vakgroep Publiekrecht. Zijn interesses gaan uit naar het bestuursrecht in het algemeen en onderwijsrecht in het bijzonder. Wat dat laatste vakgebied aangaat, publiceert hij voornamelijk over examenbetwistingen. Jurgen Neuts is tevens vrijwillig medewerker van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) en verzorgt, samen met een collega, de rechtspraakrubriek Raad van State voor het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (T.B.P.).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief