Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest

Op voorraad
393 p.
2018
Boek
Auteur(s): Craeghs Jo, Demarsin Geert, Neuts Jurgen, Verheven Iris
Is onderdeel van de reeks Recht in de gemeente - Algemene reeks

Dit boek is bijgewerkt t.e.m. 28 februari 2018.

In deze zevende editie van het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgt u heel wat informatie over de verschillende stadia van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

De toepasselijke regelgeving wordt aangevuld met een korte commentaar en/of een beknopte weergave van de relevante rechtspraak.

Deze onderwerpen worden besproken:

 • Het Lokaal Kiesdecreet
 • Het Digitaal Kiesdecreet
 • Relevante federale bepalingen die van toepassing zijn op lokale verkiezingen in de Vlaamse randgemeenten en in de gemeente Voeren
 • Het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
 • De procedure en regelgeving rond beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (die behandeld worden door de Raad van State)
 • Ongeoorloofde maneuvers die aanleiding kunnen geven tot de ongeldigverklaring van de verkiezingen
 • Formules om na te gaan welke stemmenverschuiving nodig is voor een wijziging in de zetelverdeling
ISBN 9789048632572 - Bestelcode 202181202
Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest
€ 125,00
Abonnees € 99,00

Dit boek is bijgewerkt t.e.m. 28 februari 2018.

In deze zevende editie van het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgt u heel wat informatie over de verschillende stadia van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

De toepasselijke regelgeving wordt aangevuld met een korte commentaar en/of een beknopte weergave van de relevante rechtspraak.

Deze onderwerpen worden besproken:

 • Het Lokaal Kiesdecreet
 • Het Digitaal Kiesdecreet
 • Relevante federale bepalingen die van toepassing zijn op lokale verkiezingen in de Vlaamse randgemeenten en in de gemeente Voeren
 • Het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
 • De procedure en regelgeving rond beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (die behandeld worden door de Raad van State)
 • Ongeoorloofde maneuvers die aanleiding kunnen geven tot de ongeldigverklaring van de verkiezingen
 • Formules om na te gaan welke stemmenverschuiving nodig is voor een wijziging in de zetelverdeling


Inhoudstafel

Woord vooraf
Lexicon
Inhoud

DEEL I. Lokaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

DEEL II. Decreet van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen

DEEL III. De verkiezing van de gemeenteraadsleden, de rechtstreekse verkiezing van de schepenen en van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en van het Vast Bureau in de Vlaamse randgemeenten en in de gemeente Voeren

DEEL IV. Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

DEEL V. Koninklijk Besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de Gemeentekieswet, en Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uittreksel)

DEEL VI. Algemene regeling van toepassing bij het onderzoek van de bezwaren gesteund op artikel 74bis, § 1, van de Gemeentekieswet en artikel 204 van het Lokaal Kiesdecreet i.v.m. de geldigheid van de verkiezing

DEEL VII. Bijlage: Formules voor de berekening van verschuivingen in de zetelverdeling

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

De reeks Recht in de Gemeente biedt u in de algemene reeks een grondige analyse van het gemeenterecht, beschreven in 9 boekdelen.

RedactieRecht in de gemeente

Hoofdredactie

 • Wim Somers
 • Jean Dujardin

Redactie

 • Ann Coolsaet
 • Jens Debièvre
 • Ingrid Opdebeek
 • Wim Rasschaert
 • Frederiek Vandendriessche
 • Steven Van Garsse
 • Kris Wauters
 • Bart Weekers

Verschenen in deze reeks


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief