Themis 103 – Publiekrecht

2018
Sottiaux Stefan

In dit cahier laten we alle domeinen van het bestuursrecht en het grondwettelijk recht de revue passeren.

Eerst vertellen Kurt Deketelaere en Thomas Sterckx u alles wat u moet weten over de nieuwe omgevingsvergunning, die de bestaande milieu- en stedenbouwkundige vergunning voortaan in één vergunning integreert. David D’Hooghe en Steven Van Garsse gidsen u vervolgens door de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, waarmee de laatste Europese richtlijnen worden omgezet. Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt, tot slot, lichten het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet toe.

Stefan Sottiaux en Marie Spinoy geven een overzicht van de recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie. In de bijdrage van Jan Theunis en Niels Appermont komt u meer te weten over de mogelijke beperkingen aan het recht op bescherming van de eigendom. Ten slotte zal Christian Behrendt het hebben over de nieuwe wetgeving op de Raad van State en de verplichtingen inzake bekendmaking van de adviezen van de afdeling Wetgeving.

52

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Sottiaux Stefan
Auteurs : Behrendt Christian, Buggenhoudt Claire, Deketelaere Kurt, D’Hooghe David, Pironnet Quentin, Sottiaux Stefan, Spinoy Marie, Sterckx Thomas, Theunis Jan, Van Garsse Steven, Vander Hulst Rozanne, Verbist Stijn, Verschave Alexander
Domein : Recht
Bestelcode : 202181100
Jaar : 2018
Type : Boek
Aantal pagina's : 223
ISBN : 9789048632534
Onderdeel van de reeks : Themis

DE OMGEVINGSVERGUNNING: DE KRACHTLIJNEN VAN HET VERNIEUWDE VERGUNNINGENLANDSCHAP

I. Inleiding
II. De omgevingsvergunning
III. Enkele krachtlijnen van de omgevingsvergunning
IV. Klaar voor de start?

ACTUALIA AANBESTEDINGSRECHT

I. Inleiding
II. Algemeen regelgevend kader inzake overheidsopdrachten
III. Basisbeginselen inzake overheidsopdrachten
IV. Toepassingsgebied overheidsopdrachten
V. Keuze van de gunningswijze
VI. Verloop van de gunning van de opdracht

DE CONCESSIEWET. HET KLEINE ZUSJE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTENWET VOOR GROTE(RE) PROJECTEN

I. Inleiding
II. Begrippenkader
III. Toepassingsgebied
IV. Plaatsing van concessieovereenkomsten
V. Gunning van concessies
VI. Uitvoering van concessieovereenkomsten
VII. Slotbeschouwingen

HET VLAAMS ONTEIGENINGSDECREET IN VEERTIEN DOELSTELLINGEN

I. Één algemeen geldende coherente procedure
II. Verplichte onderhandelingen met de te onteigenen eigenaar
III. Verplicht openbaar onderzoek
IV. Integratie openbaar onderzoek in ruimtelijkeplanningsprocedure
V. Uitgewerkte regeling rond zelfrealisatie
VI. Verval machtiging lokale besturen
VII. Machtigingsbevoegdheid op lokaal niveau
VIII. Bevoegdheid van de raad voor vergunningsbetwistingen
IX. Uniforme gerechtelijke procedure
X. Verbeterde procespositie van de onteigende
XI. Snelle beslissing inzake wettigheid
XII. Modernisering regeling inzake wederoverdracht en regeling gedwongen overname restant
XIII. Mogelijkheid tot afzonderlijke onteigening zakelijke rechten
XIV. Digitale behandeling van onteigeningsdossiers
XV. Conclusie

DISCRIMINATIEWETGEVING REVISITED. RECENTE EUROPESE EN NATIONALE RECHTSPRAAK OVER DISCRIMINATIE (2012-2017)

I. Inleiding
II. Het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel
III. Toepassingsgebied
IV. Concepten directe en indirecte discriminatie
V. Redelijke aanpassingen
VI. De rechtvaardigingsgronden

BEPERKINGEN AAN HET RECHT OP BESCHERMING VAN EIGENDOM

I. Inleiding: het recht op bescherming van eigendom in België
II. Het recht op bescherming van eigendom: toetsingskader
III. Belastingen als beperking aan het recht op bescherming van eigendom
IV. Een bouwverbod (na planwijziging) als beperking aan het recht op bescherming van de eigendom
V. Het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten
VI. Besluit

PUBLICATION DES AVIS DU CONSEIL D’ETAT – REFLEXIONS AUTOUR DE LA LOI DU 16 AOUT 2016 MODIFIANT LES LOIS SUR LE CONSEIL D’ETAT, ET L’ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU 21 DECEMBRE 2017

I. Introduction
II. Régime applicable avant la réforme
III. Analyse du régime actuel
IV. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017
V. Conclusion

> Bekijk de integrale inhoudstafel.

In dit cahier laten we alle domeinen van het bestuursrecht en het grondwettelijk recht de revue passeren.

Eerst vertellen Kurt Deketelaere en Thomas Sterckx u alles wat u moet weten over de nieuwe omgevingsvergunning, die de bestaande milieu- en stedenbouwkundige vergunning voortaan in één vergunning integreert. David D’Hooghe en Steven Van Garsse gidsen u vervolgens door de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, waarmee de laatste Europese richtlijnen worden omgezet. Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt, tot slot, lichten het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet toe.

Stefan Sottiaux en Marie Spinoy geven een overzicht van de recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie. In de bijdrage van Jan Theunis en Niels Appermont komt u meer te weten over de mogelijke beperkingen aan het recht op bescherming van de eigendom. Ten slotte zal Christian Behrendt het hebben over de nieuwe wetgeving op de Raad van State en de verplichtingen inzake bekendmaking van de adviezen van de afdeling Wetgeving.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.