Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 103 - Publiekrecht

Op voorraad
223 p.
2018
Boek
Editor(s): Sottiaux Stefan
Auteur(s): Christian Behrendt, Buggenhoudt Claire, Kurt Deketelaere, David D'Hooghe, Pironnet Quentin, Stefan Sottiaux, Spinoy Marie, Thomas Sterckx, Jan Theunis, Steven Van Garsse, Vander Hulst Rozanne, Stijn Verbist, Verschave Alexander
Is onderdeel van de reeks Themis

In dit cahier laten we alle domeinen van het bestuursrecht en het grondwettelijk recht de revue passeren.

Eerst vertellen Kurt Deketelaere en Thomas Sterckx u alles wat u moet weten over de nieuwe omgevingsvergunning, die de bestaande milieu- en stedenbouwkundige vergunning voortaan in één vergunning integreert. David D’Hooghe en Steven Van Garsse gidsen u vervolgens door de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, waarmee de laatste Europese richtlijnen worden omgezet. Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt, tot slot, lichten het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet toe.

Stefan Sottiaux en Marie Spinoy geven een overzicht van de recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie. In de bijdrage van Jan Theunis en Niels Appermont komt u meer te weten over de mogelijke beperkingen aan het recht op bescherming van de eigendom. Ten slotte zal Christian Behrendt het hebben over de nieuwe wetgeving op de Raad van State en de verplichtingen inzake bekendmaking van de adviezen van de afdeling Wetgeving.

ISBN 9789048632534 - Bestelcode 202181100
Themis 103 - Publiekrecht
€ 52,00

In dit cahier laten we alle domeinen van het bestuursrecht en het grondwettelijk recht de revue passeren.

Eerst vertellen Kurt Deketelaere en Thomas Sterckx u alles wat u moet weten over de nieuwe omgevingsvergunning, die de bestaande milieu- en stedenbouwkundige vergunning voortaan in één vergunning integreert. David D’Hooghe en Steven Van Garsse gidsen u vervolgens door de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, waarmee de laatste Europese richtlijnen worden omgezet. Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt, tot slot, lichten het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet toe.

Stefan Sottiaux en Marie Spinoy geven een overzicht van de recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie. In de bijdrage van Jan Theunis en Niels Appermont komt u meer te weten over de mogelijke beperkingen aan het recht op bescherming van de eigendom. Ten slotte zal Christian Behrendt het hebben over de nieuwe wetgeving op de Raad van State en de verplichtingen inzake bekendmaking van de adviezen van de afdeling Wetgeving.


Inhoudstafel

DE OMGEVINGSVERGUNNING: DE KRACHTLIJNEN VAN HET VERNIEUWDE VERGUNNINGENLANDSCHAP

I. Inleiding
II. De omgevingsvergunning
III. Enkele krachtlijnen van de omgevingsvergunning
IV. Klaar voor de start?

ACTUALIA AANBESTEDINGSRECHT

I. Inleiding
II. Algemeen regelgevend kader inzake overheidsopdrachten
III. Basisbeginselen inzake overheidsopdrachten
IV. Toepassingsgebied overheidsopdrachten
V. Keuze van de gunningswijze
VI. Verloop van de gunning van de opdracht

DE CONCESSIEWET. HET KLEINE ZUSJE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTENWET VOOR GROTE(RE) PROJECTEN

I. Inleiding
II. Begrippenkader
III. Toepassingsgebied
IV. Plaatsing van concessieovereenkomsten
V. Gunning van concessies
VI. Uitvoering van concessieovereenkomsten
VII. Slotbeschouwingen

HET VLAAMS ONTEIGENINGSDECREET IN VEERTIEN DOELSTELLINGEN

I. Één algemeen geldende coherente procedure
II. Verplichte onderhandelingen met de te onteigenen eigenaar
III. Verplicht openbaar onderzoek
IV. Integratie openbaar onderzoek in ruimtelijkeplanningsprocedure
V. Uitgewerkte regeling rond zelfrealisatie
VI. Verval machtiging lokale besturen
VII. Machtigingsbevoegdheid op lokaal niveau
VIII. Bevoegdheid van de raad voor vergunningsbetwistingen
IX. Uniforme gerechtelijke procedure
X. Verbeterde procespositie van de onteigende
XI. Snelle beslissing inzake wettigheid
XII. Modernisering regeling inzake wederoverdracht en regeling gedwongen overname restant
XIII. Mogelijkheid tot afzonderlijke onteigening zakelijke rechten
XIV. Digitale behandeling van onteigeningsdossiers
XV. Conclusie

DISCRIMINATIEWETGEVING REVISITED. RECENTE EUROPESE EN NATIONALE RECHTSPRAAK OVER DISCRIMINATIE (2012-2017)

I. Inleiding
II. Het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel
III. Toepassingsgebied
IV. Concepten directe en indirecte discriminatie
V. Redelijke aanpassingen
VI. De rechtvaardigingsgronden

BEPERKINGEN AAN HET RECHT OP BESCHERMING VAN EIGENDOM

I. Inleiding: het recht op bescherming van eigendom in België
II. Het recht op bescherming van eigendom: toetsingskader
III. Belastingen als beperking aan het recht op bescherming van eigendom
IV. Een bouwverbod (na planwijziging) als beperking aan het recht op bescherming van de eigendom
V. Het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten
VI. Besluit

PUBLICATION DES AVIS DU CONSEIL D’ETAT – REFLEXIONS AUTOUR DE LA LOI DU 16 AOUT 2016 MODIFIANT LES LOIS SUR LE CONSEIL D’ETAT, ET L’ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU 21 DECEMBRE 2017

I. Introduction
II. Régime applicable avant la réforme
III. Analyse du régime actuel
IV. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017
V. Conclusion

> Bekijk de integrale inhoudstafel.

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Jan Theunis is hoofddocent bij UHasselt en referendaris bij het Grondwettelijk Hof.

Steven Van Garsse is hoogleraar bij Universiteit Hasselt & Antwerpen en advocaat

Stijn Verbist is als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt alwaar hij Publiek Recht en Overtuigingsleer doceert, en samen met professor Peter Schollen Rechtsbescherming tegen de overheid. Vanaf 2014 doceert hij als gastspreker aan de VUB notarieel bestuursrecht.

Hij is co-hoofdredacteur van het “Tijdschrift voor Deontologie en Tuchtrecht” en zetelt in de redactieraden van “TBO”, “TROS” en “CABG”. Hij doet voornamelijk onderzoek inzake publiek procesrecht, tuchtrecht, overheid en eigendom, aansprakelijkheidsrecht en overtuigings- en argumentatieleer.

David D'Hooghe is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS), overheidsgoederen, energie, vervoer, gezondheid, openbaar ambt, onderwijs, gemengde en openbare ondernemingen en privatisering. Hij trad reeds meermaals op als juridisch adviseur van de Vlaamse en federale overheid en van diverse openbare instellingen. David D'Hooghe heeft een uitgebreide ervaring in het opstellen van wetten en besluiten. 

D'Hooghe is de auteur van talrijke artikels met betrekking tot bovenvermelde gebieden, in het bijzonder over overheidsopdrachten en PPS.

Stefan Sottiaux is Professor aan de KU LEUVEN, advocaat bij DEMOS PUBLIC LAW en coördinator van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht.
Hij is verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en specialiseert zich in het grondwettelijk recht, het recht van de mensenrechten en het discriminatierecht. Stefan is ook lid van de balie van Antwerpen.

Kurt Deketelaere is jurist en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceert er de vakken milieurecht, energierecht en bouwrecht. Hij is secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU), een vereniging van 21 toonaangevende onderzoeksuniversiteiten.

Christian Behrendt is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Luik en aan de Katholieke Universiteit Leuven en assensor bij de Raad van State. Hij is hoogleraar bij het Defensiecollege van de Koninklijke Militaire School.

Christian Behrendt est professeur ordinaire à l'Université de Liège et à l'Université Catholique de Louvain et assesseur au Conseil d'Etat. Il est professeur au Collège de défense de l’École royale Militaire.

Thomas Sterckx (coördinator van het boek) is advocaat in het departement Litigation & Regulatory bij het advocatenkantoor DLA Piper. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en administratief recht.

Thomas werkte als advocaat op complexe dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieurecht en begeleidde hierbij zowel overheden als private initiatiefnemers. Hij heeft dan ook ruime ervaring met plannings -en vergunningsprojecten, zowel wat het voeren van procedures, als het begeleiden van overheden en initiatiefnemer vanaf de conceptfase betreft.

Thomas was in de periode 2014-2017 juridisch raadgever van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Thomas stond hierbij aan de wieg van de nieuwe omgevingsvergunning, de uitwerking van het Decreet Complexe Projecten en tal van andere nieuwigheden in de regelgeving.

Thomas is lid van de balie van Brussel. Thomas is ook medewerker aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht van de KU Leuven en docent ruimtelijke ordening aan de Antwerp Management School.
Daarnaast zetelt Thomas als deskundige in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. Thomas is ook ondervoorzitter van de Vlaamse Brownfieldcel en vertegenwoordigt hier de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Vanuit deze ervaring in de praktijk en zijn academische achtergrond is hij een regelmatige spreker op seminaries en studiedagen.

 

 

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief